Hlavní navigace

Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

4. 11. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Změna metody výpočtu daně z příjmů v roce 2008 patří mezi pozitiva daňové reformy. Jednotná sazba, zvýšení slev na dani a zrušení minimálního základu daně usnadní samotný výpočet a snad i vyplnění daňového přiznání.

Státní zaměstnanci to dobře znají. Paradoxně až na konci roku přesně ví, kolik v organizaci zbývá peněz a jaké nákupy mohou ještě do konce roku realizovat.

Je listopad a prozíravý podnikatel také počítá. Provádí orientační výpočty, kolik vlastně zaplatí na dani z příjmů. Přemýšlí, jak ještě peníze vhodně proinvestovat a snížit si svou daňovou povinnost. Změnila se metodika výpočtu daně z příjmů od roku 2008. Jak tedy snadno a rychle zjistit orientační výši daně z příjmů?

Co je stejné jako vloni?

Fyzická osoba zdaní veškeré své příjmy jedinou daní, ačkoli příjmy mohou mít rozdílný charakter. Poplatník – fyzická osoba podá jediné daňové přiznání, které bude obsahovat přehled o příjmech ve členění podle zákona o daních z příjmů. Za příjem považujeme příjem v penězích, ale také nepeněžní příjmy.

Kategorie příjmů podle zákona o daních z příjmů:

 • § 6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
 • § 7 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • § 8 příjmy z kapitálového majetku,
 • § 9 příjmy z pronájmu,
 • § 10 ostatní příjmy.

Základem daně z příjmů u podnikatelů je rozdíl mezi příjmy plynoucími podnikateli ve zdaňovacím období a výdaji, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Čtěte více: Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje!

Do základu daně se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, u kterých je daň vybírána srážkovou daní.

Hlavní změny od roku 2008

1. Základ daně nelze snížit o platbu sociálního a zdravotního pojištění.

Od roku 2008 není možné do výdajů, které sníží daňový základ, započítat výdaje na zdravotní a sociální pojištění. OSVČ platí nemalé sociální a zdravotní pojištění, aniž by si snížila daňový základ a daň. To však platí i pro zaměstnance, termín superhrubá mzda je součet hrubého příjmu zaměstnance a pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

I v roce 2008 je možné uplatnit výdaje nikoli skutečné, ale paušálem. Znamená to, že se od příjmů odečtou výdaje, které vypočítáme procentem, které je uvedeno v zákoně o daních z příjmů. Kromě výdajů, které stanoví OSVČ procentem, nelze uplatnit žádné jiné výdaje. Nelze tedy uplatnit ani sociální a zdravotní pojištění, což bylo ještě v přiznání za rok 2007 možné.

2. Zavedena jednotná 15% sazba daně z příjmů. 

Všechny osoby, bez ohledu na výši příjmu, mají stejnou sazbu daně - 15 %. 15% sazba se netýká jen zdaňování příjmů z podnikání či závislé činnosti. Tato sazba je používána u většiny dalších příjmů, které se zdaňují srážkovou daní, např. zdanění dividend, autorských honorářů nebo příjmů ze závislé činnosti (do 5000 Kč), pokud nebylo podepsáno prohlášení k dani.

3. Zrušeno společné zdanění manželů.

Zavedením jednotné 15% sazby daně z příjmů ztratilo smysl společné zdanění manželů. Proto bylo zrušeno. Pro podporu rodin, kdy je jeden z manželů v domácnosti kvůli výchově dětí, byla zvýšena sleva na dani na druhého z manželů.

4. Zrušen minimální základ daně.

Podnikatelé nebudou platit daň, pokud dosáhnou v podnikání ztráty. Nulová daň, díky zvýšení slev na dani, vyjde i podnikateli se základem daně do 165 600 Kč. A to nebereme v úvahu další slevy a daňová zvýhodnění pro podnikatele, kteří vyživují další osoby nebo mohou uplatnit slevu z důvodu pobírání invalidního důchodu atd.

5. Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění.

Slevy na dani nesnižují základ daně, ale už vypočítanou daň.

