Hlavní navigace

Co vše mohou OSVČ vyřídit prostřednictvím ePortálu ČSSZ?

26. 9. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Česká správa sociálního zabezpečení nabízí pro OSVČ interaktivní formuláře i online služby. O jaké služby se jedná, jak jsou využívány a co v budoucnu změní?

Na svých internetových stránkách poskytuje ČSSZ zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným i všem pojištěncům online služby. Právě podnikatelům může využití online služeb pomoci ušetřit drahocenný čas. Co vše lze vyřídit z domova a co se v nejbližší době pro podnikatele připravuje?

Konkrétní údaje o využití služeb poskytla pro server Podnikatel.cz Česká správa sociálního zabezpečení.

Tiskopisy pro osoby samostatně výdělečně činné

Na webových stránkách jsou k dispozici tiskopisy. Některé jsou ve formátu PDF k vyplnění po vytištění, ale řada z nich je interaktivní s možností online odeslání, například datovou schránkou. Pro využití tiskopisů není třeba se přihlašovat. Jsou k dispozici na internetové stránce Tiskopisy pro OSVČ

Zde mohou osoby samostatně výdělečně činné využít kupříkladu formuláře žádostí o nemocenské dávky, jako je peněžitá pomoc v mateřství, dlouhodobé ošetřovné či otcovská. Formuláře může OSVČ vyplnit přímo na počítači nebo převést do formátu XML a odeslat elektronicky. Nejedná se jen o žádosti, ale také o nejrůznější přihlášky a potvrzení, například přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění, potvrzení o studiu za účelem vedlejší výdělečné činnosti, oznámení o zahájení (opětovném zahájení) či ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ, žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné při vedlejší činnosti OSVČ a řada dalších formulářů, které lze snadno dohledat a vyplnit z domova či v sídle firmy na počítači, bez nutnosti návštěvy pobočky okresní správy sociálního zabezpečení.

Za rok 2023 Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 7. evidovala 721 024 e-formulářů (elektronických tiskopisů) vyplněných a odeslaných přes rozhraní ePortálu. Z toho bylo 108 359 přehledů o příjmech a výdajích za rok 2022. Vedle toho bylo dalších 620 000 přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky (k 30. 6. 2023 bylo evidováno téměř 1,122 mil. OSVČ, z toho přes 666 tis. vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní).

Online služby pro OSVČ

Zdaleka nejde jen o tiskopisy či interaktivní tiskopisy a jejich elektronické odeslání. Na internetové adrese Služby pro OSVČ lze najít služby, které Česká správa sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné nabízí.

Mezi tyto služby patří:

  • Informace o zaplaceném pojistném na nemocenském pojištění
  • Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ
  • Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok – historické údaje do roku 2020
  • Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ (zapojit se do Milostivého léta v podmínkách ČSSZ je možné pouze přes ePortál. Od spuštění služby na ePortálu 9. 7. 2023 do 19. 9. 2023 se do příslušného rozhraní přihlásilo 35 638 OSVČ, oznámení o úhradě (projev vůle dluh na pojistném splatit) podalo 5 406 OSVČ)
  • Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů
  • Správa plných mocí

Pokud hodlá OSVČ některou z nabízených služeb využít, musí se do systému nejprve přihlásit. A to prostřednictvím datové schránky či identity občana. Po spuštění služby se tato možnost nabídne. Identita občana samozřejmě nabízí veškeré varianty přihlášení, od Mobilního klíče eGovernmentu, přes eObčanku, NIA ID, Moje ID až po bankovní identitu.

Ukázka vstupu do online služeb pro osobu samostatně výdělečně činnou nebo jí pověřenou jinou osobu (např. účetní či externí účetní).

