Hlavní navigace

Názory k článku Co musíte splnit, abyste mohli školení BOZP a PO provádět e-learningem?

 • 23. 11. 2020 0:24

  Jan S

  Pane Neugebauere, to, co píšete, je krásná pohádka pro obhajobu pravidelného školení za tučné peníze. Ve skutečnosti ale tradiční školení probíhá přesně tak, jak kritizujete nebezpečí e-learningu. Tedy vždy se jede podle univerzální šablony a žádné individuální tematické plány podle zaměření firmy se nekonají. Resp. možná v továrně na dynamit, ale pokud hovoříme o normálních kancelářských nebo obchodních firmách, tak jsou všechny stejné.
  Zrovna teď jsme měli "školení". Vypláznuli jsme 10 tisíc a chlápek nám ukazoval obrázky převržené ještěrky a zlomené žebříky, i když žádné sklady nemáme. Takže příště nám bude stačit formální školení přes web za pár stokorun, aby se inspekce nažrala a koza zůstala celá.

 • 23. 11. 2020 13:09

  Tomáš Neugebauer

  Nevím z jaké pozice svůj příspěvek píšete. Zda jako zaměstnanec, nebo jako zaměstnavatel. Pokud jako zaměstnavatel, tak to co popisujete je vaše chyba a můžete s tím mít problém.

  Za obsah školení je odpovědný zaměstnavatel, nikoliv školící (zaměstnavatel schvaluje obsah školení). Tedy pokud u vás proběhlo školení, jak popisujete, je to problém zaměstnavatele, nikoliv toho, kdo školil. Pokud se jede podle univerzální šablony je to též problém zaměstnavatele, který to dovolil. Proč zaměstnavatel zaplatil 10 000 Kč za něco, co si neobjednal? Je to jeho problém.

  Takže pláčete hezky, ale na cizím hrobě.

 • 23. 11. 2020 13:39

  Jan S

  Chcete říct, že když si objednám u odborné akreditované firmy školení, tak jsem zodpovědný za to co mi dodají a mám po nich kontrolovat, jestli to je podle zákona? Tak k čemu jsou potom akreditovaní a mají kulaté razítko? Když si necháte spočítat statiku domu, tak to také po staviteli přepočítáváte?

 • 23. 11. 2020 14:42

  Tomáš Neugebauer

  Vezmu to od konce. Srovnáváte nesrovnatelné.

  Za prvé, k čemu byla firma akreditována? Určitě ne k provádění školení BOZP zaměstnanců či zajišťování BOZP. Taková akreditace neexistuje. Navíc, asi neměla kulaté razítko, a pokud ano, tak to vůbec nic neznamená. Je jedno, zda je razítko kulaté či hranaté (rozhodující je, zda obsahuje státní znak či nikoliv).

  Za druhé, za zajišťování BOZP na svých pracovištích, včetně školení zaměstnanců, je odpovědný zaměstnavatel, resp. příslušný vedoucí zaměstnanec. Tím, že se plnění této činnosti objedná u nějakého dodavatele se své odpovědnosti nezříká. Ta je nepřevoditelná. Tato firma je pro něj v podstatě odborným poradcem.

  Za třetí, zákon nestanoví, co má školení obsahovat. To si stanoví zaměstnavatel, na základě konkrétních podmínek na jeho pracovištích, sám, neboť platí, že: "zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení (§ 103 odst. 3 zákoníku práce).

  V praxi to znamená, že odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dříve technik BOZP) navrhne osnovu školení a dá ji ke schválení zaměstnavateli (statutárnímu orgánu). Ten se k ní vyjádří, případně ji schválí nebo navrhne úpravy. Jeho schválením je pro provedení školení závazná a zaměstnavatel je odpovědný za určený obsah. Školitel je povinen se jí řídit a je odpovědný za odchýlení se od ní.

  To však neznamená, že odborně způsobilá osoba je zcela bez odpovědnosti. Je odpovědná vůči zaměstnavateli za kvalitu zpracovaného návrhu osnovy. Tedy pokud by se něco stalo, tak primárně bude odpovědný zaměstnavatel za nekvalitně provedené školení zaměstnanců - obsahově apod. Ten se může potom následně domáhat náhrady škody na odborně způsobilé osobě, která mu v důsledku toho vznikla.

  Shrnu-li, tak neplatí, že jste zodpovědný za to, co vám firma dodala, ale jste zodpovědný za to, co jste si od firmy objednal, tedy za obsah školení, jež jste schválil (neobjednáváte obecně školení BOZP, ale školení, která bude mít vámi stanovený obsah).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).