Hlavní navigace

Čtěte, jak se v roce 2017 změní zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ

20. 10. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Stejně jako každý rok se i v roce 2017 změní zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Minimální platby vzrostou o desítky korun měsíčně.

Minimální zálohy na sociální pojištění prvně v historii překročí hranici 2000 Kč a na zdravotní pojištění 1900 Kč. Čtěte, kolik budou zálohy přesně činit.

Příslušné nařízení již vyšlo ve Sbírce

Před 14 dny vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017. Z něho se mimo jiné odvozuje výše záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ.

Jak se mění průměrná mzda

Při určení minimálních záloh na 2017 se vycházelo z údajů za rok 2015 s tím, že všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2015 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2016 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu za rok 2015 tvoří předpokládanou průměrnou mzdu za rok 2017, ze které se vychází i pro stanovení důchodů.

Oproti číslům v původním návrhu nařízení došlo ve finální verzi k úpravě přepočítávacího koeficientu. Ten nakonec činí 1,0396.

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2017:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 27 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0396
  • průměrná mzda činí 28 232 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 27 156 × 1,0396 = 28 232. Pro srovnání – v roce 2016 činila průměrná mzda 27 006 Kč.

Kolik činí nové zálohy na sociální pojištění

Z výše uvedených údajů vyplývá, že minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvýší o 89 korun ze současné částky 1972 Kč na 2061 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 825 Kč.

Rok 2017 2016
Maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 84 696 Kč 81 024 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 33 888 Kč 32 412 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7058 Kč 6752 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2824 Kč 2701 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2061 Kč 1972 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 825 Kč 789 Kč
Rozhodná částka pro VČ 67 756 Kč 64 813 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5000 Kč 5000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění  2500 Kč  2500 Kč

Zvýšení průměrné mzdy každopádně není natolik výrazné, aby došlo k navýšení vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Stejně tak se nezmění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zůstává na částce pět tisíc korun. Minimální nemocenské pojištění bude i nadále 115 Kč.

Kolik činí nové zálohy na zdravotní pojištění

V příštím roce se rovněž zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to z 1823 Kč na 1906 Kč.

Rok 2017 2016
Minimální vyměřovací základ 14 116 Kč 13 503 Kč
Minimální měsíční záloha 1906 Kč 1823 Kč

Kdy se musí zálohy změnit

U obou pojištění jsou navíc rozdílné termíny, kdy se musí zálohy změnit. V případě zdravotního pojištění musí OSVČ, které letos platí zálohy nižší než 1906 Kč, změnit výši záloh již za leden 2017. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích.

školení účto leden 23 Kučerová

sociálního pojištění je ovšem situace odlišná. Novou výši minimální zálohy platí od ledna pouze ti, kteří začnou podnikat v roce 2017. Ostatní změní výši záloh až za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích za rok 2016, a to na částku, která jim v přehledu vyjde. Splatnost záloh na sociální pojištění je vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Zálohy vzrostou i pro osoby bez příjmů

Vzhledem k tomu, že příští rok vzroste minimální mzda na 11 000 Kč, zvýší se i zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Ty budou nově platit 1485 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).