Hlavní navigace

Chcete uplatnit zvýhodnění na dítě? Víme, čím lze nárok prokázat

29. 3. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kdo chce v přiznání využít daňové zvýhodnění na dítě, musí počítat s tím, že po něm finanční správa bude chtít, aby nárok doložil.

Pokud je druhý z manželů například zaměstnán, finanční správa požaduje od loňska  Potvrzení od zaměstnavatele manželky (manžela) pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Čím nárok doložit

Kdo chce zvýhodnění v přiznání uplatnit, měl by doložit, že na něj má nárok. Nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období roku 2017 lze správci daně podle GFŘ prokázat:

  • úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte, doložení v daňovém přiznání není ze zákona povinné,
  • předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem, doložení v daňovém přiznání není ze zákona povinné, GFŘ doporučuje doložit,
  • je-li druhý z manželů zaměstnán, Potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela) pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání v originále nebo v kopii souhlasné s originálem,
  • nedokládá-li poplatník potvrzení od zaměstnavatele manželky (manžela), uvede tuto skutečnost na volný list a přiloží k daňovému přiznání jako další přílohu,
  • potvrzením školy o studiu dítěte, do daňového přiznání se dokládá potvrzením školy, originál nebo kopie souhlasná s originálem,
  • potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, doložení v daňovém přiznání není ze zákona povinné.

Kdo může zvýhodnění využít

V souvislosti s daňovým zvýhodněním na dítě se v daňovém přiznání dělá řada chyb. Častou chybou je například duplicitní uplatnění stejného dítěte dvěma poplatníky, ať už z důvodu nedorozumění či chybného posouzení společně hospodařící domácnosti. Jak doplnilo serveru Podnikatel.cz Generální finanční ředitelství (GFŘ), poplatníci mnohdy také zvýhodnění uplatňují ve špatném poměru měsíců.

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Ačkoli se v minulosti měnila několikrát výše zvýhodnění, základní pravidla zůstala stejná. Na daňové zvýhodnění má nárok poplatník, který vyživuje dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Zvýhodnění na dítě může ovšem uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti.

ebf - tip do článku - debata

Pro rok 2017 stále platí omezení uplatnění daňového zvýhodnění pro osoby uplatňující výdaje paušálem, pokud součet jejich dílčích základů z podnikání a pronájmu majetku je vyšší než 50 % celkového základu daně. Od roku 2018 mohou daňové zvýhodnění uplatnit všichni poplatníci podávající daňové přiznání, avšak za cenu polovičních maximálních výdajů. Pro tuto variantu se mohou poplatníci rozhodnout již v roce 2017.

Jak vysoké je zvýhodnění

Pro rok 2017 činí výše daňového zvýhodnění 13 404 korun na první dítě, 19 404 korun na druhé dítě a 24 204 korun na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 korun (minimální 100 korun). Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, pro rok 2017 tedy 66 000 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).