Hlavní navigace

Tomáš Nymburský: Čína - Nezmapovaný potenciál pro globální obchodní růst

30. 3. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
(KOMENTÁŘ) Obchodem s Čínou se ještě před několika lety zabýval pouze zlomek českých podnikatelů. Časy se však mění a Čína a další východní trhy se dostaly do zorného pole mnoha tuzemských firem.

Stále více menších a středně velkých českých firem projevuje zvýšený zájem o navázání obchodních kontaktů s čínskými obchodníky nebo přímo producenty. To, co bylo před několika lety specializovanou činností, kterou se zabývala pouhá hrstka lidí, je nyní v zorném poli relativně velkého počtu firem. Souvisí to jak s postupným rozvojem východních trhů, tak i s nutností řešit vzrůstající tlak na snižování nákladů.

Čína podporuje export i import

Čínský trh představuje v současné době pro společnosti financující vzájemný obchod (a nejedná se pouze o banky) největší příležitosti, ale zároveň také největší rizika. Jakožto největší ekonomika regionu, jejíž růst je závislý na exportu paliv, se Čína stala největším obchodním partnerem nejen v Asii, ale i ve světě. Mechanismus státní strukturální podpory přinesl v posledních letech čínským podnikům další benefity ve vztahu k zahraničnímu obchodu. Státem vlastněné banky a rozvojové instituce, domácí úvěrové agentury a přímá vládní podpora jsou nyní ve vztahu k zahraničnímu obchodu aktivnější, a to formou naprosto otevřené podpory národních ekonomických a politických zájmů.

Čínské státní instituce velmi aktivně podporují zahraniční expanzi národních exportérů – „šampionů“ v řadě odvětví. Například v telekomunikacích to jsou zejména dva dominantní poskytovatelé technologií, Huawei a ZTE, kteří získali pro své expanze velmi výhodné úvěry od China Development Bank.

Uspět se dá ale i v dovozu do Číny. Čínské vládní agentury spustily pobídkový program pro zařízení tzv. čisté energie, který by mohl být zajímavý i pro české výrobce věnující se tomuto oboru. Jedná se o reakci na takřka katastrofální stav čínského ovzduší a vod. Právě ekologie a energetické úspory mohou být jednou z perspektivních oblastí pro české subjekty. Čínská státní podpora má v konečném důsledku kompenzovat úroky z úvěrů čínských společností, které investovaly do ekologických programů.

Čína bude hrát v budoucnu prim

Celosvětová ekonomická krize a její dopady jasně ukazují, kdo bude hrát významnou úlohu při očekávaném oživování světové ekonomiky. Mnozí ekonomičtí experti se shodují, že to bude právě Čína a další asijské země. Růst čínského HDP a růst podílu čínských výrobků na celosvětovém trhu vypovídá o rostoucí konkurenceschop­nosti čínské produkce. Čeští výrobci by si z toho měli vzít jednoznačné ponaučení, a to změnit chování, investovat do vývoje výrobků s vyšší přidanou hodnotou a daleko více se zabývat inovacemi.

Tip na titulku - EBF- tematicke bloky

Úspěch na čínském trhu je podmíněn nutností dokonale poznat lokální podmínky, předvídat, ale především se snažit minimalizovat veškerá případná rizika. Kvalitní podnikatelský plán, vynikající výrobek či precizní služba tvoří základ dobrého obchodu. Při obchodování s čínskými partnery by se nemělo zapomínat na spolupráci s místními odborníky. Velké riziko naopak hrozí tomu, kdo se chce vydat do Číny takříkajíc na vlastní pěst. Mezi nejčastější komplikace patří jazyková nevybavenost, kulturní a legislativní bariéry. Čínští obchodníci jsou velmi odlišní a ne vždy dodrží to, co na jednání přislíbí. Řada společností se snažila tento jev eliminovat zakládáním společných podniků, bohužel i zde se následně nevyplatilo spoléhat na čínský management.

Tomáš Nymburský,
ředitel exportních finančních služeb HSBC

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).