Hlavní navigace

Co je potřeba k žádosti o důchod?

13. 1. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Žádost o důchod mohou občané podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným přiznáním důchodu. Všechny žádosti sepisují místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Jestliže nemůže občan ze zdravotních důvodů podat žádost sám, může ji za něj vyřídit jeho rodinný příslušník. K tomu je však potřeba souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře. Žádost může podat za budoucího důchodce i zmocněnec, musí však doložit plnou moc.

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se předkládá zejména:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod.

O přiznání důchodu rozhoduje ústřední České správy sociálního zabezpečení, které rovněž vypočítá jeho výši. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ, doplnila ČSSZ ve své tiskové zprávě. Čtěte také: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).