Hlavní navigace

Chudé obce už nebudou doplácet na bohaté

Připravuje se nový zákon o rozpočtovém určení daní. Součástí diskuzí nad možnými změnami bude nová konstrukce daně z nemovitostí, která by mala být 100% příjmem obcí, rozšíření či zúžení portfolia sdílených daní, zapojení vyrovnávacích mechanismů dle hospodářské vyspělosti regionu, motivační prvky a zájem obcí na příznivém podnikatelském prostředí, míra příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti a další.

Naším cílem je snížit současný rozdíl (cca 4,5 násobek) mezi „nejchudšími“ obcemi a „nejbohatšími“ městy ve výnosu sdílených daní na obyvatele. Vedle snížení tohoto rozdílu je také důležité nastavit rovné podmínky pro financování statutárních měst, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Dodal, že racionální argument pro zvláštní příjmový koeficient lze vznést pouze u příjmů pro hlavní město, které je zároveň krajem.