Hlavní navigace

Co je to daňová informační schránka a jaké informace v ní najdeme?

5. 6. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňová informační schránka slouží primárně pro poskytování informací ze strany finanční správy směrem k podnikatelům. Funkcionalit však nabízí mnohem více.

Daňová informační schránka (DIS) se zřizuje v návaznosti na daňový řád a umožňuje podnikatelům získávat informace, které se shromažďují ve spisu daňového subjektu, informace o osobních daňových účtech a získávání dalších informací o svých právech a povinnostech. V neposlední řadě mohou podnikatelé využít daňovou informační schránku k podávání přiznání a hlášení.

Vymezení DIS v legislativě

Daňovou informační schránku jako takovou upravuje daňový řád. Díky daňové informační schránce je daňovým subjektům umožněno získat informace, které se shromažďují v jeho spise a na osobním daňovém účtů. Daňové subjekty také mohou získávat i další informace o svých právech a povinnostech.

Daňová informační schránka například používá notifikace pro připomenutí práv a povinností daňového subjektu. Daňové subjekty mohou také činit podání prostřednictvím této daňové informační schránky.

Jak se zřizuje DIS?

Daňová informační schránka se zřizuje okamžikem, kdy daňový subjekt projeví vůli poprvé se do této daňové informační schránky přihlásit. Musí se ovšem jednat o fyzickou osobu, která je oprávněná k přístupu do konkrétní daňové informační schránky.

Komu je umožněno přistupovat do DIS?

Do daňové informační schránky je umožněn přístup pouze fyzickým osobám. Tyto fyzické osoby jsou taxativně vymezeny. Jedná se o následující osoby:

  • daňové subjekty
  • osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby – typicky se jedná o jednatele
  • osoby, které plní povinnosti daňového subjektu – např. insolvenční či svěřenští správci apod.)
  • zákonní zástupci, opatrovníci nebo ustanovení zástupci daňového subjektu
  • osoby, které daňový subjekt právem přístupu do své daňové informační schránky pověřil

Do daňové informační schránky se potom tyto fyzické osoby mohou přihlásit třemi způsoby. Fyzické osoby mohou přistupovat do daňové informační schránky prostřednictvím identity občana, prostřednictvím datové schránky (příp. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky) anebo pomocí přístupových údajů, které přiděluje Finanční správa ČR.

Přístup do daňové informační schránky jiným subjektům

Daňový subjekt, který je oprávněn přístupem do daňové informační schránky, může pověřit přístupem i jinou fyzickou osobu. Aby mohla fyzická osoba do daňové informační schránky přistupovat, je zapotřebí tuto osobu identifikovat.

Osobě pověřené přístupem do daňové informační schránky daňového subjektu je zapotřebí vymezit rozsah, v jakém může tato fyzická osoba obsluhovat daňovou informační schránku a přistupovat do ní.

Fyzické osoby mohou prostřednictvím daňové informační schránky činit podání vůči finančnímu úřadu. Výhodou je, že v rámci zpracovávaných údajů, které jsou v daňové informační schránce k dispozici, mohou být některá podání předvyplněna základními údaji. Nespornou výhodou je například napojení na katastr nemovitostí.

Jak se dostanu do DIS a co zde najdu?

Do daňové informační schránky se daňový subjekt dostane za pomocí webové stránky Mojedane.cz, po jehož přihlášení se zobrazí nabídka zpřístupněných daňových informačních schránek. V úvodní stránce se zobrazí ty daňové informační schránky, ve kterých je přihlášená fyzická osoba oprávněnou osobou, a dále osobní daňová informační schránka přihlášené osoby.

Po výběru daňového subjektu si může přihlášená osoba zobrazit informace o osobních daňových účtech, formulářích a písemnostech.

V sekci osobní daňové účty se zobrazují informace o aktuálních zůstatcích ve členění podle jednotlivých daní. Pozor však na to, že v daňové informační schránce se zobrazují data za aktuální rok a čtyři roky zpět. Každý jednotlivý účet je možné podrobněji zkoumat. Lze se podívat například na obraty na účtech nebo zjistit stav účtu k určitému datu.

V části formuláře je možné zpracovat podání a následně jej také odeslat. V této části se zobrazují dostupné možné formuláře, ale také rozpracované a odeslané, pakliže byly odeslány skrze daňovou informační schránku.

V části písemností jsou potom dostupné informace o písemnostech. Daňový subjekt tak může zjistit, v jakém stavu se nachází podaná písemnost nebo kdy byla správci daně doručena. Přenesení informací o elektronickém podání učiněném prostřednictvím datové schránky a jeho obsahu z evidence správce daně do DIS+ je možné pouze na žádost. Po odeslání žádosti se automaticky zobrazí vyžádané soubory.

Co ještě nabízí daňová informační schránka?

V rámci daňové informační schránky lze také spravovat notifikace. Správce daně automaticky zasílá notifikace do daňové informační schránky daňovému subjektu – například blížící se termín splatnosti nebo blížící se termín pro podání přiznání. Po přečtení notifikace může daňový subjekt označit zprávu jako přečtenou.

Notifikace je možné také upravovat v nastavení. Nastavit lze například lhůtu, kdy má být notifikace zaslána a zda má být doručena pouze do daňové informační schránky, nebo i na e-mailovou adresu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).