Hlavní navigace

Co čekat od nové vlády? OSVČ se má změnit způsob zdanění

28. 6. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nová vláda zveřejnila programové prohlášení, v němž se zabývá i podnikateli. OSVČ musí počítat s tím, že jim chce Andrej Babiš a spol. změnit způsob zdanění.

Příslušný návrh předložila již na začátku letošního roku ministryně financí Alena Schillerová, změny zdanění OSVČ však byly nakonec ze zákona vyškrtnuty. Nyní se nová vláda však zavazuje změny schválit. OSVČ se tak zřejmě zvýší sazba daně z příjmů. Nově si ale mají moct podnikatelé započítat 3/4 zaplaceného pojistného do výdajů, a to i paušalisté.

Do hry se vrací změna způsobu zdanění fyzických osob

Vláda se ve svém programovém prohlášení částečně dotýká i podnikatelů. V drtivé většině věcí však jde jen o překopírované pasáže z programového prohlášení menšinové vlády hnutí ANO, která nezískala důvěru. O důvěru Sněmovny požádá nová vláda 11. července. 

OSVČ by se každopádně měly připravit na to, že nový kabinet obnoví nedávný návrh na změnu zdanění příjmů fyzických osob. Vláda chce totiž zrušit superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a místo toho zavést sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně pak chce zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy.

Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům musí změny systému přinést snížení daňové zátěže o jeden procentní bod, píše se v programovém prohlášení vlády. Tento slib obsahovalo i prohlášení předchozí vlády, jen s tím rozdílem, že druhá sazba daně měla být 24 a nikoli 23 %.

Právě takovýto návrh předložilo již na počátku letošního roku ministerstvo financí, kdy počítalo se zrušením konceptu superhrubé mzdy a 15% sazby daně. Nově se měla daň počítat z hrubé mzdy a sazba měla činit 19 %. Solidární zvýšení daně měla zase nahradit klouzavá progresivní sazba, a to 19 % pro základ daně do 1 500 000 Kč a 24 % pro základ daně od této hranice. Změna zdanění se ale netýkala jen zaměstnanců, ale i OSVČ. Těm se totiž měla zvýšit sazba daně příjmů o 4 p. b. na 19 %. Ministerstvo financí ovšem navrhovalo, stejně jako je uvedeno v programovém prohlášení vlády, tento nárůst kompenzovat tím, že pro podnikatele zavede daňovou uznatelnost ¾ zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění. Tuto možnost měli mít i podnikatelé, kteří využívají paušální výdaje.

Čtěte více: OSVČ má vzrůst sazba daně na 19 %, 3/4 pojistného ale půjdou uplatnit jako výdaj

Ministerstvo si však nakonec na konci dubna svůj původní záměr rozmyslelo. Jak uvedlo ve vypořádání připomínek k daňovému balíčku, úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob byla odložena. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nebyla pro zrušení superhrubé mzdy dostatečná politická podpora. Už tehdy ale Schillerová uvedla, že návrh opět předloží příští rok.

Zda půjde o stejný návrh, jako zkusilo letos v zimě, není jisté. Jak totiž ukázaly připomínky různých podnikatelských asociací nebo odborů, návrh obsahoval řadu mezer a nejasností. Terčem kritiky byly především právě změny v oblasti zdanění OSVČ, kde se odborníci vesměs shodovali, že navrhované znění bylo nejasné a přinášelo daleko více otázek než odpovědí.

Čtěte více: Zrušení superhrubé mzdy a změny zdanění OSVČ šly k ledu. Avšak jen prozatím

JIM, které Babiš zrušil, chce opět zavést

Vláda navíc slibuje, že zajistí revizi a sloučení daňových výjimek a bude bránit zavádění dalších, což prý vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze, uvádí vláda. Tento proces by mělo zakončit sjednocení správy daní a pojistných odvodů, které by umožnilo placení těchto zákonných povinností na jednom místě, tedy jedno inkasní místo. Zavedení jednoho inkasního místa schválila již Nečasova vláda, Sobotkova vláda jej však ještě před realizací zrušila.

Kromě změny zdanění OSVČ chce vláda realizovat projekt MOJE daně, který má zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“, uvádí se v programovém prohlášení. Také tento slib již obsahovalo prohlášení předešlé vlády.

DPH se má snižovat

Dále vláda tvrdí, že změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti. Všechny nové IT systémy budou před ostrým spuštěním uživatelsky testovány. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž, slibuje se v programovém prohlášení.

Vláda má v plánu rozšířit institut paušální daně, který doposud využívá pouze zlomek podnikatelů. „Dále se zasadíme o koncepční řešení problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, o revizi kontrolních postupů a revizi systému sankcí,“ píše vláda.

Stejně jako v programovém prohlášení první Babišovy vlády je i v aktuálním prohlášení snížení DPH u točeného pivo z 21 % na 10 %. Podobný návrh přitom Babiš předložil již v únoru 2016, vláda jej ale nepodpořila a i Babišovi koaliční partneři z ČSSD označovali návrh za pouhý marketingový tah. Kromě točeného piva chce Babiš přeřadit ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 % i další věci:

  • stravovací služby a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
  • vodné a stočné,
  • služby s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

Slibuje se, co se již splnilo

V prohlášení je dále uvedeno, že „po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude navržen speciální off-line režim plnění povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz.“ Také tento slib obsahovalo i předchozí programové prohlášení. Paradoxní na jeho přepsání je, že příslušnou novelu zákona o evidenci tržeb již schválila předchozí vláda a návrh nyní čeká na projednání ve Sněmovně.

Další slib se týká minimální mzdy, kde chce vláda připravit závazná pravidla pro její předvídatelný růst. Pracující rodiny mají podpořit vyšší daňové slevy.

Podnikatelé musí v neposlední řadě počítat i s tím, že dojde ke zrušení karenční doby. Prohlášení totiž obsahuje slib, že od 1. července 2019 dojde k obnovení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. V prohlášení se nicméně uvádí, že vláda projedná možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům. Variant kompenzace je ve hře hned několik.

Čtěte více: Zrušení karenční doby se má podnikatelům kompenzovat, variant je hned několik

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).