Hlavní navigace

Daňové přiznání LAST MINUTE

31. 3. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
I přiznání tzv. na poslední chvíli se dá zvládnout. Pomohou interaktivní formuláře nebo odeslání elektronickou cestou. Novinkou je uplatnění výdajových paušálů na dopravu. Na ty nesmí podnikatel v daňovém přiznání zapomenout.

Daňové přiznání podáváme nejpozději 31. 3. 2010. Výjimkou je situace, kdy využijeme služeb daňového poradce. Tuto skutečnost však musíme finančnímu úřadu oznámit předložením plné moci, která daňového poradce opravňuje jednat za poplatníka ve věci daňového přiznání.

Ve výjimečných a odůvodnitelných případech je možné termín pro podání přiznání prodloužit individuální žádostí. Ta je samozřejmě zpoplatněna. Finanční úřad může, ale nemusí žádosti vyhovět. Například poplatníky hojně vyžívaná „finta“ náhlého onemocnění účetní, je správcům daně dobře známa. Termín pro odevzdání daňového přiznání se v případě kladného posouzení žádosti může prodloužit maximálně o tři kalendářní měsíce. Čtěte více: Podnikající student musí podat daňové přiznání jako kterýkoli jiný podnikatel

Jak získat formulář přiznání

Daňové přiznání je možné podat v listinné formě, tj. vyzvednout tiskopis a vyplněný zanést nebo poštou odeslat na finanční úřad. Daleko jednodušší je vyplnění interaktivního formuláře. Ten je letošní novinkou, kterou připravila Česká daňová správa. Formulář si jednoduše stáhneme do počítače, vyplníme a v černobílé podobě zaneseme na finanční úřad. Výhodou těchto formulářů je, že většinu políček sami vyplní, spočítají a dokonce upozorní, jaké údaje do příslušného řádku patří. Interaktivní formuláře můžete získat přímo na serveru Podnikatel.cz Čtěte více: Jak vyplnit daňové přiznání? Nově pomůže inteligentní formulář

Další možností je elektronické podání daňového přiznání. Daňové přiznání v tomto případě odesíláme formou datové zprávy. Tady je vlastnoruční podpis nahrazen podpisem elektronickým. Přiznání lze ale odeslat jako datovou zprávu i v případě, že elektronický podpis nevlastníme. Přiznání odešleme v termínu, tj. například ještě dnes tzv. za pět minut dvanáct. Do pěti dnů v klidu zaneseme vytištěné a podepsané přiznání na finanční úřad. O elektronickém podání více: Živnostníci žijí v omylu, daně lze podat elektronicky i bez e-podpisu

Jak daň rychle zaplatit

Ve lhůtě pro podání přiznání musí být zaplacen i případný doplatek daně. Vhledem ke změnám zákona o platebním styku tak musíme učinit minimálně s jednodenním předstihem. Daň odeslaná z našeho účtu 31. března 2010 logicky nemůže být včas připsána na bankovní účet správce daně. Stejně musíme postupovat i v případě použití daňové složenky. Jedinou možností je tedy hotovostní úhrada přímo na pokladně finančního úřadu. V tomto případě je však třeba počítat s jistým zdržením, protože u pokladny rozhodně nebudeme sami. Většina občanů stejně jako v minulých letech s podáním přiznání vyčkává až do konce zákonné lhůty. Finanční úřady jsou připraveny na zvýšený nápor občanů podávajících přiznání. Od pondělí 22. března do středy 31. března jsou všechny finanční úřady otevřeny v pracovních dnech denně od 8.00 hodin do 18.00 hodin, informuje Petra Homolová, mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě. Čtete více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného

Jak přiznání co nejrychleji vyplnit

V roce 2009 daní fyzické osoby všechny své příjmy stejnou daňovou sazbou, a to 15 %. Nejdůležitější je vědět, do které přílohy, které příjmy patří.

  • Přílohu č. 1 vyplňují poplatníci s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • Přílohu č. 2 vyplňují poplatníci s příjmy z pronájmu a poplatníci, kteří dosáhli tzv. ostatních příjmů definovaných v § 10 zákona o daních z příjmů (např. z příležitostných činností nad 20 000 Kč ročně),
  • Přílohu č. 3 vyplňuje ten, kdo v roce 2009 realizoval příjmy ze zdrojů v zahraničí.
Banner - Jak na daně

Paušály v daňovém přiznání v roce 2009

Dohady spojené s výší výdajových paušálů přinesly změny zákona v průběhu roku 2009. Nejprve byly v rámci protikrizových opatření zvýšeny, následně tzv. Janotovým balíčkem sníženy. U příjmů ze zemědělské výroby a příjmů ze živností řemeslných je možné uplatnit osmdesát procent výdajů. U ostatních příjmů si v roce 2009 uplatníme šedesát procent. Čtěte více: Uplatnění výdajů procentem z příjmů aneb paušální výdaje

Nejasnosti při vyplnění daňového přiznání přinesla také nově zavedená možnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. zt) za zdaňovací období započatá v roce 2009. Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků k uplatnění těchto paušálních výdajů v přiznání k dani z příjmů fyzických osob sdělilo Ministerstvo financí správný postup.

A) Poplatníci, kteří vedou účetnictví

Při splnění podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce:

  • v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů) na řádku č. 106 Přílohy č. 1 přiznání. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání,
  • v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů) na řádku č. 205 Přílohy č. 2 přiznání. Čtěte více: Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009

Daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v § 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál, budou součástí souhrnné částky:

  • v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů) na řádku č. 105 Přílohy č. 1 přiznání. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání,
  • v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů) na řádku č. 204 Přílohy č. 2 přiznání.

B) Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci nebo vedou záznamy podle § 9 odst. 6

Při splnění podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce:

Tip do článku - EBF spíkři 1

V obou případech samozřejmě bez daňově neúčinných výdajů vymezených v § 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložených v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál.

Jak dále upřesňuje Ministerstvo financí v případě, že se jedná o fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci nebo má příjmy z pronájmu a vede záznamy podle § 9 odst. 6 zákona o daních příjmů, a uplatní omylem postup podle písmene A), nebude správce daně tento postup pozastavovat. Ovšem současné uplatnění postupu podle písmene A) a B) v jednom dílčím základu daně je nepřípustné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).