Hlavní navigace

Čtěte, jaké novinky platí v oblasti BOZP a jaké se teprve chystají

14. 11. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Také oblast BOZP doznala v posledních letech několika změn. Ty se týkají jak ochranných nápojů, tak práce s chemickými látkami. Další novinky se navíc chystají.

Poslední roky přinesly řadu legislativních novinek, mezi ně patří i změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Přečtěte si, jaké novinky už platí a jaké se teprve chystají.

Ochranné nápoje se měří novým způsobem

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Již přes rok platí nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se novelizovalo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., jenž stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Novela sice ponechala stávající způsob měření mikroklimatických podmínek a jejich hodnocení podle průměrné operativní hodnoty, avšak nově definovala způsob výpočtu. Nařízení z roku 2012 zavedlo rovněž dělení pracovišť třídy I a IIa podle nároků na kvalitu vnitřního prostředí na pracoviště kategorie A (vysoké nároky), kategorie B (střední nárok) a C (běžné podmínky).

Čtěte také: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká i OSVČ bez zaměstnanců

Dále se upřesnila definice klimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance a zavedla se pravidla, jak u těchto zaměstnanců aplikovat opatření k ochraně zdraví při práci prostřednictvím střídání práce a bezpečnostní přestávky. Ztráta tekutin nahrazovaná ochranným nápojem je v novele nově odstupňovaná jak v měřené teplotě pro danou třídu práce, tak v náhradě tekutin, uvedla Pavla Motyčková z Ministerstva zdravotnictví ČR, jedna z autorek legislativních úprav. Tím se umožní, aby mnohem přesněji bylo definováno množství skutečné náhrady ve formě ochranného nápoje podle jednotlivých pracovišť resp. podle druhu vykonávané práce a skutečné zátěže teplem, doplňuje Motyčková.

Obsáhlé změny nastaly také v oblasti problematiky chemických látek a směsí a dále karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci, která je primárně upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie a nově rovněž zákonem o chemických látkách a chemických směsích. Touto problematikou se zabývá Vyhláška č. 107/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.), která vstoupila v platnost na počátku května 2013.

Chystá se úprav BOZP pro těhotné ženy

U BOZP se navíc chystají další novinky. Konkrétně se jedná novou o vyhlášku, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným zaměstnankyním, kojícím matkám, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Těhotné ženy by dle vyhlášky nemohly vykonávat práce doposud zařazené jako rizikové z hlediska, hluku a vibrací, včetně rázů u vibrací. U pozic, kde se zaměstnanec setkává s chemickými látkami, se upravuje okruh těchto látek a směsí klasifikovaných jak podle chemického zákona, tak podle přímo použitelných předpisů EU. Počítá se s tím, že by tato vyhláška měla začít platit ještě do konce letošního roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).