Hlavní navigace

Chcete se vyděsit? Vyzkoušejte aplikaci ČSSZ, která vám spočítá výši důchodu

14. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Česká správa sociálního zabezpečení spustila na svém online portálu službu, která vám umožní zjistit, kdy budete mít nárok na důchod a také jeho odhadovanou výši.

Především v případě OSVČ může jít o nepříjemné překvapení. Kdo se chce na portál přihlásit, musí disponovat datovou schránkou nebo e-identitou. Přestože aplikace automaticky načte doby pojištění, není výjimkou, že některé nejsou uvedeny. Není nicméně problém chybějící doby pojištění ručně doplnit a aktualizovat výpočet.

Jak se do aplikace přihlásit

Na e-portálu ČSSZ si lidé nově mohou zjistit, kolik let se jim už započetlo do doby pojištění, kdy získají nárok na starobní důchod a také jeho předpokládanou výši. Všechny tyto informace najdete v Informativní důchodové aplikaci (IDA), která aktuálně funguje v testovacím provozu. Kdo se chce do aplikace přihlásit, musí mít datovou schránku nebo e-identitu. Přihlášení skrze e-identitu je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Tu v současné době nabízí 5 bank:

  • Česká spořitelna
  • ČSOB
  • Komerční banka
  • Air Bank
  • Moneta

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky.

Co všechno v IDA zjistíte

Po přihlášení se v horní části objeví vaše jméno, rodné číslo a datum narození. U mužů se rovnou zobrazí i výše zmíněné informace, tedy datum dosažení důchodového věku, celkový počet získaných roků a dnů pojištění (včetně náhradní doby pojištění), kolik roků a dnů vám ještě chybí a také odhad výše starobního důchodu.

Pokud splňujete všechny podmínky, objeví se i informace, že máte nárok na starobní důchod, v opačném případě vás aplikace informuje, že nikoli.

V dolní části lze rozkliknout „Přehled zhodnocených dob pojištění“ a také „Kompletní přehled evidovaných dob pojištění“, ve kterém lze kromě jiného i zjistit výši vyměřovacího základu v jednotlivých letech, ze kterého se následně důchod počítá. Zároveň vidíte, zda se vám daná doba počítá do doby pojištění.

Jaké doby pojištění chybí a lze je doplnit

U doby pojištění vám může chybět poslední rok. Lze je však ručně dopsat skrze tlačítko „Upravit výpočet“ a doplnit dobu pojištění, včetně typu doby (zaměstnání, samostatně výdělečná činnost atd.) a výši vyměřovacího základu. Pak stačí už jen kliknout na „Přepočítat“ a doplněná doba či doby se dopočítají do původních hodnot. Lze nicméně doplnit pouze následující doby neevidované na ČSSZ:

CHtip2

  • dobu studia,
  • dobu vojenské služby,
  • dobu civilní služby,
  • dobu zaměstnání či samostatně výdělečné činnosti z posledních dvou let.

U dob zaměstnání můžete doplnit počet vyloučených dní a vyměřovací základ. U dob samostatně výdělečné činnosti pak lze doplnit vyměřovací základ.

O něco složitější to mají ženy, které musí po přihlášení ještě vyplnit políčko „Počet vychovaných dětí“, a to případně i hodnotou nula (0). V případě vyplnění jiné hodnoty je povinným údajem také datum narození dítěte. Schválení zapsaných údajů provede uživatelka kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Tlačítkem „Obnovit“ výchozí lze vrátit všechny údaje do stavu, v jakém byly zobrazeny po přihlášení se.

Z čeho odhad důchodu vychází

U samotného odhadu důchodu je nutné si uvědomit, jak upozorňuje ČSSZ, že vychází z následujících předpokladů:

  • Pojištěnec bude až do doby dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění.
  • Žena prokáže podmínky pro snížení důchodového věku.
  • Při výpočtu odhadované výše starobního důchodu jsou zohledněny výdělky a vyloučené dny dosažené pojištěncem k dnešnímu dni.

Pokud bude prováděn tento výpočet v pozdějších letech, bude se odhadovaná výše starobního důchodu měnit s ohledem na informace o dalších faktorech ovlivňujících výši starobního důchodu, zejména o získaných výdělcích. Při provedení výpočtu jsou použity parametry a pravidla pro výpočet a výši důchodů platná v současném roce, která nezohledňují vývoj průměrné mzdy, výši vyměřovacích základů pojištěnce ani valorizace důchodů do budoucna.

Co když údaje nesedí

Jestliže vám informace v aplikaci nesedí, můžete zažádát o vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) a doby v databázi vám budou zkontrolovány a případně upraveny. Jak nicméně upozornil server Měšec.cz, i u IOLDP se často stává, že údaje nejsou kompletní a klidně může chybět i deset let. ČSSZ nemá kapacity na to, aby automaticky zjišťovala, proč a co chybí. Na vině může být např. zaměstnavatel, který nedodal vaše evidenční listy. Velice často chybí data ze škol, které nemají povinnost sem hlásit studenty. Je tedy na vás, abyste se zajímali sami a snažili se údaje doplnit. V opačném případě může být vaše spočtená penze nižší, než by mohla být, nebo můžete mít dokonce problém dosáhnout na přiznání důchodu kvůli příliš nízké získané době pojištění, doplnil server Měšec.cz.

O IOLDP lze požádat na e-portálu ČSSZ, nebo:

  • písemně na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,
  • datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

Ať už využijete kterýkoli způsob, žádost musí obsahovat vaše rodné číslo, jméno, příjmení a adresu nebo ID datové schránky, kam vám bude IOLDP zaslán. ČSSZ ho zašle do 90 dnů od doručení žádosti.

Čtěte více na Měšec.cz: Když úřad nespolupracuje: úředníci nemají právo vás odmítat, chcete-li doplnit doby pojištění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).