Zdroj:ČSSZ

Zdroj:ČSSZ

Autor: ČSSZ

Z několika nabízených služeb jsme vyzkoušeli dvě, a to Informace o zaplaceném pojistném OSVČ na nemocenské a Informace o zálohách na důchodové pojištění OSVČ. Jedná se o velmi využívané služby, jak dokládají následující údaje. K 30. srpnu 2023 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení na ePortálu téměř 127 tis. volání služby „Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ“ a přes 889 tis. volání služby „Informace o zaplacených zálohách na důchodovém pojištění OSVČ“.

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ 

Služba zobrazí výpis zaplacených plateb na nemocenské pojištění a měsíční vyměřovací základy z těchto plateb pro vybrané časové období. Zobrazuje se i maximální možný měsíční základ nemocenského pojištění OSVČ (od 1. 1. 2014). 

Po přihlášení OSVČ se služba spustí a u vyžádaného období zobrazí zaplacené pojistné, datum poslední platby, vyměřovací základ i vyměřovací základ podle důchodového pojištění. 

Informace o zálohách důchodové pojištění OSVČ 

Další služba nabízí informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ. Zde podle zvoleného období, kupříkladu za kalendářní rok. Zobrazuje se předpis záloh, úhrada i datum platby. Toto si mohou zobrazit i osoby samostatně výdělečně činné, které se přihlásily do režimu plateb paušální daně. 

Zde je také možnost, na základě zobrazených záloh, rovnou podat přehled o příjmech a výdajích za poslední období. Systém je intuitivní. Pokud hodlá tuto službu využít osoba platící paušální daň, zobrazí se varovné hlášení: Podle evidence ČSSZ jste byl/a v daném kalendářním roce poplatníkem v paušálním režimu. Je-li za daný kalendářní rok vaše daň z příjmů rovna paušální dani, a nejste proto povinen/povinna podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nejste povinen/povinna podat ani přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok. Chcete přesto podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022? 

Informativní důchodová aplikace a žádost o informativní list důchodového pojištění 

Osoba samostatně výdělečně činná je také pojištěncem, tj. pro účely důchodu využije stejné služby jako jiní pojištěnci. Může si odeslat žádost o Informativní list důchodového pojištění. Ten bude doručen do datové schránky nejpozději do 90 dnů ode dne přijetí žádosti. Stav vyřizování své žádosti lze po přihlášení sledovat pod volbou Moje podání.

Posloužit může také Informativní důchodová aplikace. Po jejím spuštění se po doplnění počátečních informací u žen, a to počet vychovaných dětí a jejich narození, objeví odhad výše důchodu, datum dosažení důchodového věku, získaný počet roků a dnů pojištění (včetně náhradních dob) a doba potřebná do požadované doby pojištění, tj. aktuálně do 35 let. 

Je také možné rozkliknutí podrobnějších informací, tj. přehled zobrazených dob, kompletní přehled pojištěných dob a podrobnosti k výpočtu. To se může hodit před samotnou žádostí o důchod, ale i pro průběžné sledování zhodnocených dob, pro případné doplnění scházejících dob či navýšení vyměřovacího základu pro vylepšení budoucího důchodu atd.

školení - konsolidační balíček

Co dalšího se na ePortálu ČSSZ pro OSVČ připravuje?

Jak pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení upřesnila Jitka Drmolová, ve vztahu k OSVČ je plánována pravidelná aktualizace tiskopisu „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023“ a dále pak v závislosti na výsledku legislativního procesu vládou navržených změn právních předpisů i další tiskopisy (oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti atd.). 

Z oblasti elektronických služeb chystá ČSSZ spuštění zcela nové online služby, a to Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. Jak už název napovídá, OSVČ bude online zobrazovat aktuální stav všech pohledávek. Současně zde nalezne informaci o přijetí naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích OSVČ s částkou vyměřovacího základu pro pojistné z tohoto přehledu. Další připravovanou službou ePortálu ČSSZ pro OSVČ bude interaktivní formulář umožňující elektronické podání žádosti o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, uzavřela výčet připravovaných novinek Jitka Drmolová. 

Využíváte jako OSVČ online služby ČSSZ?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).