Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Co je mobilní provozovna?

Provozovnou se rozumí prostor, ve kterém je provozovaná živnost, tj. prodáváno zboží nebo poskytována služba. Zvláštním druhem provozovny je přitom mobilní provozovna. Mobilní proto, že je přemístitelná a na jednom místě není umístěna déle než tři měsíce. V případě, že by provozovna délkou svého umístění na jednom místě tuto dobu překročila, nejednalo by se již o mobilní provozovnu, ale o provozovnu, na kterou by se vztahovaly všechny podmínky v souladu s § 17 živnostenského zákona.

Na mobilní provozovny se nevztahuje oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu. Na žádost živnostenského úřadu je však vlastník povinen prokázat oprávněnost jejího umístění.