Hlavní navigace

Chystá se změna pravidel pro akcie na majitele

Ministerstvo spravedlnosti chystá změnu úpravy akcií na majitele. Strukturu akcionářů společností by mělo být možné zjistit a ověřit ze strany státních orgánů. Změna bude znamenat, že akcie na majitele budou nadále existovat a nepřistoupí se k jejich plošnému zrušení, akciovky je však budou muset zaknihovat u centrálního depozitáře nebo fyzicky uložit do banky. U akcií na majitele nyní nejsou známi jejich majitelé, a to ani samotné společnosti. Není proto možné ověřit, zda například akcie nevlastní někdo, u něhož z jejich vlastnictví vyplývá střet zájmů.

Vláda se v dodatku ke koaliční smlouvě zavázala, že navrhne legislativu, která maximálně možným způsobem omezí anonymní vlastnictví obchodních společností. Proto ministerstvo spravedlnosti přichází se způsobem omezení anonymních akcií na majitele, které směřuje k vyloučení rizik neprůhledné vlastnické struktury akciových společností, komentoval plánovanou změnu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Řešení již podle informací ministerstva projednal ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny. Změny se promítnou do návrhu zákona o obchodních korporacích a také do nového občanského zákoníku. Až změna nabyde účinnosti, budou mít společnosti 18 měsíců na to, aby akcie zaknihovaly, uložily do banky nebo převedly na neanonymní akcie na jméno.