Hlavní navigace

Slevy na dani a daňové zvýhodnění mají od roku 2017 doznat řady změn

3. 3. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Velká daňová novela, kterou navrhuje Andrej Babiš, počítá od roku 2017 také se změnami v oblasti slev na dani a daňového zvýhodnění. A není jich zrovna málo.

V souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, plánuje ministerstvo od roku 2017 řadu novinek v oblasti slev na dani a daňových zvýhodnění, které mohou podnikatelé uplatnit v daňovém přiznání. Nejvíce změn má doznat právě daňové zvýhodnění na dítě, a to jak ve své výši, tak z hlediska uplatňování daňového bonusu. Návrh zákona se nyní nachází v připomínkovém řízení.

Počet slev se nemění

Na základním systému slev, ani jejich množství se nic měnit nebude. I nadále budou moct podnikatelé dle zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
  • Tzv. školkovné

Změny u slevy na invaliditu a ZTP/P

Změn má doznat základní i rozšířená sleva na invaliditu. Doposud se sleva váže na okamžik, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Nově se má sleva navázat na datum, odkdy byl příslušný invalidní důchod přiznán. „Tím dojde k jednoznačnému vymezení rozhodného okamžiku pro posouzení oprávněnosti uplatnění předmětné slevy na dani,“ píše se v důvodové zprávě. 

Podobně se má změnit okamžik přiznání slevy na držitele průkazu ZTP/P. Také u nich se bude počítat datum, kdy jim byl průkaz ZTP/P přiznán a nikoli vydán, jako tomu je nyní. To samé pravidlo bude platit i pro zvýhodnění na děti a slevy na manželku a pro jejich zdvojnásobení v případě ZTP/P.

Navrhovaná úprava má tak vyřešit nerovnost mezi jednotlivými poplatníky v situacích, kdy byl oběma přiznán průkaz ZTP/P od téhož data, ale z nějakých důvodů (například jiné datum podání žádosti o průkaz, nemoc úřední osoby vystavující průkaz, organizační či technické problémy) je u nich na průkazu ZTP/P uvedeno rozdílné datum vydání průkazu (jedna osoba má tak nárok na slevu od jiného data než druhá). Při výměnách průkazů dochází již dlouhodobě a opakovaně k problémům a nesrovnalostem při jejich vydávání, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Ruku v ruce s tím se poplatníkovi umožňuje doložit nárok na slevu rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P na základě § 35 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Možnost doložit průkaz ZTP/P má zůstat zachována.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Sleva za školkovné se upřesní

Upřesnění se má dočkat také „nová“ sleva, za tzv. školkovné. Věta v § 35bb zákona o daních příjmů „vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení“ se má nahradit „poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období“. Pro uplatnění slevy za umístění je rozhodující vynaložení výdajů („školkovné“), které se vztahují k faktickému umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období (v kalendářním roce) a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník tedy může uplatnit výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy („spotřebovány“) za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, upřesňuje se v důvodové zprávě.

školení-leden22-molín

Daňové zvýhodnění vzroste

Zřejmě nejvíce novinek se chystá u daňového zvýhodnění na dítě. Špatnou zprávou pro podnikatele je, že návrh nepočítá s tím, že by zvýhodnění mohli opět využívat podnikatelé, kteří uplatňují výdajové paušály. Pro ostatní je naopak pozitivní, že ministerstvo navrhuje další zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Na první dítě má zvýhodnění zůstat na 13 404 korunách ročně. Na druhé se však má zvýšit na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě dokonce 24 204 korun.

Naopak se nemá měnit maximální výše daňového bonusu, která i nadále zůstane na úrovni 60 300 ročně. V případě uplatnění bonusu má rovněž zůstat podmínka pro jeho získání, a to mít příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Co se však má měnit, jsou příjmy, které se do této hranice počítají, respektive nepočítají. Aktuálně se berou v potaz příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku. Nově se ale příjmy z nájmu a kapitálového majetku nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný pro získání bonusu splnit. Především u příjmů z nájmu totiž docházelo k umělému navyšování příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).