Hlavní navigace

Daňové přiznání se při uplatňování výdajového paušálu příliš neliší

15. 3. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 546762
Výdajový paušál sice nabývá na oblíbenosti, ale vyplnění přiznání k dani z příjmů nijak významně nezjednodušuje. Výraznější úspory však přináší v každodenní administrativě. Při přechodu ze skutečných výdajů na paušál je pak třeba dodaňovat.

I podnikatelé, kteří se rozhodli používat tzv. výdajový paušál, musí finančnímu úřadu doručit své daňové přiznání. Od ostatních podnikatelů se liší především v tom, že nemusí dokládat skutečné výdaje prokazatelně vynaložené v souvislosti s jejich předmětem podnikání v daňové evidenci. Stačí jim pouze vést evidenci příjmů a pohledávek. Také je vhodné zaznamenávat si platby za zdravotní a sociální pojištění. Ty jsou totiž potřeba pro roční vyúčtování pojistného v Přehledu o příjmech a výdajích. Čtěte více: Jak vyplnit daňové přiznání? Nově pomůže inteligentní formulář

Výdajový paušál – výdaje se počítají jako určité procento z příjmů. Toto procento pak zahrnuje veškeré výdaje (například na nákup, cestovné, mzdy, provozní výdaje, odpisy dlouhodobého majetku).

Vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 pro podnikatele, který uplatňuje výdaje paušálem (tj. podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů), probíhá v podstatě stejně jako u ostatních podnikatelů. Obecně lze ale připustit, že administrativní náročnost spojovaná s tzv. paušálními výdaji je v menší míře nižší, zejména pokud se jedná o zpracování podkladů pro vyplnění přiznání, říká pro business server Podnikatel.cz Jiří Kotous, zástupce ředitelky Finančního ředitelství (FŘ) v Ústí nad Labem a dodává, že možnost volit paušální výdaje je ve skutečnosti především nástroj daňové optimalizace a volí se proto, aby daň k placení byla nižší, pokud skutečné výdaje nedosáhnou stanoveného procenta výdajů z příjmů pro daný rok (tj. nejsou vyšší než paušální výdaje).

Banner - Jak na daně

Zjednodušení je hlavně v administrativě

Zjednodušení v přiznání je pouze v tom, že takový poplatník nemusí vyplňovat tabulku D na druhé straně přílohy č. 1 daňového přiznání, připouští pro business server Podnikatel.cz Blanka Vašíčková, vedoucí oddělení DPFO a DS na Finančním ředitelství v Hradci Králové. Hlavní výhodou výdajových paušálů tak stále zůstává především administrativní jednoduchost, i když kupříkladu plátcům daně z přidané hodnoty povinnost vést podrobnou evidenci k uplatnění odpočtu DPH neodpadá. Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

Výdajové paušály 2009 a 2010
Samostatná výdělečná činnost Výdajový paušál 2009 Výdajový paušál 2010
Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % 80 %
Živnosti řemeslné 80 % 80 %
Živnosti (kromě řemeslných) 60 % 60 %
Jiné podnikání podle zvláštních předpisů 60 % 40 %
Užití duševního vlastnictví a autorských práv 60 % 40 %
Nezávislé povolání 60 % 40 %
Znalec, tlumočník, zprostředkovatel smluv, rozhodce 60 % 40 %
Insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce 60 % 40 %

Podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů

Přesto však musí podnikatel myslet také na to, že pokud používá výdajový paušál, nemůže do výdajů zahrnout žádné další výdaje, a to ani zdravotní a sociální pojištění. Nelze ani kombinovat výdajový paušál se skutečně vynaloženými výdaji. Pokud také podnikatel vykazuje příjmy z různých činností, které mají jiné procento výdajového paušálu, musí ke každé činnosti vést odlišnou evidenci. Čtěte více: Vše, co potřebujete vědět o výdajových paušálech

Pozor na změny v řazení živností

Jiří Kotous doporučuje, aby si podnikatelé před vyplnění daňového přiznání pro jistotu ověřili, zda i v aktuálně platném znění živnostenského zákona je jejich živnost zařazena pod stejný druh živnosti, jak tomu bylo před lety, kdy ji získali. Povolené procento paušálních výdajů se totiž může lišit. Daňová správa poskytuje informace o výši procentních sazeb paušálních výdajů pro jednotlivé obory činnosti platné pro aktuální rok přímo v pokynech k vyplnění připojených k Příloze č. 1 daňového přiznání, doplňuje Kotous.

Ušetřit další zbytečné návštěvy finančního úřadu při doplňování nejrůznějších skutečností může také to, když si podnikatel předem projde povinný seznam příloh k daňovému přiznání, uvedený na zadní straně formuláře, zejména pokud uplatňuje úlevy související s hypotékami, penzijním připojištěním, soukromým životním pojištěním a poskytnutím daru. Čtěte více: Dary fyzických osob v daňovém přiznání

Pozor by si měl podnikatel dát také při změně způsobu uplatňování výdajů, tedy v situaci, kdy v jednom roce uplatňoval skutečné výdaje, avšak v dalším roce chce používat výdajový paušál. Pak je nutné upravit základ daně podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, a to za zdaňovací období předcházející změně v uplatňování výdajů. Jde nejčastěji o zdanění pohledávek a zásob za předchozí zdaňovací období. Na to často poplatníci zapomínají a to jim přináší nejedno nepříjemné překvapení, popisuje praxi Blanka Vašíčková a dodává, že se podnikatelé si často neuvědomí, že pokud za některé zdaňovací období uplatní výdaje paušálem, pak za toto zdaňovací období nelze zpětně přejít na výdaje skutečné.

Uplatňujete si výdaje procentem z příjmů?

Výdajový paušál je oblíbený

V průběhu loňského roku se podařilo výdajové paušály ještě zvýšit, což podnikatelé přivítali. Nejvyšší procento z příjmů si tak momentálně mohou odečíst především zemědělci a řemeslníci, a to 80 procent. I proto Vašíčková očekává výrazný nárůst poplatníků, kteří budou výdaje uplatňovat paušálně. Podle údajů FŘ v Ústí nad Labem kupříkladu za rok 2008 využila výdajový paušál zhruba polovina podnikatelů v krajském městě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).