Hlavní navigace

Delegace bez možnosti odvolání. Finančák přesune adresy virtuálních sídel firem

2. 1. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Desítky tisíc firem budou muset „balit“ a opustit své pražské sídlo. Tedy alespoň kvůli daňovým účelům. Mají se papírově přesunout do místa svých činností.

O Praze se léta mluvilo jako o jednom z míst, kde mají „líné berňáky“. Skutečně to tak vypadalo, protože kontrola finančního úřadu tu pro většinu firem byla a stále je jen teoretickým nebezpečím, které v praxi vůbec nehrozí. Není to ovšem způsobeno leností pražských úředníků. Za vším stojí fakt, že do hlavního města se stěhují nové a nové firmy. V posledních letech se do Prahy každoročně přesouvá zhruba 10 000 společností. Důležité je upozornit, že se skutečně jedná o přesun z regionů, a úředníci proto jednoduše nestíhají. Díky sídlu firmy na pražské adrese může dojít ke snížení frekvence kontrol úřadů. Podle statistik Finančního úřadu pro hlavní město Praha přijde kontrola do společnosti jednou za několik set let. Pokud tedy sídlo společnosti z malého města přestěhuje podnikatel do Prahy, téměř jistě ho kontrola berních úředníků nikdy nenavštíví. Místně příslušný je i celní úřad, uvádí Zbyněk Kubáň ze společnosti Altaxo sídla, jedné z mnoha, která poskytuje virtuální sídla. 

Tomu by ale měl být konec. O plánovaném zásahu Finanční správy, která svůj pražský tým pracovníků posiluje o lidi z regionů, už jsme psali v článku Berňák chystá kontrolní zátah v Praze, posílá do metropole 100 kontrolorů navíc. To ale ještě nikdo neměl tušení, že se jedná jen o první krok. Ten druhý bude následovat v příštích týdnech. Na řadě je takzvaná delegace.

Nejste Pražák? Pak vás z Prahy poženou

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Panstvo, balíme! Toto se finanční úřady chystají říct desítkám tisíc českých firem. 

Generální finanční ředitelství začne ještě koncem letošního roku nebo začátkem toho příštího měnit sídla tisícům firem. Jednoduše je papírově přesune do míst, kde skutečně působí. Pokud má firma centrum ekonomického zájmu například v Plzni, protože tam má kancelář, účetní, má tam svůj byznys a jenom si nechala napsat IČO na některý office house v Praze, tak její adresu vrátíme, řekl šéf finančního ředitelství Martin Janeček Lidovým novinám, které s informací přišly jako první.

Jde o takzvaný proces delegace, který je zakotven v § 18 daňového řádu. Ten říká, že na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může nejblíže společně nadřízený správce daně delegovat místní příslušnost k výkonu správy daní na jiného věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti; včas podané odvolání proti rozhodnutí o delegaci má odkladný účinek. Při změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti, rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o zrušení, změně, nebo potvrzení delegace; jestliže by mohlo dojít ke změně místní příslušnosti mimo obvod územní působnosti tohoto správce daně, rozhodne místo něj nejblíže společně nadřízený správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Místní příslušnost

Místní příslušnost správce daně se u fyzické osoby řídí jejím místem pobytu, což je adresa trvalého pobytu občana České republiky či adresa hlášeného místa pobytu cizince, a u právnické osoby jejím sídlem zapsaným ve veřejném rejstříku.

Finanční správa institut delegace průběžně využívá už nyní, nikdy to ale nebylo tak masivní. V předchozích obdobích bylo vydáno jen několik stovek rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní na jiného věcně příslušného správce daně. Tentokrát má jít o desítky tisíc firem. Generální finanční ředitelství totiž v celé Praze eviduje 43 000 firem s virtuální adresou. Všechny přitom sídlí dohromady na pouhých 280 adresách. Ne, že by na virtuálních sídlech firem bylo něco špatného – více čtěte v článku Vyplatí se mít sídlo v Praze? Zeptali jsme se na výhody a nevýhody odborníků – ale v porovnání se zbytkem republiky je zřejmé, že mnoho firem se do metropole stěhuje za účelem ukrytí se před kontrolou. Alespoň si tak tento fakt vysvětluje Finanční správa, protože ve zbytku republiky eviduje takové virtuální adresy jen u 10 000 firem. Nic na tom nemění ani úvahy o tom, že dovozovat, že společnost nepodniká v Praze jen z toho, že má účetní nebo výrobu v Ostravě, nemusí být vždy správné.

