Hlavní navigace

Chtějí podnikat na základě smlouvy o sdružení. Co změnil nový občanský zákoník?

30. 8. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Dvě podnikatelky, dva živnostenské listy, společný byznys na základě smlouvy o sdružení. Co se změnilo s „novým“ občanským zákoníkem? Radí odborník.

Odborné poradny na serveru Podnikatel.cz nabízí odpovědi odborníků v různých oblastech podnikání. Od daňové problematiky, po otázky právní. Nechybí také odborník, který radí ve věcech týkajících se startu podnikání. Celá řada dotazů se objevuje v souvislosti s novým občanským zákoníkem, a to i přesto, že je platný již od roku 2014.

Dotaz v poradně: 

Dvě ženy si udělaly živnostenský list a chtějí spolu podnikat na základě smlouvy o sdružení podle dřívějšího zákona. Jak to mají udělat podle současných zákonů.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Odborník odpovídá: 

Smlouva o sdružení byla novými předpisy platnými od r. 2014 nahrazena tzv. společností podle § 2716 občanského zákoníku (bez přívlastků, pozor neplést s obchodní společností). Princip společnosti nicméně zůstává podobný jako u předchozích sdružení.

Pro vznik společnosti je nutná smlouva, která nemusí být ani písemná, postačí i ústní domluva. Z hlediska právní jistoty a zamezení potenciálních budoucích problémů, např. při správě budoucího získaného majetku, se však doporučuje uzavřít smlouvu písemně. Částečná písemná forma je předepsána pro případy, kdy do společnosti jsou vkládány majetkové vklady (peníze, věci apod.), v takovém případě je nutný písemný soupis těchto vkladů podepsaný všemi společníky.

Vzor smlouvy o sdružení stahujte ZDE.

Uzavřením smlouvy se společnost považuje za vzniklou a nadále se řídí zákonnými ustanoveními týkajících se společností a smluvními ujednáními mezi společníky. Společnost se neregistruje v žádném veřejném rejstříku, nemá právní subjektivitu ani přidělené IČ. Při výkonu činnosti vystupují společníci svým jménem se svým IČ s dovětkem, že jednají jako účastníci společnosti.

Ve smlouvě lze smluvně dohodnout prakticky všechny záležitosti spojené se společným podnikáním. Není-li některá záležitost výslovně ošetřena, platí, že podíly společníků na zisku a ztrátách jsou stejné, rozhodování o záležitostech společnosti vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny společníků (s výjimkou změny smlouvy, která vyžaduje jednomyslný souhlas) a při správě společnosti navenek jedná každý společník za společnost samostatně. Bez souhlasu ostatních společníků nesmí společník vykonávat jinou činnost, která by měla vůči činnosti společnosti konkurenční povahu.

Tématem se server Podnikatel.cz zabýval ještě před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).