Hlavní navigace

Co dělat, pokud seniorovi ještě nebyl vyplacen jednorázový příspěvek 5000 korun?

18. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Objevují se případy, kdy se k seniorům ještě nedostal příspěvek 5000 korun. Jaké jsou možné příčiny a jak postupovat?

Jak jsme již na serveru Podnikatel.cz informovali, u příjemců dávky důchodového pojištění, kterým byl důchod vyplácen v měsíci listopad 2020, zadala ČSSZ všechny příkazy k vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun dle harmonogramu.

Důchodci, kterým v listopadu nebyla zařízena běžná lhůtová výplata důchodu, což se týká zejména rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, obdrží jednorázový příspěvek do jednoho měsíce po zařízení (nebo po obnově) lhůtové výplaty. 

Praxe však přinesla spoustu dalších stiuací, ve kterých si senioři neví rady. Ministerstvo práce a sicálních věcí ČR nabízí možnost řešení. 

Situace z praxe

Co dělat v případě, když příspěvek dorazil na starou adresu bydliště? 

Jednorázový příspěvek je zasílán na adresu evidovanou v ČSSZ, kterou jí příjemce dávky nahlásil. ČSSZ nemůže zajistit poukaz na aktuální adresu, pokud změna adresy nebyla ČSSZ příjemcem dávky nahlášena a je např. zařízena dosílka důchodu prostřednictvím ČP, s. p. na tuto novou adresu. Je-li důchodci z důvodu evidování neaktuální adresy v ČSSZ zaslán jednorázový příspěvek na jinou pobočku ČP, s. p., než na tu, na kterou je mu dosílán důchod, může se obrátit na příslušnou pobočku ČP, s. p. se žádostí o doslání jednorázového příspěvku na jinou adresu. 

Nahlásili jsme novou adresu, na kterou nám chodí důchod, ale jednorázový příspěvek nepřišel? 

Zde záleží, jaké instituci jste nahlásili novou adresu. Vzhledem k tomu, že máte zařízenou výplatu důchodu na novou adresu, zřejmě jste nahlásili tuto adresu pouze na poště. Pro změnu adresy v evidenci ČSSZ je nezbytné nahlásit novou adresu též na ČSSZ. 

Česká pošta složenku nedoručila a vrátila ji zpátky na ČSSZ? 

V tomto případě důchodce může požádat o opětovné vyplacení jednorázového příspěvku. Do žádosti o nové zaslání JPD poštovní poukázkou je nutné uvést požadovanou adresu pro její zaslání, pokud byla důvodem jejího nevyplacení adresa evidovaná ČSSZ, na které se důchodce nezdržuje. 

Pokud příspěvek nedorazil (není na účtu ani na poště), co mají důchodci dělat?

Kam se mohou obrátit, s kým to mohou řešit? Pokud příspěvek nedorazil a nejedná se o některou ze situací vysvětlenou výše v textu, mohou se důchodci obrátit se žádostí o informaci na místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ. Případně mohou zaslat žádost o výplatu jednorázového příspěvku důchodci ČSSZ. Upozorňujeme, že uvedené platí pouze pro klienty ČSSZ. Pokud je plátcem důchodu jiný orgán, musí se důchodci se svými dotazy obracet na něho. 

Jaké jsou možnosti vyplacení příspěvku pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici? 

Hotovostní výplaty jednorázových příspěvků důchodcům umístěným v nemocnici, která poštovní poukázky nepřijímá, bude příslušná částka po uplynutí platnosti poukázky, která je 25 dnů, vrácena zpět ČSSZ. Po návratu z nemocnice mohou důchodci požádat ČSSZ o opětovnou výplatu na adresu svého bydliště. Po doručení poštovní poukázky do jejich schránky je možné se obrátit na pobočku ČP, s.p., případně na konkrétního doručovatele se žádostí o zajištění doručení poštovní poukázky s penězi až do bydliště, a to zejména v případech, kdy je jim tímto způsobem již doručován i důchod. Předpokládáme, že takovýmto žádostem bude ČP, s. p. v rámci jejích možností vyhověno. Praha, 17. prosince 2020 Stejné možnosti ohledně dohody s pobočkou ČP platí pro výplaty jednorázových příspěvků důchodcům nemocným, nepohyblivým nebo v místech se špatnou dosažitelností pošty. 

Kdo vyplatí JPD, když důchod vyplácí Ministerstvo vnitra ČR? 

Výplaty jednorázového příspěvku bývalým zaměstnancům ministerstva vnitra vyplácí orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR Na koho se mohu obrátit s informacemi ohledně nevyplaceného příspěvku? Důchodce zažádá ČSSZ o opětovnou výplatu JPD, nebyl-li vyplacen. Do žádosti o nové zaslání JPD poštovní poukázkou je nutné uvést požadovanou adresu pro její zaslání, pokud byla důvodem jejího nevyplacení adresa evidovaná ČSSZ, na které se důchodce nezdržuje. Dále doporučujeme, aby klienti kontaktovali call centrum důchodového pojištění ohledně podacích znaků složenky a následně zavolali na Českou poštu, zda jejich složenku stále mají. 

Lidé se bojí, že jim peníze propadnou, co by s těmi penězi pak bylo? 

Vrátí-li se ČSSZ nevyplacený JPD, bude zjišťováno, zda důvodem vrácení není změna, ke které došlo v evidenci ČSSZ od prosincové důchodové splátky 2020 (např. změna bydliště, ustanovení zvláštního příjemce či opatrovníka, změna způsobu výplaty důchodu z pošty na účet nebo obráceně, apod.). Bude-li zjištěna taková změna, bude JPD zaslán důchodci znovu bez žádosti dle nové situace (tj. dle stavu evidence ČSSZ od prosince 2020). Pokud JPD nebude do skončení platnosti poštovní poukázky (25 dnů od data jejího podání – toto datum je uvedeno na podací stvrzence k poštovní poukázce B) vyplacen, bude částka příspěvku vrácena ČSSZ. 

Jestliže nedošlo od prosincové výplaty k žádné změně, o které by ČSSZ byla informovaná, nebude ČSSZ opakovat pokus o doručení poštovní poukázky a vyčká na případnou žádost důchodce. Požádá-li důchodce ČSSZ o opětovnou výplatu JPD, bude mu zaslán znovu. Pokud byla důvodem jejího nevyplacení nenahlášení nové adresy důchodcem ČSSZ, musí žadatel uvést také novou požadovanou adresu pro zaslání poštovní poukázky. 

Je možné prodloužit platnost poukázek i po novém roce? 

Platnosti poštovní poukázky činí 25 dnů od data jejího podání. Toto datum je uvedeno na podací stvrzence k poštovní poukázce B. ČSSZ nemůže platnost poštovních poukázek prodloužit, neboť se jedná o službu České pošty, s. p., která je takto nastavena obecně pro všechny klienty, kteří jí využívají. Jakmile skončí její platnost, jsou finanční prostředky vráceny zpět na účet ČSSZ. Důchodce může požádat o opětovné vyplacení jednorázového příspěvku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).