Hlavní navigace

Chcete se zapojit do online dražby Finanční správy ČR. Přinášíme návod, jak na to

1. 7. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V úterý 9. července se uskuteční první z dražeb produktů Apple, které byly zabaveny v rámci kontrolní akce Finanční správy ČR a Celní správy ČR. Jak se do ní zapojit?

Modely iPhonů a Macbooků, a to včetně těch nejnovějších, byly zabaveny v rámci kontrolní akce finanční a celní správy. Nyní se kdokoliv může zapojit do dražby, ve které budou nabízeny.

Dražba probíhá přes aplikaci APED (aplikace elektronických dražeb). Jak jsme již  psali, přístup do APED získá žadatel po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadě.

Pro dražení je potřeba uživatelský účet

Jak uvádí Finanční správa ČR, zřízení uživatelského účtu v APED probíhá ve třech krocích:

  • Vyplnění žádosti v APED
  • Ověření identity žadatele
  • První přihlášení a změna hesla

Ověření identity lze provést buď osobně na některém z vybraných územních pracovišť libovolného finančního úřadu, prostřednictvím EPO (Elektronické podání), kdy odesílanou žádost lze podepsat datovou schránkou, zaručeným elektronických podpisem, bankovní identitou nebo prostřednictvím NIA (Národní Identifikační Autorita), či přímo prostřednictvím NIA. Jednotlivé možnosti se liší podle typu účtu. Například zahraniční právnická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku ČR, nemá možnost volby způsobu ověření identity a pro ověření identity je nezbytná přítomnost osoby oprávněné za ni jednat na pracovišti Finanční správy ČR na územním pracovišti, které provádí ověření identity pro účely zřízení uživatelského účtu v APED.

Je možné zřídit si uživatelský účet jako právnická osoba, fyzická osoba, fyzická osoba – podnikatel, fyzická osoba – cizinec bez přiděleného RČ (myšleno RČ přidělené v ČR) nebo zahraniční PO (zahraniční právnická osoba – nezapsaná do veřejného rejstříku v ČR).

Berňák spouští v létě velkou dražbu iPhonů a Macbooků. Tady je kompletní přehled Přečtěte si také:

Berňák spouští v létě velkou dražbu iPhonů a Macbooků. Tady je kompletní přehled

Jak na registraci

Pro přihlášení nebo registraci je potřeba na webu https://drazby.financnispra­va.cz/client/main kliknout na tlačítko Přihlásit/Registrovat. Tím se otevře webová stránka s přihlášením do APED, kde je třeba vybrat Registrovat na pravé straně.

Registrace do APED

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Poté se otevře formulář se žádostí o registraci, ve kterém je třeba vyplnit všechny informace – od typu osoby přes kontaktní údaje až po bankovní účet a kontaktní adresu. Právnická osoba vyplňuje navíc další informace jako například název právnické osoby, právní formu, IČO a DIČ. U e-mailu je potřeba jeho ověření a před odesláním žádosti je také potřeba souhlasit s podmínkami a postupem pro provádění elektronické dražby. Po odeslání je uživatel upozorněn, že další informace přijdou na e-mail.

Formulář s registrací

Formulář s registrací

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Co se týče e-mailu, finanční správa v návodu podotýká, že je jeho aktuálnost a správnost významná. Totožný e-mail nemůže být použit u více uživatelských účtů (např. v uživatelském účtu fyzické osoby a v uživatelském účtu právnické osoby). APED před odesláním ověřovacího kódu provede validaci e-mailové adresy, a pokud byla již použita v jiném uživatelském účtu, zobrazí chybovou hlášku a ověřovací kód neodešle, upozorňují dále.

Další postup záleží na způsobu ověřování

U žádostí se způsobem ověření osobně na úřadě – pověřeným pracovníkem územního pracoviště po ověření správnosti zadaných údajů a identity žadatele, je nezbytná osobní účast uživatele. Ověření identity bude prováděno v úředních hodinách příslušného územního pracoviště. Finanční správa doplňuje, že za právnickou osobu se k ověření identity na územní pracoviště dostaví osoba oprávněná za právnickou osobu jednat (podle údajů vedených ve veřejném rejstříku) nebo jím pověřený zástupce na základě úředně ověřené plné moci (speciální pro zřízení uživatelského účtu v APED). Ověření identity fyzické osoby v zastoupení není možné.

