Hlavní navigace

Děláte daňové přiznání? Zde je konkrétní příklad, co můžete uplatnit jako náklad

5. 3. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Na konkrétním příkladu ukazujeme, co všechno si můžete zahrnout do výdajů. Před správcem daně budete pak muset být schopni si své výdaje obhájit.

Přečtěte si dotaz čtenáře, který řešil, co vše si může uplatnit jako daňový náklad. Dotaz byl publikován v Daňové poradně, kde se můžete s případnými konkrétními dotazy obrátit na daňového poradce.

Jsem vlastníkem chalupy, kterou příležitostně pronajímám. Pronajímám celou chalupu. Na chalupě nemám trvalé bydliště a dojíždím tam kvůli ubytovávání hostů, kvůli údržbě a opravám a taktéž v rámci rekreace. Mám dotaz, zda si mohu jednotlivé cesty na chalupu, které souvisí s pronájmem uvést do daňových výdajů?

Dále mám dotaz v jaké výši si mohu do daňových výdajů uvést spotřebu vody a elektrické energie? U elektřiny mám tarif pro domácnost. Nebylo by vhodné přejít na podnikatelský tarif? 

A nakonec mám dotaz, zda si do daňových nákladů mohu uvést náklady na drobné opravy, popř. náklady na půjčení nářadí na tyto opravy, náklady na zkrášlení prostředí (nákup květin, truhlíků, zeminy, kompostéru apod.), provozní náklady (nákup žárovek, baterií do elektro spotřebičů, odpuzovačů hmyzu, mucholapek, sáčků do vysavače, čisticích prostředků apod.) a zda lze do nákladů zahrnout třeba nákup vysavače, sekačky na trávu, vrtačky či jiného nářadí.

Dotaz se týká uplatňování daňových výdajů v případě příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů.

V případě, že by chalupa sloužila pouze k pronájmu a nebyla by použita k osobní potřebě, pak až na výjimky veškeré náklady související s její údržbou, opravou, správou i provozem by byly daňovými výdaji. To znamená, že mezi daňové výdaje by patřily:

  • výdaje spojené s dopravou na chalupu za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu, 
  • náklady na drobné opravy (nářadí na opravy, náklady na zkrášlení prostředí, nákup žárovek, baterií, pořízení vysavače, sekačky na trávu, vrtačky atd.). 

Jen chci zdůraznit, že je vždy na poplatníkovi, aby prokázal před svým správcem daně, že uvedené daňové výdaje byly použity k dosažení jeho zdanitelných příjmů a ne k jeho soukromé potřebě.

Pokud používáte chalupu také k rekreaci, pak je nutné rozlišovat, za jakým účelem byl daný výdaj vynaložen. Z toho lze dovodit, že pokud například pojedete na chalupu za účelem ubytování hostů, je možné výdaje na tuto cestu zahrnout do daňově uznatelných výdajů. Pokud se bude jednat o cestu za účelem vlastní rekreace, není možné související výdaje uplatnit.

Další skupinou jsou „obecné“ výdaje, které nelze jednoznačně přiřadit. Zde byste si měl stanovit poměr, jak často je používána chalupa k pronájmu a jak často k Vaší rekreaci. Jako kritérium doporučujeme vzít počet dní v roce. 

Např. 90 dní chalupu v roce pronajímate, 20 dní Vám slouží k rekreaci (20/90=22%). Tímto poměrem pak doporučuji krátit uvedené výdaje.

K dotazu ohledně výdajů na elektřinu. V případě, že budete mít v nájemní smlouvě sjednáno, že nájemce bude hradit jednak nájemné, jednak i zálohy na základní služby související s nájmem s tím, že tyto zálohy budou následně vyúčtovány podle skutečné výše výdajů na tyto služby, pak můžete postupovat tak, že zálohy na ceny základních služeb, jež budou po uplynutí roku zúčtovány se skutečnými výdaji na tyto služby, nemusíte zahrnovat do zdanitelných příjmů. Naproti tomu v daňových výdajích nesmějí figurovat platby za tyto služby.

V případě, že nebudete provádět vyúčtování služeb a přijaté zálohy na služby budou konečnou částkou, pak se jedná o Váš zdanitelný příjem. Jako výdaj si můžete uplatnit část výdajů vztahujících se ke spotřebovaným službám nájemce. Z daňového pohledu není tarif u elektřiny rozhodující.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).