Hlavní navigace

Dlužníci si ve výplatách za duben významně polepší

11. 5. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Aktuální změny v exekučních srážkách ze mzdy se projeví již v dubnových výplatách. Nezabavitelná částka se zvýšila, daňový bonus je nepostižitelný.

Jde o změny v souvislosti se zvýšením životního a existenčního minima, ale také s účinností nového právního předpisu, tzv. lex covid justice.

Zvýšení životního minima

O zvýšení životního a existenčního minima usilovala ministryně práce a sociálních věcí již nějaký čas. Plánováno bylo i k 1. lednu 2020. Nakonec se změnu podařilo prosadit až v mimořádném termínu, a to od 1. dubna 2020 (nařízení vlády č. 61/2020 Sb.). Zvýšilo se o 13,2 % dle skutečného nárůstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby. Valorizace částek životního minima a částky existenčního minima se projevila ve zvýšení úrovně sociálních dávek, které jsou od životního a existenčního minima odvozovány. Zároveň ale dojde ke změně okruhu příjemců dávek poskytovaných v závislosti na výši příjmu.

Zvýšení nezabavitelné částky

Částka životního minima u jednotlivce se zvýšila z 3 410 Kč (o 450 Kč) na 3 860 Kč, částka existenčního minima se zvyšuje o 290 Kč, tj. z 2 200 Kč na 2 490 Kč.

A právě životní minimum je důležité pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. Nezabavitelnou (nepostižitelnou) částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Průměrné náklady na bydlení byly vyčísleny a zveřejněny formou nařízení vlády č. 349/2019 Sb. Pro rok 2020 činí 6 502 Kč. K 1. dubnu 2020 došlo k valorizaci životního minima a základní nezabavitelná částka vzrostla o 450 Kč.

V průběhu výpočtu srážek ze mzdy se pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách č. 590/2006 Sb., až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka vychází v celých korunách, není potřeba zaokrouhlovat. Podrobněji v článku: Exekuční srážky ze mzdy se sníží, dlužníci si výrazně polepší

Srovnání aktuální a nové nezabavitelné částky

Rok 2019  od 1. ledna 2020  od 1. dubna 2020
Životní minimum jedince 3 410,00 Kč 3 410,00 Kč  3 860,00 Kč
Náklady na bydlení 6 233,00 Kč 6 502,00 Kč  6 502,00 Kč
Základní nezabavitelná částka
9 643,00 Kč 9 912,00 Kč  10 362,00 Kč
 Dvojnásobek nezabavitelné částky 19 286,00 Kč  19 824,00 Kč  20 724,00 Kč
2/3 ze základní nezabavitelné částky (dlužník) 6 428,67 Kč 6 608,00 Kč  6 908,00 Kč
1/4 ze základní nezabavitelné částky na dlužníka (vyživovaná osoba) 1 607,17 Kč 1 652,00 Kč 1 727,00 Kč
Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy 6 428,67 Kč 6608,00 Kč  6 908,00 Kč

Další zvýšení od měsíce července

K další úpravě nezabavitelné částky dojde v měsíci červenci 2020, tj. v červencových výplatách zpracovávaných začátkem měsíce srpna. Jde o změnu nařízení vlády č. 62/2020 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). 

Nezabavitelná částka se díky novému způsobu jejího stanovení zvýší u dlužníka na 7771,50 Kč a u každé vyživované osoby na 2590,50 Kč. 

Aktuální změny v exekucích a insolvencích

Nesmíme zapomenout ani na aktuální změny v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Jde o takzvaný lex covid justice. Ve Sbírce zákonů byl dne 24. dubna 2020 vyhlášen pod číslem 191.

Především se upravuje problematika odstupného. Kdy se dle doplněného ustanovení § 299 občanského soudního řádu základní nepostižitelná částka neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. Jestliže bude zaměstnanci ze zákona poskytnuto odstupné například ve výši trojnásobku průměrného výdělku k poslední mzdě, bude nezabavitelná částka započítána celkem čtyřikrát, tedy na mzdu a na každý měsíc, za který náleží odstupné.

Rovněž již není možné postihnout daňový bonus přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 občanského soudního řádu. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví. Pokud tedy byl daňový bonus již vydán exekutorovi, není nárok na jeho vrácení. Po účinnosti zákona se vztahuje na všechna exekuční řízení, ne pouze na nově vydané příkazy. Uvedené se však týká pouze exekučních srážek, nikoli insolvenčních. Více v článku: Zásadní změny v exekucích a insolvencích. Účinnost okamžitá

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).