Hlavní navigace

OSVČ s paušální daní klesne příspěvek na bydlení, stále na něj ale lehce dosáhnou

14. 7. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ s paušální daní se pro nárok na dávky mírně zvýšila fikce příjmů a tím se jim tak lehce sníží například příspěvek na bydlení. I tak na něj ale stále snadno dosáhnou.

U paušální daně se OSVČ totiž vždy započítává jako příjem 50 % z průměrné měsíční mzdy. Reálně tak OSVČ může mít klidně měsíční zisk například 80 000 Kč, ale z pohledu úřadů a dávek jde od července jen o 20 100 Kč.

Jak se počítají příjmy OSVČ

Jak už server Podnikatel.cz informoval minulý rok, OSVČ s paušální daní dosáhnou poměrně snadno na příspěvek na bydlení (a další obdobné dávky, kde se testuje příjem). OSVČ sice dokládají svůj příjem daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období, pokud se však jedná o OSVČ s paušální daní, která přiznání nepodává, za příjem se jí pak počítá dle § 5 zákona o státní sociální podpoře fikce příjmů, a to ve výši 50 % z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Tato částka činí od července letošního roku 20 100 Kč za každý měsíc rozhodného období. Oproti první polovině roku se tak zvýšila o 1200 Kč, což znamená, že například výše příspěvku na bydlení pro OSVČ klesne až o 360 Kč.

Normativy se od roku 2023 zvýšily

Od ledna letošního roku došlo k dalšímu zvýšení normativů a snížení koeficientu pro Prahu na 0,3 jako ve zbytku republiky. U nájmů a podnájmů se od roku 2023 změnilo rozdělení normativů podle velikosti obce, kdy platí už jen tři typy. V první kategorii je Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce. Ke změnám došlo i u rozdělení do skupin podle počtu členů domácností. Do jedné kategorie byly sloučeny jedno a dvoučlenné domácnosti. V neposlední řadě vzrostl měsíční paušál pro případy, kdy domácnost topí pevnými palivy.

Čtěte více na Finance.cz: Jak OSVČ v režimu paušální daně dosáhnou na příspěvek na bydlení

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení mohou i nadále žádat jak zaměstnanci, tak OSVČ. Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, která je vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem bytu, případně žadatel, jenž využívá k trvalému bydlení stavbu určenou pro rekreaci. O příspěvek lze požádat i v případě, pokud je byt užíván na základě služebnosti. Od poloviny roku 2020 navíc není nutné mít v místě reálného bydliště trvalý pobyt.

Abyste měli nárok na příspěvek, musíte splnit následující podmínky:

 1. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 nesmí přesahovat výši normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem.
 2. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 je nižší než reálně uhrazené náklady na bydlení za rozhodné období.

Čtěte více na Měšec.cz: Příspěvek na bydlení se opět zvýší. Zohlední zdražování energií

Společně posuzovanými osobami, jejichž příjmy se započítávají do výše uvedených podmínek, jsou pak všichni obyvatelé bytu, kteří sdílí společnou domácnost. Kdo se počítá do skupiny společně posuzovaných osob a kdo už ne, stanovuje zákon o životním a existenčním minimu.

Normativní náklady na bydlení jsou aktuálně stanoveny (zvyšovaly se od 1. ledna 2023)

Nájemní a podnájemní bydlení
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70 000 obyvateli Obce do 69 999 obyvatel
1 nebo 2 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
3 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
4 a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč
Byty vlastní a družstevní 
Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení
1 nebo 2 10 932 Kč
3 13 561 Kč
4 a více 16 368 Kč

Náklady na bydlení tvoří:

 • U bytů užívaných na základě nájemní či podnájemní smlouvy nájemné
 • U družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině Výše nákladů za měsíc
1 nebo 2 3571 Kč
3 4669 Kč
4 a více 5632 Kč

Mezi další náklady na bydlení patří náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centrální poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva. Pozor, příspěvky do fondu oprav se nepočítají. Celkové náklady určíte tak, že k tabulkovým přičtete „další náklady“ uvedené v tomto odstavci. Pokud topíte pevnými palivy, přičtete ještě následující náklady na pevná paliva.