Celorepublikově evidujeme 53 000 firem, které sídlí na virtuálních adresách nebo v office housech, z toho jen v Praze jich je 43 000. Postupně tyto firmy prověříme, a pokud zjistíme, že je hospodárné a účelné delegovat místní příslušnost správy daní na jiného správce daně, budeme v konkrétních případech přistupovat k delegaci, upozorňuje Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Mohlo by vás zajímat: Přesun firmy do virtuálního sídla je jedno velké papírování. A někdy i risk a Z virtuálního sídla může finanční úřad nechat společnost „deportovat“ 

Jak bude delegace probíhat

Proces delegace místní příslušnosti probíhá tak, že správce daně provede u subjektu (který má v předmětu podnikání například výrobu součástek do automobilů), sídlícím na virtuální adrese (například v Praze, v bytovém domě) šetření, kde si ověří, zda zde probíhá jeho skutečná ekonomická činnost. Pokud zjistí, že zde ekonomická činnost neprobíhá, ale subjekt deklaruje, že má provozovnu, zaměstnance, vedoucí pracovníky, účetnictví a podobně například v Ostravě, spojí se pražský správce daně s ostravským správcem daně. Ostravský správce daně fyzicky ověří, že veškerá ekonomická činnost tohoto subjektu se skutečně odehrává v Ostravě. Na základě zásady hospodárnosti a úzké spolupráce s daňovým subjektem podají oba dotčené finanční úřady návrh na delegaci místní příslušnosti z pražského správce daně na ostravského správce daně. Tyto návrhy oba správci daně zašlou na Odvolací finanční ředitelství, které posoudí odůvodněnost delegace a vydá Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.

Od 1. 1. 2015 bude platit, že proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky. Potom dnem určeným v Rozhodnutí o delegaci přebírá výkon správy daní správce daně v místě skutečné ekonomické činnosti subjektu, v uvedeném případě v Ostravě. Už se proto ozvali i kritici, kteří tvrdí, že nucené stěhování firem je nezákonné a navíc nebude účinné. Neschopnost daňové správy provádět kontroly nesmí být důvodem pro zásah do práv a svobod podnikajících subjektů. Proti rozhodnutí o delegaci se mohou firmy odvolat, případně požádat soud o přezkum. V soudních řízeních bude většina delegací zrušena pro rozpor se zákonem, nechal se slyšet daňový poradce Petr Frisch ze společnosti Pro Factum Consulting. Pro řadu firem je pražské sídlo otázkou prestiže a místem skutečného výkonu obchodu. Řada z nich využívá nejen možnosti prestižní adresy, ale také dalších služeb, které office housy nabízejí. 

Firmu by delegace mohla poškodit i v očích obchodních partnerů, protože by mohla být považována za delikventa, ačkoli se před svými daňovými povinnostmi neskrývá a naopak je beze zbytku plní. Finanční úřady proto budou muset svůj podnět na delegaci podložit relevantními informacemi, které získají například v rámci už zmíněného místního šetření. Při něm se zjišťuje, v jakém místě společnost podniká, s jakými se setkává obchodními partnery, klienty, jaké vyrábí zboží či nabízí služby, jak má uloženo účetnictví a tak dále. Jak bude Finanční správa úspěšná, to se ukáže v příštích týdnech a měsících.

Psali jsme: Berňáky půjdou po firmách ještě víc. Jistotu už nemáte ani v Praze

Útěchou pro všechny potencionálně ohrožené pak může být snad jen to, že o kontakt s Prahou nepřijdou. Ten jim berňáky vzít nesmí. Neznamená to, že by Finanční správa vyháněla subjekt z jeho virtuálního sídla nebo office housu. Pokud je pro poplatníka důležité mít sídlo na určité adrese, například v Praze, protože to jeho zahraniční partneři vyžadují, může mít oficiální sídlo na této adrese dál. Fyzicky se nemusí nikam stěhovat. Stěhuje se jen správa jeho daní, vysvětluje Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Nakonec dodejme, že za celou mašinérií, která se pomalu rozjíždí, je plán na snížení počtu poplatníků, kteří jsou registrovaní v Praze, a následné zvýšení četnosti daňových kontrol u zbylých poplatníků. A finanční úřady v regionech jsou prý na přírůstek daňových subjektů dobře připraveny.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).