Hlavní navigace

Daňové přiznání není jen jeden formulář. Nezapomeňte na přílohy a potvrzení

29. 3. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jestliže se chystáte podat daňové přiznání, nezapomeňte k samotnému formuláři přiznání přidat přílohy a potvrzení. Ne všechny přílohy se vás však týkají.

Mezi nedílné součásti daňového přiznání patří také přílohy. Kromě očíslovaných příloh č. 1 až 3 se například jedná o účetní závěrku, potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo o potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a výši úroků z tohoto úvěru. Zdaleka ne každou přílohu však musíte přikládat. Přinášíme souhrn, které přílohy se koho týkají a na co si dát při jejich vyplňování pozor.

Příloha č. 1

Základem daňové přiznání pro podnikatele zůstává i letos Příloha č. 1, která obsahuje výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7 zákona o daních z příjmů). Takřka pro všechny samostatně výdělečné osoby je povinná a tvoří výchozí bod pro určení dílčího základu daně. Pokud vyplňujete daňové přiznání ručně, doporučuje se tato příloha vyplnit jako první, ještě před samotným formulářem daňového přiznání. Vzhledem k tomu, že z této přílohy podnikatelé zjišťují dílčí základ daně, stává se jen zřídkakdy, že by ji zapomněli přiložit. Čtěte více: Základem daňového přiznání je Příloha č. 1, jak ji vyplnit?

Příloha č. 2 a č. 3

Zatímco s Přílohou č. 1 se běžně potkává naprostá většina podnikatelů, Přílohy č. 2 a č. 3 jsou určené jen „pro vyvolené. Přílohu č. 2 vyplňují poplatníci, kteří si v předchozím roce vydělávali pronájmem (podle § 9 zákona) nebo měli příjmy (podle § 10 zákona), při kterých docházelo ke zvýšení majetku, a nespadali do jiného paragrafu. Přílohu č. 3, včetně samostatného listu, pak využívají ti, kteří obdrželi příjmy ze zdroje v zahraničí (podle § 38f zákona).

Účetní závěrka a dvojí zdanění

Jestliže vedete účetnictví, k daňovému přiznání musíte přiložit účetní závěrku. Poplatníci, kteří mají příjmy ze zahraničí, ještě doplňují seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Další často využívanou přílohou je potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů. Tuto přílohu musí podávat poplatníci, kteří kromě podnikání byli také zaměstnaní, dále ti, kteří během roku vystřídali více zaměstnavatelů a ti, kteří nevyčerpali všechny slevy (například kvůli tomu, že byli na úřadu práce) a chtějí vrátit zaplacenou daň. Potvrzení o zdanitelných příjmech vydává na vyžádání zaměstnavatel na předepsaném tiskopise potvrzení. Pokud by měl člověk v průběhu roku více zaměstnavatelů, přikládá potvrzení od všech zaměstnavatelů. Na poslední straně daňové přiznání se pak jedno potvrzení považuje za jednu přílohu (dva zaměstnavatelé = dvě přílohy). Čtěte více: Daňové přiznání při kombinaci zaměstnání s podnikáním snadno a rychle

Doklady pro slevy na dani a nezdanitelné částky

Jestliže v daňovém přiznání chcete kromě základní slevy uplatnit další možné slevy na dani a nezdanitelné částky, počítejte s tím, že svůj nárok musíte doložit. Konkrétně různými potvrzeními a doklady ve formě příloh. Právě na tyto přílohy podnikatelé nejčastěji zapomínají. Slevu sice uplatnit nezapomenou, potřebný doklad však již přiložit nezvládnou. Podle našich zkušeností podnikatelé nejčastěji zapomínají na povinné přílohy související s prokazováním  skutečností daných zákonem o daních z příjmů, např. potvrzení o zaplacených úrocích či jiná obdobná potvrzení, potvrdila serveru Podnikatel.cz Jaroslava Musilová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Čtěte více: Také nezdanitelné částky pro rok 2011 se změnily. Čtěte jak

Některá z potvrzení mají vlastní řádek, zbylá je ovšem třeba uvést v rámci dalších příloh. Vlastní řádek má například potvrzení o výši zaplaceného úroku z hypotéky nebo obdobného úvěru. Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti. Stejně tak je speciální řádek pro potvrzení o zaplaceném penzijním připojištění (maximálně si lze odečíst 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění sníženou státní příspěvky, tj. o 6000 Kč) a pro potvrzení o zaplacení soukromého životního pojištění. Také to můžete odečíst od základu daně do maximálně výše 12 tisíc korun.

Do zvláštního řádku se také uvádí, zda přikládáte Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání, kdy můžete odečíst až 10 000 korun. Nezapomeňte též na přiložení dokladu o poskytnutém daru, jde totiž o relativně novou povinnost. Do řádku ostatní přílohy se pak uvádí případné potvrzení o studiu a čestné prohlášení o příjmu manželky. Čtěte více: Slevy na dani platné pro rok 2011 a změny roku 2012

MM_socky3

Pozor na podpis

Ať už přikládáte kterékoli z výše zmíněných příloh, dbejte na to, zda obsahují všechny záležitosti. Poplatníci často chybují v tom, že některá potvrzení obsahují ve spodní části údaje pro vlastnoruční podpis poplatníka a datum vyplnění údajů, resp. rodné číslo a poplatníci tyto údaje nedoplní, upozornil na závěr Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO. Čtěte více: Jaké chyby nejčastěji děláte v daňovém přiznání? Podívejte se

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).