Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a zúčtování daní

16. 3. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zaměstnavatelé by neměli podcenit daňové zvýhodnění. Finanční správa aktuálně zaměřuje kontrolní akce na jeho nesprávné, případně duplicitní uplatnění.

V praxi přitom nastávají různé varianty a kombinace dětí vlastních, dětí v péči, dětí druhého z partnerů ve společně hospodařící domácnosti.

Uplatnění daňového zvýhodnění

Poplatníci si mohou uplatnit v ročním zúčtování daní či daňovém přiznání daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 Kč a u třetího a každého dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 24 204 Kč. Jde samozřejmě o roční částky.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek. Čtěte více: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2019 a 2020

Společně hospodařící domácnost – definice v ustanovení § 21 odst. 4 zákona o daních z příjmů (nejedná se o trvalé bydliště, ale o společenství osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby).

Formy uplatnění daňového zvýhodnění

Nezbytnou podmínkou k uplatnění daňového zvýhodnění je dosažení zdanitelných příjmů (nejedná se o sociální dávky). Poplatník, jenž nemá zdanitelné příjmy, daňové zvýhodnění neuplatní.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve formě:

  • roční slevy na dani (zaměstnanci i měsíčně)
  • ročního daňového bonusu (zaměstnanci i měsíčně) – záporná částka, nevyužité daňové zvýhodnění
  • kombinace slevy a daňového bonusu.

Daňový bonus může v daňovém přiznání uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Jedná se o příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Od roku 2018 se zde již nepočítají příjmy dle § 8–10 zákona o daních z příjmů (kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu majetku a ostatní příjmy).

Daňový bonus musí činit alespoň 100 Kč a maximální možná vyplacená částka činí 60 300 Kč. Pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele musí příjmy zaměstnance dosahovat alespoň poloviny aktuální minimální mzdy. Měsíční bonus musí činit alespoň 50 Kč a více než 5 025 Kč zaměstnavatel zaměstnanci nemůže vyplatit.

Pokud příjmy zaměstnance nedosahují šestinásobku minimální mzdy, zaměstnanec v rámci ročního zúčtování daní u zaměstnavatele již vyplacené měsíční daňové bonusy (na rozdíl od podaného daňového přiznání) nevrací.

Diferencované daňové zvýhodnění

Diferencované daňové zvýhodnění není jednoduchou záležitostí. Mzdoví účetní musí být při jeho uplatnění velmi pečliví. Jestliže je v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro daňové účely dohromady. Ovšem „sčítání“ je nutné provést vždy z pohledu konkrétního poplatníka. Do součtu se zahrnují pouze děti, které jsou pro tohoto poplatníka vyživovanými. Například u druha se společně posuzují pouze děti, které má s družkou, a jeho vlastní děti, nikoliv děti družky z předchozích vztahů. Čtěte více: Daňové zvýhodnění v příkladech: Změny, druh/družka, střídavá péče 

Střídavá péče rodičů

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče obou rodičů (neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů. Výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou apod.

Jestliže ale rodiče jiné děti ve společně hospodařící domácnosti nemají a uplatňují pouze jedno dítě ve střídavé péči, bude uplatněno ve výši na první dítě po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je však možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Vždy musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se rodiče nedohodnou, lze doporučit, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně.

Daňové zvýhodnění ve střídavé péči rodičů (včetně příkladů správného uplatnění) podrobně popisujeme v článku: Daňové zvýhodnění na dítě ve střídavé péči 

Manžel pracující v zahraničí

V praxi mohou nastat nejrůznější situace. Příkladem je aktuální dotaz čtenářky v Poradně serveru Podnikatel.cz. Její manžel pracuje v zahraničí, kde se zdržuje celý týden a domů dojíždí pouze na víkendy. Příjmy má jen ze zahraničí, kde si uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, pobírá přídavky a také podává daňové přiznání. Může si také manželka uplatnit u svého zaměstnavatele v České republice měsíčně daňové zvýhodnění na děti?

Při výkonu činnosti v zahraničí rezidentem České republiky záleží při uplatnění daňového zvýhodnění na podmínkách daného státu. Náš zákon o daních z příjmů nezakazuje postup, kdy jeden rodič (např. matka) ve společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle našich zákonů a druhý (otec) na stejné dítě, pracuje-li v zahraničí, uplatňuje daňové zvýhodnění zde. Samozřejmě za splnění obecných podmínek dle ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).