Hlavní navigace

Daňové vystěhování má pozitivní dopad. Co institut delegace firmám přinesl?

5. 10. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Přísnější daňové kontroly, které jako jeden z nástrojů obsahují delegaci místní příslušnosti, překvapivě přinášejí firmám pozitivní dopad.

Firmy, které mají formálně sídlo například v Praze, reálně však působí v jiném kraji, může finanční správa už několik let pro účely daní “vystěhovat”. Sídlo „vystěhovaným“ firmám sice zůstává v Praze, správa daní však přejde na finanční úřad, kde firma skutečně působí.

V roce 2015 začalo Generální finanční ředitelství uplatňovat praxi tzv. delegace místní příslušnosti. Často šlo o nucené přesunutí místní příslušnosti firem, které jsou registrovány v Praze, ale podnikají jinde. V roce 2016 začalo navíc platit zákonné opatření, podle kterého mohou být firmy kontrolovány kterýmkoli finančním úřadem bez ohledu na místní příslušnost, vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák s tím, že existovalo podezření, že některé firmy přesidlují do Prahy, aby se vyhnuly daňovým kontrolám. 

V loňském roce se institut delegace dotkl stovek společností. Finanční správa prověřuje především firmy na virtuálních adresách.Více v článku  Stovky firem byly vloni daňově vystěhovány. Kdy k tomu může berňák přistoupit?

Daňové vystěhování přináší firmám pozitiva

Právě toto opatření přináší firmám pozitiva. Jak zjistila společnost Bisnode, před zpřísněním daňových kontrol firmám, které přemístily své sídlo do Prahy, docházelo k výraznému poklesu ziskovosti. Po zavedení tohoto opatření Generálního finančního ředitelství, které zabraňuje vyhýbání se daňové kontrole, došlo k obratu. Od té doby firmám, které přesídlily do Prahy, ziskovost roste. 

Psali jsme: Na firmy z Prahy může daňová kontrola odevšad, končí místní působnost berňáků

Sledován byl vzorek 1400 firem, které se v období mezi lety 2008 až 2013 přestěhovaly do Prahy a 800 firem, tak učinily po roce 2014, a u kterých jsou k dispozici finanční výkazy z doby před a po stěhování.

Analýza ukázala, že před stěhováním do Prahy docházelo k poklesu ziskovosti (poměr čistého zisku vůči obratu) z hodnot přesahujících 1,4 % o čtyři desetiny procentního bodu a v dalších dvou letech po stěhování se pokles ziskovosti zastavil přibližně na polovině její hodnoty před stěhováním. 

Jak probíhá delegace

Od roku 2015 se změnila pravidla pro delegaci a proti rozhodnutí o „daňovém vystěhování“ již nejsou přípustné opravné prostředky. Díky institutu delegace může správce daně delegovat místní příslušnost k výkonu správy daní na jiného věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti.

Proces delegace místní příslušnosti probíhá tak, že správce daně provede u subjektu, který například sídlí na virtuální adrese v Praze, šetření, kde si ověří, zda zde probíhá jeho skutečná ekonomická činnost. Pokud zjistí, že zde ekonomická činnost neprobíhá, ale subjekt deklaruje, že má provozovnu, zaměstnance, vedoucí pracovníky, účetnictví apod. například v Ostravě, spojí se pražský správce daně s ostravským správcem daně. Ostravský správce daně fyzicky ověří, že veškerá ekonomická činnost tohoto subjektu se skutečně odehrává v Ostravě. Oba dotčené finanční úřady (pražský i ostravský) podají návrh na delegaci místní příslušnosti z pražského správce daně na ostravského správce daně. Tyto návrhy oba správci daně zašlou na Odvolací finanční ředitelství, které posoudí odůvodněnost delegace a vydá rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.

Při změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o zrušení, změně nebo potvrzení delegace; jestliže by mohlo dojít ke změně místní příslušnosti mimo obvod územní působnosti tohoto správce daně, rozhodne místo něj nejblíže společně nadřízený správce daně. Ani proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.

Čtěte, jak konec místní působnosti finanční úřadů může probíhat v praxi. Podnikatel se sídlem v Praze jezdí řešit daňovou kontrolu do Plzně. Zbytečně nákladné a ztráta času. Berňák se ale brání, naopak, správci daně jezdí k plátcům. Více v článku Další šikana berňáku? Kvůli daňové kontrole z Prahy do Plzně. FS to odmítá

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).