Sleva na dani nebo daňové zvýhodnění 2008
Poplatník 24 840 Kč
Manžel/ka v domácnosti 24 840 Kč
Částečný inv. důchod 2 520 Kč
Plný invalidní důchod 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
Student 4 020 Kč
Dítě 10 680 Kč

Novinkou je, že od 1.1.2008 lze slevu na poplatníka uplatnit i u starobních důchodců. Mezi slevy patří také slevy na zaměstnance, kteří mají změněnou pracovní schopnost. Čtěte více: Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně

Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ za rok 2008

1. krok
Základ daně = příjmy po odečtení výdajů – ztráta min. let – nezdanitelné částky – ostatní odčitatelné položky

Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů.

2. krok
Daň = upravený základ daně X 15 %

3. krok
Daň z příjmů po slevách = vypočítaná 15 % daň – slevy podle rodinných poměrů podnikatele

Anketa

Jaký je váš názor na dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů?

Příjmy z podnikání

Příjmem z podnikání je rozdíl mezi příjmy a výdaji (údaje převezmete z daňové evidence nebo účetnictví). Podnikatelé, kteří mají pouze záznamní povinnost, evidují příjmy a výdaje uplatní procentem z příjmů. Čtěte více: Těžká volba podnikatele: daňová evidence nebo účetnictví? (1)

řemeslných živností se uplatní výdaje ve výši 60 % u ostatních živností je to 50 %.

OSVČ, které mají příjmy z jiného podnikání (např. daňoví poradci, auditoři, advokáti, notáři) mohou uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů a zemědělci a osoby, které mají příjmy z lesního a vodního hospodářství, mohou uplatnit výdaje procentem ve výši 80 %. Pokud má OSVČ ještě další příjmy např. z kapitálového majetku nebo třeba ze zaměstnání, navýší o tyto příjmy základ daně. Čtěte více: Daňový rébus: skutečné výdaje nebo procento z příjmů?

Ztráta z minulých let

Od vykázaných příjmů lze odečíst ztrátu z minulých let. Ztrátu lze odečíst v 5 následujících daňových obdobích.

Nezdanitelné částky

Základ daně lze snížit o nezdanitelné částky podle § 15 zákona o daních z příjmů:

 • hodnota darů
  Hodnota daru min. 1000 Kč nebo více než 2 % ze základu daně. Nejvíce lze odečíst 10 % ze základu daně. (Dary lze odečíst, pokud jsou poskytovány v souladu se zákonem o daních z příjmů § 15 odst. 1.)
 • úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky
  Prostředky musí být použity na bytové potřeby, max. lze uplatnit úroky do 300 000 Kč.
 • penzijní připojištění
  Zaplacená částka na penzijní připojištění se vždy sníží od 6000 Kč, nejvýše lze odečíst 12 000 Kč.
 • soukromé životní pojištění
  Maximálně lze ročně odečíst 12 000 Kč.
 • členské příspěvky člena odborů

Odčitatelné položky

Mezi ostatní odčitatelné položky patří především výdaje na výzkum a vývoj a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

školení-leden22-molín

Příklad:

Paní K. podniká. Má jedno dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění.

Příjmy z podnikání: 652 000 Kč   Výdaje na zajištění příjmů: 315 000 Kč

Paní podnikatelka si hradí penzijní připojištění, v roce 2008 zaplatila 21 000 Kč.

ŘEŠENÍ:

1. krok
Základ daně = 325 000 Kč (3­37 000 Kč – 12 000 Kč)
Příjmy z podnikání: 652 000 Kč – 315 000 Kč = 3­37 000 Kč
Nezdanitelné částky: penzijní připojištění 21 000 Kč – 6000 Kč tj. 15 000 Kč, ale lze odečíst nejvíce 12 000 Kč.

2. krok
Daň = 325 000 Kč x 15 % tj. 48 750 Kč.

3. krok
Daň po slevách: 48 750 Kč – 24 840 Kč (poplatník) – 10 680 Kč (dítě) = 13 230 Kč.

Paní podnikatelka má daňovou povinnost za rok 2008 ve výši 13 230 Kč.

A co daňové přiznání za rok 2008?

Daňové přiznání má povinnost podat každý, kdo měl roční příjmy vyšší než 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené nebo již zdaněné srážkovou daní.

Už od předvolební kampaně politici slibují podnikatelům značné zjednodušení formuláře přiznání k dani z příjmů. Zatím mohou jen doufat. Nový formulář ještě Ministerstvo financí ČR nezveřejnilo. Nezbývá než se nechat překvapit. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).