Hlavní navigace

Co musí zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci učinit v nejbližší době?

13. 1. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Upravují se daňové tiskopisy pro zaměstnance. Je možné využívat nadále starší dvoulisty prohlášení k dani, nebo již nebudou akceptovány? Dokdy je podepsat?

Blíží se zúčtování daní a spolu s ním i čas na krátkou rekapitulaci následujících povinností. Tedy co, kdy a na jakých formulářích má být vyplněno, doloženo a podepsáno.

Uplatnění formulářů v roce 2022

Některé vzory formulářů se každoročně mění, jiné zůstávají. Zde je krátký souhrn aktuálních vzorů:

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopis 25 5457 vzor č. 26
 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tiskopis 25 5457/B vzor č. 2 
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2021 – tiskopis 25 5460 vzor č. 29 
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2022 – tiskopis 25 5460 vzor č. 30 
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 – tiskopis 25 5460/1 vzor č. 26 
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou zvláštní sazbou za kalendářní měsíce 2021 – tiskopis 25 5460/A vzor č. 8 
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou zvláštní sazbou za kalendářní měsíce 2022 – tiskopis 25 5460/A vzor č. 9 
 • Oznámení plátce daně dle § 38i zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo o neoprávněně vyplaceném daňovém bonusu – tiskopis 25 5554 vzor č. 2 
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis 25 5556 vzor č. 2 
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání – tiskopis 25 5558 vzor č. 2.

Prohlášení poplatníka za rok 2022

Způsob zdanění závisí od skutečnosti, zda má poplatník učiněné prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Daňové prohlášení, často označované jako „růžový papír“ je tiskopis určený pro poplatníka s příjmy ze závislé činnosti. Prohlášení lze vyplnit a podepsat dvojím možným způsobem – využít papírový tiskopis nebo elektronický tiskopis. Elektronické prohlášení je nutné učinit prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu nebo interního informačního systému zaměstnavatele (přílohy lze dokládat rovněž v elektronické podobě). Prohlášení slouží k uplatnění měsíčních slev na dani a daňového zvýhodnění. Vzor tiskopisu využitelný od roku 2018 je jednodílný a slouží pouze pro jedno zdaňovací období. V roce 2022 se nemění.

Řada mzdových účetních nadále využívá předchozí vzor formuláře, a to č. 25 (využitelný pro tři zdaňovací období). Tento formulář je možné využít i v roce 2022. Již ale není k dispozici na finančních úřadech. Avšak nelze ho již použít pro žádost o roční zúčtování daní, zejména u poplatníků, kteří uplatňují úroky z úvěrů u bytových potřeb obstaraných po 1. lednu 2021. Zde se doporučuje používat již nový vzor tiskopisu.

Podle Generálního finanční ředitelství musí být v případě využití staršího vzoru, který obsahuje i žádost o roční zúčtování, použit pro žádost o roční zúčtování nový formulář (vzor 25 5457/B, č. 2) formou samostatné přílohy v těchto situacích:

 1. Uplatnění úroků z úvěrů obstaraných po 1. lednu 2021 („nový úvěr“)
 2. Kombinace (souběh) „starého úvěru“ (kdy je bytová potřeba obstarána před 1. lednem 2021) a „nového úvěru“ (bytová potřeba obstaraná po 1. lednu 2021)

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 a 2022

Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou zvláštní sazbou 25 5460/A vydá zaměstnavatel na žádost zaměstnance (eventuálně bývalého zaměstnance), který si sám podává daňové přiznání. Stejný tiskopis se využije i v případě nerezidentů pro účely prokázání daně zaplacené v ČR ve státě jeho daňové rezidence. Formulář již neobsahuje údaj o pojistném, jelikož byla od roku 2021 zrušena superhrubá mzda. Zahrnou se zde příjmy:

účto únor klímová

Lhůta pro vystavení potvrzení zaměstnavatelem

Pro vystavení potvrzení je stanovena pevná lhůta. V souladu s § 38j odst. 3 zákona o daních z příjmů je plátce daně (zaměstnavatel) na žádost poplatníka (zaměstnance) povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu si plátce uschová.

Rekapitulace důležitých termínů v roce 2022

Nejen zaměstnavatelé, ale i sami zaměstnanci mají v souvislosti se zúčtováním jejich příjmů určité povinnosti. Pro uplatnění slev, nezdanitelných částí i roční zúčtování daní musí dodržet zákonem dané termíny.

 • Do 15. února 2022 mohou zaměstnanci požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (současně zaměstnavateli předloží předepsané doklady pro uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí daně eventuálně potvrzení od předchozích zaměstnavatelů).
 • Do 15. února 2022 mohou spolu se žádostí o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učinit dodatečně prohlášení k dani za rok 2021. 
 • Do 15. února 2022 mohou učinit prohlášení k dani na rok 2022 a tím si uplatnit slevy na dani i v tomto roce. 
 • Do 31. března 2022 provede zaměstnavatel výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2021 a případný přeplatek vyplatí zaměstnanci nejpozději ve výplatě za měsíc březen 2022, tj. ve výplatě obdržené fyzicky v měsíci dubnu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).