Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

ČSSZ nebude automaticky zasílat složenky

O zaslání poštovních poukázek k platbám pojistného musí OSVČ požádat. Správa sociálního zabezpečení již nebude automaticky zasílat složenky pro rok 2011. Osoby samostatně výdělečně činné, které platí pojistné prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o jejich zaslání.

Za platnou formu žádosti budou považovány nejen písemné žádosti, ale i telefonický rozhovor, žádosti došlé e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu) a žádosti odeslané pomocí datové schránky. Rovněž je možné požádat o poštovní poukázky při osobním jednání. Poštovní poukázky budou poskytnuty pouze v počtu uvedeném v žádosti, informuje ČSSZ.