Hlavní navigace

Čím se prokáže zaměstnanec při kontrole nelegálního zaměstnávání?

22. 8. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Při kontrolách nelegálního zaměstnávání vyžadují inspektoři doklady, které prokazují existenci pracovněprávního vztahu. O jaké přesně jde?

Na odhalování nelegálního zaměstnávání se zaměřuje Státní úřad inspekce práce. Zaměstnavatelé však mnohdy neví, čím se mají jejich zaměstnanci při kontrolách prokazovat. 

Dotaz z praxe: 

Neosvědčilo se nám, aby zaměstnanci u sebe vozili pracovní smlouvy a tak jim společnost nechala vyrobit zaměstnanecké kartičky, na kterých jsou tyto údaje:
Přesná specifikace zaměstnavatele: název, adresa, IČ.
Přesná specifikace zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození a fotografie.
Přesná specifikace pracovního poměru.
Na druhé straně kartičky pak popisujeme provedená školení a jejich platnost.
Bude při kontrole oblastnímu inspektorátu tato identifikace zaměstnance dostačující?

Náležitosti identifikace zaměstnanců na pracovišti

Ustanovení §136 zákona o zaměstnanosti hovoří jednoznačně o dokladech prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a za tyto doklady se považují pracovní smlouvy, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Nelze proto doporučit jiné doklady, než tyto jmenované. 

Zákon doslova uvádí: 

(1)Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Splnění povinnosti se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění.

(2) Povinnost podle odstavce 1 věty první má na území České republiky i zaměstnavatel usazený v jiném členském státu Evropské unie, který v rámci nadnárodního poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce do České republiky, přičemž doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka.

(3) Pro ověření skutečností jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru pojištěnců:

  • a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání a jeho skončení anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele,
  • b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění,
  • c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání.

(4) Pro ověření skutečností jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje

  • a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce.

Čtěte také: Nevydržela nátlak zaměstnavatele a nakonec podepsala výpověď. Může se bránit?

Při kontrole na pracovišti kontrolované osoby tak u osob, vykonávajících práci na kontrolovaném pracovišti, inspektor ověří, zda zaměstnavatel oznámil vznik jejich pracovněprávního vztahu příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. U řádně přihlášených osob nebude vyžadovat předložení kopií dokladů prokazujících pracovněprávní vztah. Kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu bude tedy požadovat pouze u zaměstnanců, kteří nejsou prokazatelně přihlášeni na OSSZ, tj. většinou u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, nebo u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl právě uzavřen a ještě nejsou přihlášeni na OSSZ.

Zaměstnanci, kteří jsou přihlášeni na OSSZ, tedy žádné kopie smluv ani zaměstnanecké kartičky nepotřebují a u nepřihlášených zaměstnanců doporučujeme vyhovět dikci zákona a mít na pracovišti kopie pracovních smluv nebo dohod (mohou být i v elektronické podobě), uzavírá Státní úřad inspekce práce. 

O jedné z posledních kontrol nelegálního zaměstnávání jsme na serveru Podnikatel.cz informovali v článku V hotelu našli plno nelegálně zaměstnaných cizinců. Pracovali i na polská víza

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).