Hlavní navigace

Už jen čtyři dny zbývají do startu předregistrace chemikálií

28. 5. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Za čtyři dny dostanou podniky možnost předběžně registrovat asi 30 tisíc chemických látek, které se dnes běžně používají v ekonomikách Evropské unie. Vyplývá to z nařízení REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování některých chemikálií. Tyto látky musejí být předregistrovany do 1. prosince letošního roku.

REACH se vedle výrobců a dovozců chemických látek týká i některých jejich zpracovatelů. Nové nařízení se tak dotýká i části investorů, jejichž projekty pro Českou republiku zprostředkovala agentura CzechInvest, vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

Evropská agentura pro chemické látky odhaduje, že se jí z celé EU nashromáždí na 180 tisíc žádostí o předběžnou registraci. Tu musejí provést desítky tisíc producentů, dovozců nebo některých zpracovatelů chemických látek, pokud je chtějí dál bez přerušení vyrábět nebo importovat. Povinnost mít schválenou registrační dokumentaci se vztahuje na všechny právnické osoby, které vyrábějí nebo dovážejí více než tunu jednotlivých chemikálií ročně.

REACH zakládá systém dohledu s cílem zajistit, aby zvlášť nebezpečné látky zůstávaly neustále pod kontrolou a postupně se je dařilo nahrazovat vhodnými alternativními substancemi nebo ekonomicky a technologicky vhodnými procesy.

Směrnice REACH kompletně na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

REACH V OTÁZKÁCH:

Kdo by měl předběžnou registraci provést?
Všechny společnosti se sídlem v EU, které chemické látky v EU vyrábějí nebo je do EU dovážejí, by měly provést předběžnou registraci, pokud činí množství těchto látek alespoň jednu tunu ročně.

Proč mají společnosti předběžnou registraci provést?
Předběžná registrace je nutná, pokud společnosti vyrábějící nebo dovážející chemické látky chtějí využít prodloužených lhůt pro registraci, které se vztahují na většinu chemických látek, jež jsou v současnosti na trhu. Předběžná registrace umožňuje společnostem předložit úplnou dokumentaci pro registraci do roku 2010, 2013 nebo 2018, v závislosti na jednotlivých případech.

Co je předběžná registrace?
Předběžná registrace spočívá v předložení základních informací Evropské agentuře pro chemické látky: podrobné údaje o společnosti a název dotčené chemické látky. Předběžná registrace je zdarma.

Když to neudělám?
Společnosti, které předběžnou registraci chemické látky neprovedou, nesmí po 1. prosinci 2008 pokračovat v její výrobě nebo dovozu, dokud neprovedou úplnou registraci u ECHA.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).