Hlavní navigace

Česko chybně převedlo směrnici EU u e-shopů, nápravu zvládlo za „pouhých“ 9 let

25. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Public Domain CC0
V roce 2014 Česko chybně implementovalo evropskou směrnici a z e-shopů si tak zákazníci mohli dělat půjčovny zboží. Náprava trvala 9 let.

Přestože v průběhu let byla změna několikrát navrhována, schválit se ji podařilo až letos spolu s balíčkem změn, kterým se transponuje další evropská směrnice. Novinky se týkají především fungování e-shopů a online platforem.

Nový občanský zákoník se dotkl i e-shopů

Na začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který přinesl významnou rekodifikaci soukromého práva. Zákon kromě jiného i transponoval některé evropské směrnice. Jednu z nich však autoři implementovali chybně, kdy došlo u e-shopů a práva na vrácení zboží do 14 dnů od koupě k záměně způsobu používání a použití zboží před odstoupením od smlouvy a následným vrácením. Do § 1833 občanského zákoníku se totiž dostala tato formulace: Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Chybná transpozice způsobila e-shopům problémy

Jak ovšem upozorňovali už před lety odborníci, správně měl zákon stanovovat, že spotřebitel si může vyzkoušet vlastnosti zboží, tedy jej použít, ale neměl by ho používat. Autoři nového občanského zákoníku totiž nepřesně implementovali směrnici EU. Jde o způsob používání vs. použití zboží před odstoupením od smlouvy a následným vrácením. Správně to má být tak, že spotřebitel si může vyzkoušet vlastnosti zboží, tedy jej použít, ale neměl by ho používat. Ovšem v NOZ je toto implementováno špatně, teoreticky pak může spotřebitel používat zboží bez omezení, vysvětlil tehdy serveru Podnikatel.cz Jan Vetyška, šéf Asociace pro elektronickou komerci.

A tak se skutečně i stalo a někteří zákazníci si začali z e-shopů dělat půjčovny. Tito zákazníci zboží koupí, použité ho vrátí a e-shop je jim pak dle zákona nucen vyplatit plnou kupní cenu, potvrdil Dominik Jambor, vedoucí oddělení bezpečnosti transakcí obchodního portálu Aukro.cz.

Ministerstvo slibovalo nápravu už v roce 2014

Ministerstvo spravedlnosti ale ještě v roce 2014 slíbilo, že do konce roku připraví velkou novelu občanského zákoníku, která mimo jiné pozmění i tuto problematiku. Jenže z velké novely zbylo jen torzo a odstoupení od smlouvy do 14 dnů se v ní vůbec neřešilo. Ministerstvo sice v důvodové zprávě uvedlo, že předložený návrh je reakcí na nejnaléhavější podněty k novelizaci od dotčených resortů, svazů, profesních komor i veřejnosti, volání e-shopů po nápravě však nijak nereflektovalo.

Další novela spadla pod stůl

Několik dalších let ministerstvo problém ignorovalo, až na konci roku 2018 konečně předložilo novelu, která měla chybu napravit. Nově slova „nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“ měla nahradit slova „k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží".

Tato úprava tak měla zajistit, aby zůstalo zachováno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy i v případě, že zboží používal ve vyšší míře, než kterou vyžaduje základní seznámení se se zbožím, na druhé straně pak stanovit jeho odpovědnost za případné snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku běžného používání zboží během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Nyní není stanovena odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo při běžném nakládání se zbožím, které zároveň přesahuje rozsah nakládání za účelem obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel tedy může se zbožím nakládat, aniž by současně nesl ekonomické důsledky s tím spojené, vysvětlovalo se v důvodové zprávě.

Novela sice prošla připomínkovým řízením, vláda ji nakonec ale neprojednávala. Legislativní rada vlády (LRV) ji totiž vrátila ministerstvu k přepracování, a to kvůli implementaci dalších nových evropských směrnic. Oficiálně jsme žádali o přerušení projednávání z důvodu přijetí nových směrnic, které se budou do občanského zákoníku muset transponovat. Stejný názor potom zaujala i LRV. LRV nám ji tedy k přepracování vrátila, a to především z uvedeného důvodu. Promítnutí ostatních připomínek k návrhu si vyžádalo provedení několika dílčích úprav, především formulačního rázu, uvedla v září roku 2019 serveru Podnikatel.cz Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. 

Než se však stačila novela přepracovat a schválit, vypukla na začátku roku 2020 pandemie koronaviru a změny opět spadly pod stůl.

Po 9 letech konečně náprava

Nicméně platí, že „kdo si počká, ten se dočká“, a letos se již konečně podařilo schválit potřebné změny. Prezident Miloš Zeman před týdnem podepsal novelu, která přináší změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, jimiž vláda implementuje evropskou směrnici “Omnibus”. Řada novinek se týká fungování e-shopů a online platforem.

A jednu z nich tvoří i skutečnosti, že slova „nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“ nahradí slova „k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží". Jde tedy o stejnou změnu, kterou navrhovalo ministerstvo už v roce 2018. Zákazníkovi tedy zůstane právo na 14denní odstoupení od smlouvy, ale obchodník bude moct snadněji vrátit méně peněz, pokud dojde k opotřebení zboží. Otázkou zůstává, odkdy budou změny platit, účinnosti má totiž novela nabýt 30 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pravděpodobně tak změny začnou platit až někdy na přelomu roku.

Jaké další změny pro e-shopy nastanou

Jednou z oblastí, na které se návrh zaměřuje, je uvádění slev. Pravidla, která návrh zavádí, mají pomoci k odstranění umělého navyšování cen před slevou. Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. 

Online tržiště (čili samotné e-shopy či různé platformy sdružující více prodejců) budou muset plnit některé nové informační povinnosti. Půjde například o informace o tom, zda je třetí strana nabízející výrobek nebo službu prodávajícím či nikoliv.

Online obchody budou muset dále informovat, na základě jakých parametrů jsou řazeny nabídky v případě vyhledávání. Součástí informace musí být i informace o relativní váze (poměru) těchto parametrů ve vztahu k ostatním parametrům. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno jednání, kdy poskytovatel online tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

Stejně tak bude zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. E-shopy budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.