Hlavní navigace

Diskriminace cizinců v českých restauracích: Nesmyslné poplatky a odlišné menu

21. 5. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Diskriminace v českých restauracích se vloni objevovala mnohem častěji než v roce předešlém. Čeho se restauratéři na cizincích dopouštějí?

Česká obchodní inspekce se teď výrazně zaměřuje na české gastro, zda v něm nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitele. V průběhu roku 2019 uskutečnila v této oblasti 540 kontrol a ve 22 případech zjistila podezření na diskriminační jednání. 

Nejčastěji se jednalo o diskriminaci v restauracích, kdy česky hovořící spotřebitelé byli zvýhodněni oproti spotřebitelům, kteří komunikovali cizí řečí. Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. V roce 2018 se jednalo o 13 případů a v roce 2019 to bylo již 22 případů. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace spotřebitele věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v roce 2020, říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Psali jsme: Ostuda české gastronomie: Nesmyslné poplatky pro cizince či okrádání při vracení

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce rovněž ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. 

Nejčastěji, ve 110 případech, byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje(§ 3). V 82 případech prodávající neseznamovali spotřebitele  cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a jiných právních předpisů bylo zjištěno v menší míře.
.

Diskriminační jednání v českých restauracích: 

  • ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v anglickém jazyce, byla připočítána částka 50 Kč jako servis, česky hovořícím spotřebitelům žádný servis účtován nebyl;
  • ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v anglickém jazyce, byla připočítána částka 74 Kč jako servis 10 %, česky hovořícím spotřebitelům žádný servis 10 % účtován nebyl;
  • kontrolnímu nákupu, který byl realizován v anglickém jazyce, byla připočítána částka 75 Kč jako servis „We recommend tips“, česky hovořícím spotřebitelům žádný servis „We recommend tips“ účtován nebyl;
  • ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v ruském jazyce, byla připočítána částka 333 Kč jako cena za kuvert, česky hovořícím spotřebitelům žádný kuvert účtován nebyl;
  • kontrolní nákup, který byl realizován v anglickém jazyce, byl účtován částkou 790,80 Kč namísto správné částky 659 Kč, čímž došlo k rozdílu 131,80 Kč, kontrolní nákup realizovaný v českém jazyce byl účtován správně;
  • ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v ruském jazyce, bylo připočítáno spropitné ve výši 53 Kč, česky hovořícím spotřebitelům žádné spropitné účtováno nebylo;
  • ke kontrolnímu nákupu realizovanému v anglickém jazyce byla připočítána částka 116 Kč za servis, přičemž ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v českém jazyce, tato částka účtována nebyla;
  • česky hovořícím inspektorům (v postavení spotřebitele) bylo nabídnuto a účtováno menu za výhodnější cenu než inspektorům hovořícím rusky;
  • česky hovořícím inspektorům (v postavení spotřebitele) nebylo umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku, přičemž anglicky mluvícím inspektorům toto umožněno bylo;
  • německy hovořícím inspektorům (v postavení spotřebitele) bylo nabídnuto jídlo z nabídky denního menu, přičemž za stejných podmínek česky mluvícím inspektorům jídlo z poledního menu nabídnuto bylo; a další případy vykazující diskriminační charakter. 

Diskriminace se ale netýká pouze cizinců. Česky hovořícím spotřebitelům nebylo umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku, anglicky mluvící zákazníky však v klidu usadili. Nediskriminují se jen cizinci, restaurace odmítla obsloužit Čechy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).