Náklady na pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc od roku 2023:

Počet osob v rodině Výše nákladů za měsíc
1 nebo 2 1843 Kč
3 2411 Kč
4 a více 2979 Kč

Co se dokládá pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení

Je nutné doložit tyto dokumenty:

 • Potvrzení o výši příjmu za každou posuzovanou osobu (foto výplatního lístku)
 • Daňové přiznání za předchozí rok (u OSVČ s paušální daní netřeba dokládat)
 • U osob, které nemají žádný příjem, tedy ani nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti apod.: Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
 • Příjmy z nájmů
 • Doklad o výživném, které je poskytováno osobou, která v bytě bydlí
 • Doklad o výši nákladů na energie
 • Potvrzení o studiu na středních, vyšších a vysokých školách (potvrzení o studiu na základní škole je třeba jen tehdy, pokud dítě v daném školním roce dovršilo 15 let)
 • Potvrzení nákladů na služby (vodné, stočné, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě…)
 • Prohlášení osob, které se žadatelem bydlí, ale nehospodaří s ním
 • Nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví nemovitosti
 • Prohlášení dalších osob, které se posuzují pro nárok na příspěvek na bydlení
 • U dětí do 15 let rodný list

Příklad 1

OSVČ s paušální daní žije sama v Praze ve vlastnickém bydlení a topí plynem. Reálné náklady s bydlením má 6000 Kč. Splňuje tak podmínky pro příspěvek na bydlení (bez ohledu na výši reálných příjmů) a v říjnu o něj požádá.

 1. Součin příjmů a 0,30 (tedy 6030 Kč (20 100 × 0,3)) nepřesahuje normativní náklady (10 932 Kč).
 2. Součin příjmů a 0,30 (6030 Kč) je nižší než uhrazené náklady (6000 + 3571 = 9571 Kč)

OSVČ tak bude mít nárok na příspěvek 3541 Kč (9571 – 6030). Oproti první polovině letošního roku se tak příspěvek pro OSVČ s paušální daní snížil o 360 Kč.  

Příklad 2

OSVČ s paušální daní žije sama s dvěma dětmi v Hradci Králové v pronájmu, za který platí 15 000 Kč. Další náklady s bydlením má 7000 Kč. Splňuje tak podmínky pro příspěvek na bydlení (bez ohledu na výši reálných příjmů) a v říjnu letošního roku o něj požádá.

 1. Součin příjmů a 0,30 (tedy 6030 Kč) nepřesahuje normativní náklady (17 500 Kč).
 2. Součin příjmů a 0,30 (6030 Kč) je nižší než uhrazené náklady (15 000 + 7000 = 22 000 Kč)

OSVČ tak bude mít nárok na příspěvek 11 470 Kč měsíčně (17 500 – 6030). Opět bez ohledu na to, jaké má reálné příjmy a zisk. I v tomto případě je příspěvek oproti první polovině letošního roku o 360 Kč nižší.

Je způsob, jakým se počítají příjmy OSVČ s paušální daní pro příspěvek na bydlení, správný?

Paušální daň se rozšířila

Od ledna 2023 se navíc zvýšil limit pro registraci k DPH a také pro využití paušální daně OSVČ na 2 miliony Kč. Stanovila se sice tři pásma paušální daně v závislosti na předchozích příjmech, ale pro nárok na příspěvek na bydlení se však všem paušalistům započítává jako příjem 50 % průměrné mzdy, aktuálně tedy 20 100 Kč bez ohledu na pásmo. OSVČ tak může mít reálné měsíční příjmy 150 000 Kč, reálné náklady 50 000 Kč, ale pro výpočet příspěvku na bydlení se jí bude počítat příjem 20 100 Kč (i když má zisk 100 000 Kč).

Byl pro vás článek přínosný?