Hlavní navigace

Díra v zákoně znevýhodňuje e-shopy, zákazník nemusí vrátit zboží v lhůtě 14 dní

12. 6. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

E-shopy jsou v případě odstoupení od smlouvy v lhůtě 14 dní v nevýhodě. Zákazník totiž nemusí zboží v termínu vrátit, obchody však peníze ano.

E-shopy mají ze zákona za povinnost vrátit peníze, pokud se zákazník rozhodne do 14 dní odstoupit od kupní smlouvy. Na vrácení peněz pak mají online obchodníci 30 dní od odstoupení od smlouvy. Kvůli tomu se e-shopy dostávají do nevýhody, protože zákazník nemusí v lhůtě 14 dní zboží vrátit. Zákon totiž v souvislosti s lhůtou hovoří pouze od odstoupení od smlouvy. Odborníci proto doporučují mít celou problematiku ošetřenou v obchodních podmínkách.

Čtěte speciál Jak založit a provozovat e-shop

Jak se počítá 14denní lhůta na vrácení zboží?

Pokud si zákazník koupí v e-shopu zboží, má dle občanského zákoníku 14 dní od převzetí zboží na to, aby od kupní smlouvy odstoupil, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V případě, že online obchod neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace (například informace o podmínkách pro odstoupení od smlouvy, informace o službách po prodeji a zárukách apod.), prodlužuje se tato lhůta pro odstoupení od smlouvy na 3 měsíce od převzetí zboží zákazníkem. Jestliže však obchodník informace řádně předán v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Jak dále uvádí § 53 občanského zákoníku, nemůže zákazník, kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, odstoupit od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Samotná lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po převzetí zboží. Nezáleží tedy, zda zákazník platit zboží převodem, kartou či dobírkou nebo zda si objednávku vyzvedl na poště až po týdnu. Rovněž tak se lhůta neodvíjí od samotného uskutečnění objednávky. Když si tedy například dnes (12. června 2012) objedná zákazník kabát, zaplatí ho převodem a kabát si převezme příští úterý (19. června 2012), 14denní lhůta na odstoupení od smlouvy začne běžet ve středu 20. června. Do lhůty se počítají všechny kalendářní dny. Na běh lhůty nemají víkendy ani svátky vliv, mohou však za určitých okolností ovlivnit prodloužení 14denní lhůty. Platí totiž, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, doplnil serveru Podnikatel.cz Ivan Rámeš, právník advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Čtěte také: Buďte v klidu, plnou cenu za poškozené zboží zákazníkům vracet nemusíte

Aby se odstoupení od smlouvy mohlo považovat za právoplatné, musí spotřebitel oznámení o odstoupení od smlouvy do skončení lhůty pro odstoupení (tj. do 14 dnů ode dne převzetí zboží) doručit. Pokud zákazník odesílá odstoupení poštou, záleží, kdy je odstoupení doručeno a ne kdy ho pošta přijala. Ve výše uvedeném příkladu tak platí, že zákazník, který si převzal kabát 19. června, může od smlouvy odstoupit do úterý 3. července. V tento den nejpozději ale musí e-shop odstoupení od smlouvy již mít k dispozici.

E-shop je oproti zákazníkovi v nevýhodě

Občanský zákoník též pamatuje na to, dokdy e-shop musí zákazníkovi vrátit peníze. Tato lhůta činí 30 dnů od odstoupení od smlouvy a počítá se stejně jako v případě 14denní lhůty pro odstoupení. V případě, že se spotřebitel rozhodne uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (přímé náklady na vrácení zboží), dodala serveru Podnikatel.cz Markéta Deimelová, advokátka ze společnosti TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Čtěte také: Bič na české e-shopy, musejí vracet poštovné. V jakých případech?

Jak ale upozorňují právníci, občanský zákoník navíc obsahuje nemalou mezeru, která může být pro e-shopy nepříjemná. Zákoník totiž pouze stanovuje 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy, už ale neurčuje, dokdy musí zákazník zboží fyzicky opravdu vrátit. Zpravidla sice kupující vrací výrobek současně s odstoupením od smlouvy, nemá to však ze zákona za povinnost. Prakticky tak stačí, aby spotřebitel v 14denní lhůtě doručil prodejci dopis, že odstupuje od kupní smlouvy – okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy prodejci (např. doručením odstoupení) se smlouva ruší. Není ale povinností spotřebitele současně s odstoupením doručit prodejci zakoupený výrobek, upozornil pro server Podnikatel.cz Ivan Rámeš z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Čtěte také: Přečtěte si hlavní výhody a nevýhody e-shopů, jak je vidí jejich provozovatelé

Podle Ivana Rámeše se může stát klidně následující. Zákazník řádně ve stanovené lhůtě odstoupí od smlouvy, aniž by ale vrátil zboží prodejci. E-shop má následně zákonem stanovenou povinnost do 30 dnů od odstoupení vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (včetně poštovného za vrácené zboží, bylo-li již vráceno). Může tedy velmi snadno nastat situace, kdy spotřebitel má stále výrobek ve svém držení (a zpravidla jej používá) a vrácenou kupní cenu za tento výrobek připsánu na svůj účet, zatímco obchodník nemá ani zboží, ani peníze, vysvětlil Rámeš.

E-shopům proto právníci radí, aby nastavily v obchodních podmínkách taková vhodná opatření, aby bylo možné těmto nebo podobným situacím předcházet.

Čtěte také: Co všechno musí obsahovat obchodní podmínky e-shopů?

Vyřeší problém nový občanský zákoník?

Celou problematiku má sice do budoucna vyřešit nový občanský zákoník a nová evropská směrnice o právech spotřebitelů, ani jedna norma ale zatím nenabyla účinnosti. Nový občanský zákoník má nabýt účinnosti od roku 2014 a nová spotřebitelská směrnice nebyla zatím na půdě Evropského parlamentu a Rady přijata, a není proto závazná pro členské státy.

Čtěte také: EU mění pravidla nakupování po internetu. Co se změní u českých e-shopů?

školení účto leden 23 Kučerová

A jak by měla být v budoucnosti celá problematika ošetřena? Spotřebitelé budou mít nově stanovenou povinnost odeslat prodejci zboží, ohledně něhož odstoupili od smlouvy, zpět do 14 dnů od oznámení o svém rozhodnutí odstoupit. Úmyslem je, aby prodejci nevraceli peníze spotřebitelům, kteří nevrátí zboží. Prodejce může s vrácením platby v případě kupních smluv počkat až do doby, než obdrží vrácené zboží či potvrzení o jeho vrácení, uzavřel Ivan Rámeš.


Foto: www.isifa.com

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).