Hlavní navigace

Daňová reforma zatočí s drobnými investory. Přežijí? Zjistili jsme za vás

4. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Daňová reforma přináší velké a dlouho očekávané změny v oblasti dividend a cenných papírů. Jak zatočí reforma s drobnými investory, jsme zjištili u odborníků.

V rámci připravované daňové reformy od roku 2013 se připravují i změny ve zdanění dividend a cenných papírů. Od původního záměru zavést slevu na dani ve výši patnáctiprocentní sražené daně z dividend vláda nakonec upustila. Nyní je navrhováno osvobození dividend jak u právnických, tak u fyzických osob. Další podstatnou změnou je prodloužení držby cenných papírů z šesti měsíců až na pět let. Toto opatření přispěje podle odborníků k odlivu drobných investorů. Čtěte také: Bonus daňové reformy. Víme, v jakých případech nebudete platit ani korunu na daních

Odstranění dvojího zdanění při vyplatě dividend

Daňovou reformou připravovanou na rok 2013 se navrhuje zrušit zdanění při výplatě dividend a ostatních podílů na zisku a tyto výnosy osvobodit od daně z příjmů v okamžiku jejich přijetí. Cílem tohoto opatření je dle důvodové zprávy k novele zákona zmírnění disproporcí v daňovém režimu při dluhovém financování a financování pomocí vlastního kapitálu, a to odstraněním dvojího ekonomického zdanění zisku při výplatě dividend, a tím dosáhnout zvýšení podpory podnikání a zatraktivnění podnikatelského prostředí pro investory. Čtěte také: Většina OSVČ zůstane po reformě na svém, či dokonce prodělá

Osvobození má platit pouze pro dividendy vyplácené:

  • mezi tuzemskými poplatníky,
  • mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky států Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu, a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek (výše majetkové účasti, doba držby),
  • mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze států, se kterými byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, a vyplácející společnost bude podléhat sazbě daně v daném státě ve výši minimálně 12 %.

Současné zdanění bude zachováno u investičních a podílových fondů. Osvobození dividend a jiných podílů na zisku se bude týkat až výplat zisku vytvořeného po nabytí účinnosti nové úpravy. Znamená to, že nejdříve výplat v roce 2014.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů – současnost

Podle současné právní úpravy jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji překročí dobu 6 měsíců. Obdobně to platí na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, jestliže doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu přesáhne dobu 6 měsíců. Osvobození se ovšem vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Firmy na dani z úhrnu mezd prodělají, prakticky totiž skončí stropy pojistného

V souladu s § 4 odst. 1 písm. w se podle zákona o daních z příjmů osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly součástí do obchodního majetku (ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení podnikání) a na příjmy z kapitálového majetku. Rovněž se nevztahuje na příjmy z prodeje státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby. Čtěte také: Dluhopisy pro domácnosti se vyhnou zdanění

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů – budoucnost?

S plánovaným datem účinnosti daňové reformy, a to 1. lednem 2013, má dojít k výraznému zpřísnění podmínek osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Doba držby cenného papíru se ze současných 6 měsíců prodlouží až na 5 let, včetně lhůty od ukončení podnikání (rovněž prodloužení na 5 let). A to u všech typů cenných papírů a podílových listů. Prodloužená lhůta bude platná pro pro cenné papíry pořízené po 1. 1. 2013. U cenných papírů pořízených před tímto datem bude platit dosavadní šestiměsíční lhůta pro osvobození. Čtěte také: Novela loterijního zákona je paskvil prolobbovaný českými sázkovými kancelářemi, tvrdí odborník

Nové opatření se jistě nesetká s kladným ohlasem investorů ani analytiků. Jak ostatně potvrzují i oslovení odborníci. Podle Pavla Rysky, analytika společnosti J&T BANKA, a.s., připravovaný návrh na prodloužení daňového testu z 6 měsíců na 5 let způsobí, že investoři nebudou motivováni ke střednědobé a dlouhodobé držbě cenných papírů. Jedním z efektů může být, že se zaměří spíše na krátkodobé spekulace a zvýší tak volatilitu trhu. Návrh zákona hodnotíme negativně, jelikož přínos pro státní rozpočet bude zanedbatelný a zejména drobní investoři budou odrazeni od účasti na kapitálovém trhu, míní Pavel Ryska.

školení účto leden 23 Kučerová

Poznámka: Volatilita = míra průměrné intenzity kolísavosti kurzů (cen) cenných papírů během určitého časového období. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurz kolísá.

Pro server Podnikatel.cz se vyjádřil i Martin Krajhanzl z oddělení ekonomických a strategických analýz České spořitelny, a.s. Připomenul, že návrh zatím prošel jen prvním čtením Poslaneckou sněmovnou. Pokud by byl nakonec schválen v současném znění, vedlo by to k dvojímu efektu. Za prvé by se výrazně zvýšila nutná administrativa, ať už na straně samotných investorů nebo i na straně státu. A to kvůli evidenci obchodů podléhajících zdanění, z čehož by profitovali snad jen daňoví poradci. V současnosti sice už platí pro ziskové investice v kratším než půlročním horizontu, ale současně pro mnoho drobných investorů působí jako jeden z hlavních důvodů pro držení akciových pozic déle než půl roku. To spolu s vyšším zdaněním kapitálových výnosů povede buď k jasné preferenci dividendových titulů (díky plánovanému zrušení zdanění dividend; to je ten lepší scénář), nebo odklonu běžných investorů od investování do akcií a fondů obecně (to je ten horší scénář), vysvětluje Martin Krajhanzl. Dodává, že návrh ministerstva financí působí silně rozporuplně. Na jedné straně plánovaný daňový příjem v řádu „jen“ stamiliónů korun za cenu vyšší administrativy. Na druhé straně zrušení zdanění dividend, které stát připraví o daňové příjmy v řádu miliard korun a snaha státu nalákat lidi na kapitálové trhy skrze důchodovou reformu.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).