Hlavní navigace

Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

28. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Mění se daňové slevy, výdajové paušály a povinnosti ohledně daní vůbec? Server Podnikatel.cz přináší tradičně koncem roku souhrn změn, které podnikatele čekají a jistě neminou v roce následujícím.

Daňový poplatníci by se měli informovat, jaké daňové změny jsou připraveny pro následující rok. A to nejen v souvislosti s přijetím novely zákona o daních z příjmů, která je účinná od 1. ledna 2011 a ve sbírce zákonů byla publikována pod číslem 346/2010.

Konec platby složenkou

S koncem roku 2010 končí i možnost platit daně daňovou složenkou. Tato forma placení daní je mezi poplatníky velmi oblíbená. Nepodléhá totiž poštovním poplatkům. Rok 2011 je ve znamení změn a úsporných opatření. Zrušení daňové složenky ušetří státnímu rozpočtu cca 46,5 miliónů korun. Čtěte také: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Občané i firmy mohou provádět platby prostřednictvím pošty i nadále. K platbě přitom místo daňové složenky použijí univerzální složenku typu A. Platby běžnými složenkami na poště podléhají poštovním poplatkům, informuje Petra Homolová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě.

Od ledna 2011 se tedy budou daňové zálohy a doplatky daní platit:

 1. Na pokladně finančního úřadu
 2. Poštovní poukázkou typu „A“
 3. Bankovním příkazem
 4. Internetovým bankovnictvím

Výběr daňových změn roku 2011

O daňových změnách roku 2011 již server Podnikatel.cz podrobněji informoval článkem Přehled připravovaných daňových změn roku 2011. Připomeňme si stručně, co všechno se v následujícím roce změní:

 • Zdanění důchodů podnikajících nebo pracujících důchodců, které přesáhnou hranici 840 korun ročně
 • Rozšíření zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění o produkty poskytované institucemi penzijního pojištění v jiném státě EU, Norsku nebo Islandu (netýká se Lichtenštejnska).
 • Změny u příjmů z pronájmu. Příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku, se nově považují vždy za příjmy podle § 7, ovšem s možností paušálních výdajů v 30% výši.
 • Nezdanitelné části základu daně budou rozšířeny o dary invalidním důchodcům, kteří se po dosažení důchodového věku stanou důchodci starobními. Odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu se bude řídit podmínkami stanovenými v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv zahraničními právními předpisy. Zvýší se limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %. Jedná se o dary na podporu školství poskytnuté středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování. Mění se podmínky dokládání zahájení stavby na pozemku výstavby bytové potřeby pro uplatnění úroků. Podrobněji v článku: Přehled připravovaných daňových změn roku 2011
 • Upřesňuje se výdajový paušál na dopravu. Nyní je nezpochybnitelné, že výdajový paušál na jedno auto není možné využít spoluvlastníky (např. manželi) v jednom období dvakrát. Nově je specifikován pojem „přenechání vozidla k užívání jiné osobě“. Tím není uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.
 • Je zavedena tzn. povodňová daň v podobě slevy na dani na poplatníka, která je snížena o 1200 Kč ročně, a to pouze pro zdaňovací období roku 2011.
 • Tvorba rezervy na opravy majetku se zpřísňuje. Pokud poplatník nepřevede odpovídající finanční prostředky na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání, ruší se rezerva již ve zdaňovacím období, za které je toto daňové přiznání podáváno. Čtěte také: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011
Slevy na dani a daňové zvýhodnění v Kč
Sleva na dani 2010 2011 2011 (měsíčně)
Poplatník 24840 23640 1970
Manželka/manžel v domácnosti 24840 24840 jen v ročním zúčtování
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně 2520 2520 210
Invalidní důchod třetího stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student do 26 let věku 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 11604 967
 – maximální daňový bonus 52200 52200 4350
 – minimální daňový bonus 100 100 50

Dohady kolem snížení daňového zvýhodnění

Většina médií informuje o snížení daňového zvýhodnění. Kdo ovšem pečlivě studoval novelu zákona o daních z příjmů, zjistí, že tam takové ustanovení není. Podle původního návrhu ministerstva financí mělo daňové zvýhodnění na vyživované dítě klesnout mnohem výrazněji, a to o celou čtvrtinu z nynějších 11 604 korun ročně na 8724 korun. Do návrhu zákona se ovšem omylem dostalo snížení slevy o 240 Kč ročně namísto 240 Kč měsíčně. Měsíční sleva by byla snížena o pouhých 20 Kč. Nakonec ani tato úprava schvalovacím procesem neprošla. Výše ročního daňového zvýhodnění na dítě není v novele zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 346/2010 Sb. změněna, potvrzuje Ladislav Malůšek, daňový specialista z KPMG.

Změny se týkají i zúčtování daně

Novinky, které se dotknou zúčtování daně, přichází v souvislosti s novým daňovým řádem. Zavádí se pojem „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“. Přestože zde již není slovní spojení „funkčních požitků“, jde v podstatě o totéž. Mění se ale lhůty pro vyúčtování. Podle nového ustanovení zákona se řádné vyúčtování předkládá v papírové podobě nebo elektronické podobě. V prvním případě nejpozději do konce února, ve druhém do 20. března 2011. Čtěte také: Jak se mění podmínky doručování písemností v novém daňovém řádu?

Lhůta pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (tzv. srážková daň) se prodlužuje. A to do konce dubna 2011. Dříve se vyúčtování podávalo do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za rozhodné období odvést poslední daňovou povinnost. Obvykle začátkem března. Čtěte také: Konec odčítání poloviny náhrady mzdy od pojistného

Výdaje paušálem se nemění

Podnikatele bude jistě zajímat, zda a jak se změní jejich daňová povinnost. V roce 2011 zůstává nadále sazba daně ve výši 15 %. Nemění se ani výdajové paušály. Jejich výši ve srovnání s předchozími obdobími ukazuje následující tabulka.

Srovnání výdajových paušálů v letech 2009 – 2011
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010 Výdajový paušál rok 2011
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 80% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 60% 40% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 60% 40% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 60% 40% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 60% 40% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 60% 40% 40%

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).