Hlavní navigace

Chybovali jste v již odevzdaném přehledu pro ČSSZ? Víme, jak chybu napravit

17. 6. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na podání přehledu pro ČSSZ je letos čas do 30. června. Co dělat, pokud jste zjistili, že jste v již odevzdaném přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ chybovali?

Nejzazší termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení je letos konec měsíce června. Současně je nutné také do 30. června uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen.

Co však dělat, pokud zjistíte, že jste v již odevzdaném přehledu pro ČSSZ udělali chybu?  

Postup se odvíjí od toho, o jakou chybu se jedná

Jestliže jde o přešlap, který nemá vliv na výši zaplaceného pojistného a jde vlastně jen o doplnění v přehledu, stačí již odevzdaný přehled upravit. Z přehledu však musí být zřejmé, že opravu provedla OSVČ, tedy je třeba uvést datum změny a podpis opravujícího. Přehled je účetní doklad a opravy podléhají zákonu o účetnictví.

Tento postup může podnikatel uplatnit, vyplní-li například špatně adresu či své číslo u ČSSZ. Účinky takové opravy jsou platné k datu, kdy byl přehled podán, a to včetně případného penále.

Dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se opravný přehled podává, když dojde ke změně vyměřovacího základu. Dle výkladu MPSV by se měly jakékoliv změny přehledu řešit opravným přehledem, nejedná-li se jen o doplnění podání, vysvětluje úřad. 

Pokud jste ale v přehledu vyplnili špatný vyměřovací základ, pouhou opravou problém nevyřešíte. 

Chybu řešte opravným přehledem

Zjistí-li se po podání přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění je vyšší, než který byl na přehledu uveden, je OSVČ povinna nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat „opravný přehled“

V opravném přehledu OSVČ mimo jiné uvede důvod pro předložení opravného přehledu, novou výši daňového základu a novou výši vyměřovacího základu, který nesmí být nižší než na původním přehledu, a novou výši měsíčního vyměřovacího základu, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu. 

Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu musí poplatník prokázat. Rozdíl mezi výší pojistného, které uhradil nebo měl uhradit na podkladě řádně podaného přehledu, a novou výší pojistného, musí uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán opravný přehled. 

Pokud poplatník po podání přehledu zjistí, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který uvedl, může předložit příslušné správě sociálního zabezpečení opět opravný přehled. Takovýto opravný přehled může OSVČ podat nejpozději do tří kalendářních měsíců po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dozvěděla. 

V opravném přehledu uvede novou výši daňového základu, popř. novou výši příjmů a výdajů, a výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše vyměřovacího základu, pokud původní výše byla určena ve vyšší než minimální výši. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. 

Jestliže částka daňového základu nezakládá OSVČ za dobu vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za který se opravný přehled podává, může OSVČ spolu s opravným přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění. Opravný přehled se považuje za žádost o vrácení přeplatku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).