Hlavní navigace

Chcete ušetřit na energiích? Zažádejte si o evropské dotace

7. 5. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé mají šanci ušetřit na výdajích za elektřinu. Posloužit jim k tomu aktuálně mohou evropské dotace. Poradíme vám, jak při žádosti uspět.

Dne 2. května 2012 byla vyhlášena výzva programu Eko-energie, který přináší podnikatelům možnost získat dotace EU na aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a jejich udržitelný růst. Příjem registračních žádostí bude probíhat od 21. 5. 2012 do 8. 6. 2012 pro oblast obnovitelných zdrojů energie, a od 27. 6. 2012 do 4. 7. 2012 pro oblast úspor energie. Tato výzva je v aktuálním plánovacím období poslední, máte-li proto v plánu projekt, který by mohl být z tohoto programu podpořen, podejte žádost včas. Čtěte také: Poslední kolo dotací EU pro podnikatele. Nepromarněte šanci

Dotace lze čerpat na celou řadu aktivit

Mezi cíle programu Eko-energie patří především snižovat energetickou náročnost výroby, využít potenciál energetických úspor a druhotných energetických zdrojů, omezit závislost na dovozu energetických komodit, snížit spotřebu fosilních paliv a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

V souladu s těmito cíli program Eko-energie podporuje dva typy aktivit:

 1. zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
 2. využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Konkrétně jsou podporovány především následující aktivity:

 • zateplování objektů
 • rekonstrukce tepelného hospodářství
 • modernizace zařízení na výrobu energie
 • využití odpadního tepla
 • zavádění měření a regulace
 • snižování energetické náročnosti ve výrobě (vyšší účinnost výrobních technologií)
 • malé vodní elektrárny (výstavba či rekonstrukce)

Oproti minulé výzvě programu Eko-energie již nejsou podporovány např. bioplynové stanice, elektrárny na biomasu či solární panely.

Díky dotacím ušetříte až polovinu nákladů

Program Eko-energie je obecně určen pro podniky všech velikostí prakticky bez odvětvového omezení, s výjimkou projektů malých vodních elektráren, kde mohou žádat pouze malé a střední podniky. Samotná výše dotace závisí na velikosti podniku a typu projektu a pohybuje se v rozmezí 30 – 50% tzv. způsobilých výdajů. Můžete tak získat dotaci ve výši 0,5 mil. Kč – 60 mil. Kč u malých vodních elektráren a 0,5 mil Kč – 30 mil. Kč u ostatních podporovaných aktivit.

Výdaje, na které se dotace vztahuje:

 • nákup pozemků (max. 10 % způsobilých výdajů), úpravy pozemků
 • inženýrské sítě a komunikace
 • projektová dokumentace stavby
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • rekonstrukce/mo­dernizace (technické zhodnocení staveb)
 • novostavby či nákup staveb (pouze u malých vodních elektráren)
 • hardware a sítě
 • software, stroje, zařízení a data
 • publicita projektu

Sběr žádostí je jako u všech programů v rámci Operačního programu podnikání a inovace dvoukolový. Příjem registračních žádostí je stanoven od 21. 5. 2012 od 12 hod. do 8. 6. 2012 do 12 hod. pro oblast obnovitelných zdrojů energie, a od 27. 6. 2012 od 12 hod. do 4. 7. 2012 do 12 hod. pro oblast úspor energie. Plné žádosti budou přijímány od 9. 7. 2012 do 30. 9. 2012, systém sběru žádostí bude kolový. To znamená, že nejprve agentura CzechInvest, která má program Eko-energie na starosti, shromáždí všechny podané žádosti, poté dojde k jejich vyhodnocení k jednomu okamžiku a dotace jsou přiděleny na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů.

Body se přidělují na základě daných výběrových kritérií. U projektů z oblasti úspor energie jsou klíčové především ekologický přínos projektu, dosažení trvalé úspory spotřeby energie a ekonomická efektivnost. U malých vodních elektráren se hledí zejména na ekologický přínos, měrné způsobilé výdaje a poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu. U obou typů projekt můžete získat bodovou bonifikaci deseti procent z dosažených bodů v případě, že je váš projekt realizován ve strukturálně postiženém nebo hospodářsky slabém regionu či v regionu s vysoce nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti.

Jak se zařadit mezi úspěšné příjemce dotací

O program Eko-energie je mezi podnikateli obrovský zájem, program patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější v rámci OPPI, ať již z hlediska počtu podaných žádostí nebo sumy požadované dotace. Chcete-li se svým projektem uspět, v první řadě si pečlivě prostudujte veškerou dokumentaci a metodiky, které se k dotačnímu titulu vztahují, a ověřte si, zda váš projekt odráží všechna důležitá výběrová kritéria. S přípravou projektu začněte včas. Necháte-li podání žádosti na poslední chvíli, snadno se vám může například stát, že uděláte formální chybu, která vás vyřadí z hodnocení, a přijdete tak o možnost dotaci získat již při podání registrační žádosti.

tip - školení pro účetní DPH - listopad

Klíčovou součástí plné žádosti a základem projektu je energetický audit. Energetický audit musí mít každý žadatel při podávání žádosti zpracovaný spolu s podnikatelským záměrem, který z něj vychází. Zpracování obou materiálů je nicméně poměrně náročný proces, stejně tak jako samotná kompletace žádosti a orientace v elektronickém prostředí, přes které se žádosti odesílají a administrují. Čtěte také: Jak na svůj projekt získat dotace z EU? Přečtěte si příběhy úspěšných žadatelů

Pro žadatele s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU je vhodné uvažovat o spolupráci s poradenskou nebo konzultační společností, která má s podáváním projektů určité zkušenosti a je schopna z celé řady nutných úkonů a dokumentů klást důraz na ty podstatné a vyvarovat se zbytečných chyb.

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jiří Kvíz je senior projektový manažer společnosti eNovation, odborník na dotační poradenství pro technologický sektor.
www.eNovation.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).