Hlavní navigace

Co se mění od pondělí 12. dubna? Kdo může otevřít a za jakých podmínek?

9. 4. 2021
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V pondělí mohou otevřít další typy obchodů a rovněž mohou začít fungovat farmářské trhy. Vrací se i některé děti do škol.

V pondělí rovněž končí omezení pohybu, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Přinášíme souhrn, jaká protiepidemická opatření budou od pondělí platit.

Obchody a služby

Od pondělí 12. dubna se rozšiřuje seznam obchodů, které mohou mít otevřeno. Jedná se nově o prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví a provozovny s prodejem pietního zboží.

Otevřeny mohou tedy od pondělí být:

 • prodejny potravin
 • prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel
 • prodejny paliv
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
 • prodejen malých domácích zvířat
 • prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • prodejny novin a časopisů
 • prodejny tabákových výrobků
 • prádelny a čistírny
 • provozovny servisu a oprav silničních vozidel
 • provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • pokladny prodeje jízdenek
 • květinářství
 • provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost
 • provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů bez obsluhy
 • prodejny domácích potřeba železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny
 • provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren
 • provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.
 • papírnictví
 • prodejny dětského oblečení a dětské obuvi
 • vozidla taxislužby a jiné individuální smluvní přepravy osob
 • provozovny psychologického poradenství

I nadále platí, že výše uvedené provozovny, které mohou zůstat otevřené, nesmí prodávat nebo poskytovat jiné zboží a služby. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup.

Souhlasíte s tím, že je omezen i prodej vybraných druhů zboží?

V platnosti rovněž zůstává omezení otevírací doby, nicméně došlo k posunu o hodinu. Obchody (a provozovny služeb) tak budou moct mít nově otevřeno mezi 6. a 22. hodinou. Omezení otevírací doby se nicméně netýká činností, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a provozování:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven povolených stravovacích služeb,
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

Končí naopak zákaz prodeje o svátcích, nicméně stále platí zákon o prodejní době v maloobchodě.

Podívejte se, jak to vypadalo v obchodech při vánočním uvolnění

Další podmínky pro provozovny

Obchodníci a provozovatelé služeb, kteří mohou zůstat otevření (s výjimkou taxislužby), musí zajistit, že v provozovně nebude více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Podnikatelé musí dále aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Je nutné rovněž zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.

U často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) musí být umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Dále musí obchodníci zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně a také zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Dále jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh. V případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se naopak nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Knihovny

Otevřít mohou i knihovny, musí však dodržovat stejná pravidla jako ostatní provozovny.

Farmářské trhy

Od pondělí se mohou začít konat i farmářské trhy. Nicméně platí, že se na nich může prodávat jen ovoce a zelenina (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květiny a jiné rostliny, jejich plody, osivo, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.

Zároveň musí provozovatelé trhů zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry a v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2.

U každého prodejního místa musí být nádoby s dezinfekčními prostředky a na farmářských trzích se nesmí provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Rovněž na trzích nejsou povoleny stoly a místa k sezení.

Takhle to vypadalo, když v listopadu začala platit rozlohová omezení pro obchody

ZOO

Nově jsou povoleny návštěvy venkovních prostor zoologických zahrad a botanických zahrad, a to za podmínky, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován.

Muzea, galerie či hrady

Stále musí zůstat uzavřena muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária.

Restaurace

I nadále je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních). V provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník. Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
 • školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 • provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod. Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.

Pro hotelové restaurace se tak posunula možná otevírací doba o jednu hodinu.

Při prodeji skrze výdejové okénko pak platí, že osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, musí dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

Hotelové restaurace musí pořád dodržovat následující pravidla:

 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 • platí zákaz produkce živé hudby a tance,
 • nesmí být poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost.

Koncerty, divadla a další umělecká představení

Zakázány jsou nadále i koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků s tím, že

 • ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 • je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
 • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

Povoleny nejsou ani kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou zkoušek lékařů a farmaceutů. Výjimku mají i zkoušky hasičů či autoškoly a některé další skupiny.

Provoz heren, kasin a sázkových kanceláří

Zakázán je i provoz heren, kasin a sázkových kanceláří.

Vnitřní sportoviště

Zakázán je nadále provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Bazény

Zavřená musí zůstat umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solária a solné jeskyně, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Provozování zařízení pro děti

Nesmí se rovněž provozovat zařízení nebo poskytovat služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování. Stejně tak nelze poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení.

Hotely

Ubytovací služby nesmí být rovněž poskytovány, avšak s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 • pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
 • osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
 • osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Konzumace alkoholu na veřejnosti

Nově je povoleno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Cestování mezi okresy a omezení pohybu

Od pondělí už nebude platit zákaz cestování mezi okresy a nočního vycházení. Rovněž končí omezení volného pohybu.

Nákupní centra

Nákupní centra přesahující 5000 m2 musí stále omezovat místa určená k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) tak, aby nebyla místy shromažďování osob. Dále nesmí poskytovat možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost a zakázány jsou i dětské koutky a propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.

Nákupní centra rovněž musí zajistit alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali. Zákazníci musí dodržovat rozestupy 2 metry a toto pravidlo musí být připomínáno (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.).

Nákupní centra musí dále zamezit shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod., a také zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.

Veřejné a soukromé akce

Původně se povolovaly spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, pokud je maximální účast ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, ale nakonec došlo ke změně a omezení osob zůstalo na 2.

Výjimku mají svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřby, kterých se v případě vnitřních prostor může účastnit nejvýše 15 osob.

Shromažďování

Shromažďovací právo je omezeno tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

 • shromáždění se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Ochrana dýchacích cest

Stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest. Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, se musí nosit:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Pouze respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) pak je povinný:

 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, mezinárodní letiště,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

Děti od 2 do 15 let mají výjimku a mohou i v těchto prostorech nosit zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

NL Podnikatel do mailu

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny výjimky, například pro děti do dvou let, moderátoři, sportovci či osoby s poruchou intelektu. Už nějaký ten pátek neplatí ani výjimka pro zaměstnance, kteří pracují na jednom místě a jsou 2 metry od ostatních. Výjimku mají jen ti, kteří vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, ti, kteří vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem.

Školy a školky

V pondělí se rovněž vrátí do škol někteří žáci, přičemž třídy budou po týdnu rotovat. Konkrétně jde o žáky prvního stupně základních škol a o poslední ročníky mateřských škol, tedy předškoláky. Spustí se také i výuka na speciálních školách. Všechny děti se budou muset dvakrát týdně testovat. Ve školkách pak nebudou povinné roušky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).