Hlavní navigace

ČR se spojila s Nizozemím v boji proti nelegální práci

Česko uzavřelo s Nizozemím pakt o potírání podvodů při práci v zahraničí. Česko a Nizozemí si tak stanovily mechanismy pro vzájemné předávání informací potřebných k zamezení nelegální práci a zneužívání dávek sociální pomoci v obou zemích, uvádí se v dnešním Právu.

Dohoda, kterou podepsali ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království Jan Piet Hein Donner, zajišťuje přístup k informacím o právech a povinnostech vyplývajících z vysílání pracovníků do zahraničí a společný postup proti neohlášené výdělečné činnosti a nelegálním praktikám při zprostředkování zaměstnání.