Hlavní navigace

Daňový masakr motorovou pilou za 130 miliard. Jaké všechny změny byly schváleny?

25. 11. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňový balíček, který původně zaváděl stravovací paušál, doznal vlivem poslanecké tvořivosti řady změn. Sestavili jsme přehled hlavních schválených novinek.

Zatímco návrh z dílny ministerstva financí neměl mít v podstatě žádné rozpočtové dopady, jelikož pokles způsobený zavedením stravovacího paušálu mělo vykrýt zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky, finální návrh schválený Sněmovnou vyjde veřejné rozpočty na 130 miliard korun. Prošly totiž desítky různých pozměňovacích návrhů.

Daňový balíček nicméně bude ještě projednávat Senát a dá se očekávat, že normu Sněmovně vrátí. Pokud by ovšem Sněmovna nepodpořila senátní verzi a prohlasovala svoji původní, nastaly by následující změny.

Zavedení stravovacího paušálu

Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Konkrétně nyní platí, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Návrh počítá s tím, že i peněžní příspěvek na stravování by byl u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč. Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku, může jít při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% sazby daně z hrubé mzdy

Sněmovna také odhlasovala, aby se daň z příjmů nově počítala ze mzdy hrubé a nikoli superhrubé. Základní sazba má činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrně měsíční mzdy (zhruba 137 tisíc) by se pak odváděla daň ve výši 23 %. Ten, kdo aktuálně pobírá minimální mzdu 14 600 Kč, by nově dostal o 750 korun čistého měsíčně více. Lidé se mzdou 34 tisíc korun by si přilepšili o zhruba 1700 korun. Navzdory 23% přirážce z částky nad cca 140 tisíc však na změnách nejvíce vydělají vysokopříjmoví. Například ten, kdo bere měsíčně 150 tisíc, zaplatí na dani z příjmů měsíčně o 7109 korun méně. Pokud nicméně například nízkopříjmový čerpá kromě základní slevy i další slevy, třeba na manželku, nemusí na změně vydělat nic.

Zvýšení slevy na dani

Kromě zrušení superhrubé mzdy překvapivě prošel i alternativní návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka, která aktuálně činí 24 840 korun. Nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok, příští rok by tak byla ve výši 34 125 korun (o 9285 korun více než letos). Kromě snížení daňové povinnosti zaměstnancům by navíc vyšší sleva na dani pomohla snížit daň z příjmů i řadě OSVČ.

Zrušení limitu u daňového bonusu

Změny se mají dotknout také daňového zvýhodnění na dítě, respektive limitu pro daňový bonus. Ten nyní činí 60 300 Kč, přičemž prošel návrh, aby se zcela zrušil a případný daňový bonus se rodinám s hodně dětmi vyplácel bez omezení.

Prodloužení období pro bezúplatná plnění v boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do konce letošního roku.

Omezení osvobození příjmu fyzických osob z prodeje cenných papírů a podílových listů

Změnit se má i zdanění cenných papírů. Nyní jsou příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů osvobozeny od daně, pokud mezi jejich nabytím a prodejem uplynula doba delší než tři roky. Nově má toto osvobození platit jen pro příjmy za jedno zdaňovací období do výše 20 000 000 Kč.

Odložení změny zdanění příjmů z tzv. eurobondů

Zrušení daňového osvobození u eurobondů se oproti původnímu návrhu posune o jeden rok.

Změny u odpisů

Hned několik změn schválili poslanci u odpisů. U nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné.

U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

V neposlední řadě se má změnit kvůli odpisům i definice dlouhodobého majetku k DPH.

Změny u DPH u komunálního odpadu

Do první snížené sazby DPH ve výši 15 % by měl být přeřazen komunální odpad a druhotné suroviny.

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň se má zvýšit jak u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, tak ze zahřívaných tabákových výrobků, a to v prvním roce účinnosti o 10 %, v dalších letech pak vždy o 5 %.

Snížení spotřební daně u motorové nafty

U motorové nafty se má naopak sazba spotřební daně snížit o 1 korunu na litr.

Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí

Obce budou moct nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už nebude třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově má být možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Účetní závěrku půjde posílat skrze správce daně

Obchodní korporace budou mít možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Vykazování dobíjení elektromobilů

Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Content 22 tip novy

Menší distributoři lihu budou platit nižší kauci

U distribuce alkoholu se má zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 000 000 Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a dosavadních 5 000 000 Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh.

Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Anketa

Měla by se superhrubá mzda zrušit?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).