Hlavní navigace

Zákoník práce 2012: Čtěte výběr nejdůležitějších otázek

2. 1. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Přechodná opatření k účinnosti zákoníku práce zamotala hlavu nejednomu čtenáři. Přinášíme výběr zajímavých i překvapivých odpovědí.

S příchodem roku 2012 přibývá dotazů k aplikaci novely zákoníku práce v praxi. Čtenáře zajímá, jak postupovat v případě uzavřených pracovních poměrů na dobu určitou v roce 2011, uzavřených dohod o provedení práce a čerpání dovolené z předchozích let.  Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn  

Přechodná opatření a doba určitá

Novela zákoníku práce upravuje s účinností od 1. 1. 2012 pracovní poměr na dobu určitou. Nově je v paragrafu 39 stanoveno, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky s tím, že ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být tato doba nejvýše dvakrát opakována (tj. maximálně 3r + 3r + 3r). Výslovně je zde uvedeno: opakováním pracovního poměru na dobu určitou se rozumí také jeho prodloužení.  Čtěte také: Co s pracovními poměry na dobu určitou před 1.1.2012 

Řadu otázek vyvolává postup při přechodu již uzavřených pracovních poměrů dle stávájící právní úpravy do roku 2012. Je třeba se řídit přechodnými ustanoveními novely zákoníku práce, které se týkají možnosti prodloužení stávajícího pracovního poměru na dobu určitou ještě v roce 2011. Jestliže délka trvání již uzavřeného pracovního poměru na dobu určitou přesahuje do roku 2012 nebo bude prodloužen již uzavřený pracovní poměr na dobu určitou ještě v roce 2011 s přesahem doby jeho trvání do roku 2012, tj. do doby účinnosti nové právní úpravy, je možné podle novely zákoníku práce tento pracovní poměr na dobu určitou opakovat pouze celkem dvakrát. Bude se jednat o dva právní úkony, vždy maximálně na 3 roky – 3r + 3r. Čtěte také: Záludnosti doby určité na přelomu roku 2011/2012

Dohoda o provedení práce uzavřená v roce 2011

Čtenáře rovněž zajímá, jak je to s dohodami o provedení práce. Pokud byla dohoda uzavřena například v prosinci 2011, práce bude vykonána v lednu 2012 a výplata v únoru 2012. Platí i pro tuto dohodu nové podmínky? Čtěte také: Novinka v zákoně. Limity pro dohody o provedení práce 

Zákoníkem práce ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z přechodných ustanovení k novele zákoníku práce plyne, že pokud bude činnost na dohodu vykonávána k 31. 12. 2011 a práce bude pokračovat i nadále, považuje se za den nástupu 1. 1. 2012. Znamená to, že i z dříve uzavřených dohod převyšujících měsíční odměnu 10 000 korun bude v roce 2012 odvedeno sociální a zdravotní pojistné. Čtěte také:  Dohoda o provedení práce 2012

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Nevyčerpaná dovolená z důvodu pracovní neschopnosti 

Velmi zajímavý je i aktuální dotaz z diskusního fóra serveru Podnikatel.cz. Čtenářka onemocněla v listopadu 2010 a za rok 2010 jí zůstalo nevyčerpaných 15 dnů dovolené. Celý rok 2011 byla v pracovní neschopnosti. Nemoc skončila 31.12.2011, práce schopna je od 1.1.2012. Přišla o nárok dovolené za rok 2010? Logicky si ji v roce 2011 z důvodu nemoci vyčerpat nemohla. Čtěte také:  Legislativní změny roku 2012 v mzdové a personální oblasti

Dovolenou nebylo možné vyčerpat z důvodu překážky na straně zaměstnance (nemoc). Dovolená se zpravidla čerpá ihned po odpadnutí překážky, měla by tedy být čerpána po nástupu do zaměstnání po ukončení pracovní neschopnosti.  

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Alena Sokolová z Advokátní kanceláře  FABIAN & PARTNERS dle předchozí právní úpravy platilo, že takové vyčerpání dovolené bylo možné s písemným souhlasem a jen u nevyčerpané dovolené, která přesahuje 4 týdny. Nově platí, že čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Dále platí, že nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. (konkrétně jde o ustanovení § 218 odst. 4 zákoníku práce). 

školení účto leden 23 Kučerová

Z tohoto ustanovení vyplývá, že čerpání dovolené z roku 2010 je možné, neboť jejímu řádnému čerpání bránila dočasná pracovní neschopnost zaměstnance. Situace bude posuzována k 1.1.2012, tedy v době účinnosti novely zákoníku práce. Použita bude nová právní úprava. Čtěte také: Dosud nevybraná dovolená může po změnách od roku 2012 „propadnout“

Foto: www.isi­fa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).