U žádostí se způsobem ověření datová schránka nebo ZAREP (zaručený elektronický podpis) dojde k ověření správnosti zadaných údajů ve lhůtě do 10 dnů ode dne odeslání žádosti prostřednictvím EPO. Podrobnější informace o tomto způsobu ověření posílá APED e-mailem, který obsahuje kromě návodu také vygenerovaný XML soubor nutný pro ověření identity ke stažení. Ten je možné odeslat buď přes EPO, nebo portál Moje daně. Obdržený XML soubor lze nahrát vybráním z počítače do portálu Moje daně a tím je posléze možné odeslat tuto písemnost prostřednictvím datové schránky na příslušné uzemní pracoviště finančního úřadu.

Nahrání souboru do Moje daně

Nahrání souboru do Moje daně

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

U žádostí se způsobem ověření prostřednictvím NIA dochází k ověření rovnou v rámci formuláře. Při výběru typu ověření registrace Služba Identita občana se vpravo objeví tlačítko Ověřit službou NIA, na které stačí kliknout.

Ověření ve formuláři

Ověření ve formuláři

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Poté se objeví web s několika možnostmi přihlášení: státní prostředky (Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, NIA ID a IIG), bankovní identita nebo MojeID a I. CA identita. Po přihlášení uživatele dojde rovnou k ověření. Pro využití služby je nutno v Identitě občana udělit souhlas s poskytnutím všech potřebných údajů, uvádí finanční správa.

Přihlášení pomocí Identity občana - možnosti

Přihlášení pomocí Identity občana – možnosti

Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Co se děje po schválení žádosti?

Když je žádost APED schválena, uživateli dojde e-mail s uživatelským jménem a heslem pro první přihlášení do APED. Při prvním přihlášení je navíc uživatel APED vyzván ke změně hesla, nově zadávané heslo musí mít délku v rozmezí 8 až 16 znaků a současně obsahovat minimálně jednu číslici, jedno velké písmeno a jedno malé písmeno.

Zúčastníte se v létě dražby Finanční správy?

Kdy dražby probíhají?

Dražby probíhají průběžně a jejich přehled je možné najít na webu APED. V průběhu prázdnin se budou konat tři dražby zaměřené na produkty značky Apple, přičemž ta první z nich začíná v úterý 9. července od 8 hodin. Nabídne několik iPhone 15 a MacBook Air, a to jak v balíčku, tak samostatně. Nejnižší vyvolávací cena je 7834 korun. Dražby budou pak pokračovat až do 15. srpna. 

Online dražby elektroniky
Termíny Časy
9. 7. – 12. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
15. 7. – 18. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
22. 7. – 26. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
29. 7. – 2. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
5. 8. – 9. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00
12. 8. – 15. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00

Náhled dražených produktů

Jaké byly proběhlé dražby?

Data poskytnutá serveru Podnikatel.cz od Finanční správy ČR ukazují, že je o elektronické dražby zájem. Například v roce 2022 výnosy z dražeb přesáhly 164 milionů korun.

Elektronické dražby Finanční správy ČR – výnos z dražeb v letech 2021 až 2023
Rok 2021 2022 2023
Výnos z dražeb
(Kč)
94 497 640 164 013 810 119 613 831

Zdroj: Finanční správa ČR – APED

V následující tabulce je vidět počet dražených předmětů, jejich průměrné ceny a také průměrný počet příhozů. Jedná se o data z APlikace Elektronických Dražeb FS (APED) s tím, že tabulka obsahuje počty dražených předmětů, respektive souborů předmětů a průměrné údaje v letech 2021, 2022 a 2023 k realizovaným a uhrazeným dražbám, bez případných dražeb opakovaných, s dělením na dražené předměty typu „Auto – moto“, „Ostatní movité věci“ a „Nemovité věci“.

Elektronické dražby Finanční správy ČR – vybraná data v letech 2021 až 2023
Druh dražby Auto – moto Ostatní movité věci Nemovité věci
Rok 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Počet dražených předmětů / souborů předmětů 50 194 201 58 181 340 44 74 62
Cena zjištěná odhadem
(průměr v Kč)
144 240 143 627 132 867 206 354 203 524 316 722 1 095 093 1 069 288 517 244
Nejnižší podání
(průměr v Kč)
65 049 69 249 62 231 78 105 73 591 110 368 730 062 71 859 344 830
Dosažená cena
(průměr v Kč)
118 817 130 930 123 311 89 994 92 123 140 357 1 162 643 1 166 260 499 969
Počet příhozů
(průměr)
33 32 40 12 11 22 26 22 26

Zdroj: Finanční správa ČR – APED

Menší počet dražeb v roce 2021 byl způsobem omezením v době pandemie COVID-19, upřesňuje Finanční správa ČR závěrem.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).