Hlavní navigace

Cesta k dotacím pro cestovní ruch otevřena

Ministerstvo aktuálně otevřelo příjem žádostí pro dotační titul „Cestování dostupné všem“. Ten je součástí „Národního programu podpory cestovního ruchu“. Podpora se poskytuje formou dotace maximálně ve výši 50 % výdajů a je určena zejména podnikatelským subjektům.

Program má pomoci ve zvyšování kvality domácího cestovního ruchu. Prvním cílem podpory jsou rekonstrukce a budování odpočívadel, hygienických zařízení a dalších zařízení sloužících k lepšímu komfortu pěších tras, naučných stezek a cyklotras. Druhým cílem je přiblížení turisticky zajímavých míst pomocí ekologicky šetrné místní dopravy, anebo pomoc při budování orientačního systému, který je uzpůsoben i sluchově, či zrakově handicapovaným. Bližší podrobnosti na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.