Hlavní navigace

Co si připravit k žádosti o podporu zaměstnanosti Antivirus?

2. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Shrnuli jsme základní pravidla i podklady, které by si měli zaměstnavatelé pro bezchybné podání žádosti zajistit.

Ministerstvo práce již představilo Program podpory zaměstnanosti Antivirus. Žádosti se budou podávat od 6. dubna, vyplácet se bude od 10. dubna 2020.

Program bude vyplácen ve dvou režimech

Pro zaměstnavatele je připravena kompenzace ve dvou variantách. Jedná se o příspěvek v režimu A a B.

Příspěvek v režimu A

Jde o překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Popis situace  Náhrada zaměstnavatele  Výše měsíčního příspěvku na jednoho zaměstnance Prokázání
Nařízená karanténa (překážka v práci na straně zaměstnance) Dle § 192 zákoníku práce ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku 80 % vyplacené náhrady mzdy (maximálně 39 000 Kč) Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci
Uzavření provozu (překážka v práci na straně zaměstnavatele) Dle § 208 zákoníku práce ve výši 100 % průměrného výdělku 80 % vyplacené náhrady mzdy (maximálně 39 000 Kč) Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů

Příspěvek v režimu B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19. Zejména vzniklé v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

Popis situace Náhrada zaměstnavatele Výše měsíčního příspěvku na jednoho zaměstnance Prokázání
Nepřítomnost významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně Dle § 208 zákoníku práce ve výši 100 % průměrného výdělku Příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně 29 000 Kč Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly)
Snížení odbytu výrobků nebo služeb Dle § 208 zákoníku práce ve výši 100 % průměrného výdělku nebo při vydání interního předpisu nebo dohody s odbory dle § 209 zákoníku práce minimálně 60 % průměrného výdělku (částečná nezaměstnanost) Příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně 29 000 Kč Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly)
Nedostatek vstupů Dle § 207 písm. a) zákoníku práce ve výši 80 % průměrného výdělku Příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně 29 000 Kč Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly)

Přihláška (žádost) a dohoda

Žádosti se budou podávat elektronicky (datová schránka nebo elektronický podpis). Dne 6. dubna 2020 bude zpřístupněna webová aplikace.

Doklady:

 • doklad o zřízení bankovního účtu
 • plná moc k zastupování (nebude-li jednat oprávněná osoba).

Budou zkontrolovány identifikační údaje, eventuálně oprávněnost osoby k zastupování zaměstnavatele. Po kontrole bude úřadem práce vygenerována dohoda a bude považována za podepsanou. Úřad práce ji odešle elektronicky zpět žadateli (datová schránka nebo e-mail).

Vyúčtování zaměstnavatele

Zaměstnavatel po výplatě náhrad a odvodu pojistného předloží pomocí webové aplikace vyúčtování vyplacených náhrad, včetně seznamu pracovníků (na každý režim se vyplňuje samostatný formulář). 

Zaměstnavatel učiní čestné prohlášení:

 • o vyplacených náhradách a provedených odvodech,
 • o existenci vzniku překážky v práci a době jejího trvání,
 • že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty.

Čestné prohlášení je součástí vyúčtování – ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) automaticky zaměstnavatel podepisuje čestné prohlášení.

Zaměstnavatel v případě režimu A ve vyúčtování dále uvede příslušné krizové opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit jeho činnost. Jde pouze o číslo příslušného usnesení nebo číslo jednacího příslušného dokumentu.

Kontrola (následná)

Úřad práce bude ve spolupráci s inspektorátem práce dbát na důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu. Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména:

 • pracovní smlouvy,
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce (částečná nezaměstnanost dle § 209 zákoníku práce),
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě,
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce, 
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
 • v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) zákoníku práce) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 zákoníku práce) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele. Čtěte více: Částečná nezaměstnanost má háček. Nebude pro všechny

Kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů budou provádět inspektoráty práce. Kontrola bude prováděna až následně, ovšem v případě důvodných pochybností ze strany úřadu práce se provede kontrola průběžná. Kontrolní činnost bude navázána na vrácení příspěvku, konkrétní důvody vedoucí k povinnosti vrátit příspěvek se budou sjednávat v dohodě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).