Hlavní navigace

Čtěte, jak se vypořádat s chybou v přehledu pro zdravotní pojišťovnu

23. 4. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Také v přehledu pro zdravotní pojišťovnu se dají udělat chyby. Přečtěte si, jak kterou chybu v přehledu můžete napravit a co vám případně hrozí za sankce.

Přestože vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu nepatří mezi obtížné věci, i u něj se dá udělat řada chyb. Jenže jak chybu napravit, pokud už přehled pojišťovně odevzdáte? Přinášíme návod, jak si s kterou chybou poradit a co vám hrozí, pokud svoje pochybení nenapravíte.

Na telefon v případě administrativní chyby nespoléhejte

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Přehledy pro zdravotní pojišťovny mají sice pouze jednu stránku, i tak ale dokáží nadělat podnikatelům problémy. Jakmile nějaké své pochybení v přehledu zjistíte, záleží především na tom, zda se jedná o administrativní přešlap nebo chybu ve výpočtu pojistného. Jestliže jste pouze zapomněli přehled podepsat nebo jste neuvedli kontaktní údaje, stačí kontaktovat zdravotní pojišťovnu a domluvit se na postupu, jak přehled opravit. V případě chybějících údajů stačí přehled telefonicky doplnit, pokud jste udělali větší chybu, musíte přepsání v původním přehledu kontrasignovat nebo podat zcela nový přehled. Každopádně se spojte co nejdříve se zdravotní pojišťovnou a domluvte se na postupu. Na telefonické upřesnění však nelze spoléhat, protože realizaci lze provést jen v určité fázi zpracování a jen u určitého typu zpracovatelů, doplnil pro server Podnikatel.cz Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ČR.

Mějte se na pozoru, že pokud uděláte pouze administrativní chybu, běží vám lhůta pro doplacení pojistného už od data podání přehledu s chybou. Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Chybu ve výši pojistného vyřešíte opravným přehledem

Časté je též špatné vypočtení nedoplatku nebo přeplatku pojistného, které však může způsobit řada věcí. Špatný dopočet pojistného nemusí zdaleka pouze způsobit početní chyba typu 50×50 = 150, i když i ty se pořád vyskytují. Pravděpodobněji však chybný výpočet pojistného způsobí nepřesné určení měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti nebo špatné určení měsíců minimálního vyměřovacího základu. Špatně vypočtené pojistné může též vzniknout už chybou v daňovém přiznání, v takovém případě máte za povinnost podat i opravné daňové přiznání.

Pokud jste udělali chybu, která měla vliv na výpočet pojistného, musíte vyplnit nový opravný přehled. Přehled musíte podat do osmi dnů ode dne, kdy se dodatečně údaje změnily (jinak řečeno, kdy jste na ně přišli). Pokud dojde ke změně údajů o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu nebo pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu je třeba podat opravný přehled všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v tomto období pojištěna ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy se OSVČ dozvěděla o změně údajů, potvrdila Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).

Dokdy podat přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro zdravotní pojišťovnu musí podnikatelé podat do jednoho měsíce od doby, kdy měli podat daňové přiznání. Ti, kterým nepomáhal daňový poradce, mají za povinnost podat přehledy nejpozději do čtvrtka 2. května 2013. Jestliže OSVČ využila služeb daňového poradce, lhůta se jí prodlužuje do čtvrtka 1. srpna 2013. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně.

Osoby, které neměly za povinnost podat daňové přiznání, měly přehled podat nejpozději do pondělí 8. dubna 2013.

V zásadě poté může nastat dvojí situace. Buď jste původně zaplatili na pojistném více, nebo méně. Jestliže jste uhradili méně, máte za povinnost dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o změnách dovíte. Pokud jste opravou přehledu naopak zjistili, že jste zaplatili více, vzniká přeplatek pojistného, který vám zdravotní pojišťovna musí vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy jste tento přeplatek zjistili.

Sankcí se ve většině případů bát nemusíte

Co se týče případných sankcí, hrozí vám paradoxně spíše v případě administrativního pochybení. Pokud totiž uděláte chybu, která ovlivnila výši pojistného a podáte opravný přehled, nehrozí vám dle zákona žádné sankce, jestliže vše stihnete ve výše uvedených termínech. Přehled tedy musíte podat do osmi dnů ode dne, kdy se o dodatečných změnách dozvíte a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů od téhož data. Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v podaném přehledu, a vy do 8 dnů nevyplníte opravný přehled, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit plátci pokutu až do výše 50 000 Kč. Kdo pak nedoplatí pojistné včas, vyměřuje se mu penále v 0,05 % částky dlužného pojistného, za každý kalendářní den, ve kterém nebylo dlužné pojistné zaplaceno.

V případě, že pouze opravujete administrativní chybu, a to po termínu pro podání řádného přehledu, postupuje se teoreticky, jakoby byl přehled podán opožděně. Může tak být stanovena sankce v podobě pokuty a v případě zjištění dlužného pojistného počíná běžet penalizační období ode dne, kdy měl být přehled podán, upozornil Oldřich Tichý, mluvčí VZP. Nutno však podotknout, že zdravotní pojišťovny se chovají benevolentně a rozumně a pokud tedy napíšete špatnou adresu a opravíte ji měsíc po podání přehledu, žádnou pokutu nejspíše nedostanete.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).