Hlavní navigace

Cestovní náhrady 2018: Změny u náhrad tuzemských a náhrad zahraničních

14. 2. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Sazby stavného se od nového roku zvýšily. A to jak u stravného tuzemského, tak i zahraničního. Nejinak je tomu u průměrné ceny pohonných hmot.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.  Paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den. 

Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného. 

Také zaměstnavatel v podnikatelské sféře může rovněž na stravném vyplatit více, než činí stanovené minimum. Ovšem s tím rozdílem, že stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní správu bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Z čeho se vychází při výpočtu výše sazeb stravného, čtěte v článku Cestovní náhrady pro zaměstnance i podnikatele v roce 2018

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 78 Kč 78 – 93 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 119 Kč 119 – 143 Kč
Déle než 18 hodin 186 Kč 186 – 223 Kč

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Ke změnám naopak nedochází v oblasti krácení stravného. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2018

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. 

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad podle § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018

Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude pro rok 2018 činit:

Bt23

 • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 29,80 Kč u motorové nafty.

Zahraniční cestovní náhrady 2018

Sazba se mění v osmi zemích. Změny jsou zobrazeny v následující tabulce.

Země Základní sazba stravného pro rok 2017 Základní sazba stravného pro rok 2018
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy 50 USB 55 USB
Belgie 45 EUR 50 EUR
Velká Británie 40 GBP 45 GPB
Bahamy 50 USD 55 USD
Bolívie 45 EUR 50 EUR
Korea 45 EUR 50 EUR
Maroko 35 EUR 40 EUR
Nový Zéland 50 USD 55 USD

Stravné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
 • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,  
 • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).