Hlavní navigace

Čím doložit životní pojištění za rok 2015

1. 2. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Podmínky uplatnění životního pojištění se změnily. Je třeba mít upravenou smlouvu a potvrzení podle nových podmínek. Stahujte doporučený vzor potvrzení.

Od roku 2015 došlo v oblasti životního pojištění k zásadním změnám. Možnost jeho uplatnění formou nezdanitelné části základu daně zůstává, přibyla však nová podmínka, kterou bude nutné správně doložit. Generální finanční ředitelství aktuálně vydalo doporučený vzor Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění.

Soukromé životní pojištění podle nových podmínek

Nezdanitelná část základu daně z titulu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění činí v souladu s ustanovením § 15 zákona o daních z příjmů maximálně 12 000 korun za zdaňovací období. Počet uzavřených smluv nerozhoduje. Částka představuje součet poplatníkem zaplaceného pojistného na životní pojištění za zdaňovací období. Může se jednat o smlouvy uzavřené s pojišťovnami na území České republiky, ale i o smlouvy uzavřené s pojišťovnou sídlící na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Od roku 2015 jsou ovšem akceptovatelné pouze smlouvy, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Pro uplatnění nezdanitelné částky je nutné splnit zákonné podmínky, a to:

 • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
 • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
 • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč,
 • není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 
 • pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Nová podmínka uplatnění životního pojištění

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Pro daňové odpočty bylo nutné upravit řadu smluv.

Pro uplatnění nezdanitelné části základu daně nestačí, že nebyl v průběhu roku uplatněn mimořádný výběr prostředků z životního pojištění, ale je nutné doložit, že se jedná o smlouvu, která takový výběr vůbec neumožňuje. Velká část dříve uzavřených smluv takový výběr umožňovala. Díky přechodným ustanovením novely zákona o daních z příjmů účinné od roku 2015 bylo možné provést úpravu stávajících smluv nejpozději do konce měsíce března 2015. A to se zpětnou účinností od 1. ledna 2015. Jestliže k úpravě stávající smlouvy nedošlo, není možné nezdanitelnou část základu daně za rok 2015 uplatnit. Pokud k úpravě došlo, ale až po 31. březnu 2015, je možné uplatnit zaplacené příspěvky poplatníka od okamžiku doplnění nové podmínky.

Doložení v daňovém přiznání a ročním zúčtování

Podmínky pro doložení nezdanitelné části základu v daňovém přiznání či v ročním zúčtování u zaměstnavatele jsou v podstatě stejné. Vždy je nezbytné doložit kopií smlouvy o životním pojištění, ze které je zřejmé splnění všech podmínek v souladu s upraveným ustanovením § 15 zákona o daních z příjmů. V rámci daňového přiznání se smlouva dokládá za každé zdaňovací období. Pro roční zúčtování ji postačí předložit při prvním uplatnění. Ovšem vzhledem k novým podmínkám je třeba pro zdaňovací období 2015 prokázat, že došlo k požadované úpravě smlouvy, kdy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (dodatek stávající smlouvy).

Dále se nárok na nezdanitelnou část základu daně dokládá každoročně potvrzením pojišťovny o poplatníkem zaplaceném pojistném (či poměrné části jednorázového pojistného) v uplynulém zdaňovacím období. Aby byl postup pojišťoven jednotný, vydalo Generální finanční ředitelství možný nový vzor „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění“. Potvrzení bude poplatníkovi pojišťovnou doručeno prostřednictvím poštovního doručovatele, případně elektronicky. V případě elektronické písemnosti není nutný zaručený elektronický podpis, originální razítko a podpis. Akceptovatelné je elektronické potvrzení, jestliže se prokazatelně jedná o písemnost doručenou konkrétnímu klientu dané pojišťovny.

Porušení podmínek

O porušení zákonem daných podmínek se jedná v situaci, kdy dojde před ukončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let:

školení-leden22-molín

 • k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění,
 • k výplatě jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo
 • k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.

V těchto situacích se musí počínaje rokem 2015 dodanit odpočty od základu daně uplatněné za uplynulých 10 let. Poplatník podává daňové přiznání, kde uplatněné nezdanitelné části uvede jako ostatní příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. O porušení podmínek se naopak nejedná v případě:

 • plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve 3. stupni podle zákona o důchodovém pojištění,
 • smrti, nebo
 • ukončení pojistné smlouvy, u níž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou (dříve novou) smlouvu splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Vyšší nezdanitelná částka až od roku 2017

Poslední novelou zákona o daních z příjmů byla nezdanitelná část základu daně na penzijní a životní pojištění zdvojnásobena. Jedná se o částku 24 000 korun. Účinnost změny je však stanovena až od roku 2017. Roků 2015 a 2016 se změna netýká. Maximální nezdanitelná částka činí stále 12 000 korun. Podrobněji v článku: Fakta a mýty o nově zaváděných daňových odpočtech

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).