Hlavní navigace

Končí lhůta pro žádosti o „starý“ kompenzační bonus, pro některé je výhodnější

16. 4. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnes končí lhůta pro podání žádosti za poslední 6. bonusové období „starého“ kompenzačního bonusu. Oproti novému je pro některé podnikatele výhodnější.

Činí taxativně 500 Kč, což v některých případech může být více, než kolik dostanou podnikatelé v rámci nového bonusu. Jde také kombinovat s ošetřovným pro OSVČ.

Poslední den na žádost

Dnešek je posledním dnem, kdy mohou podnikatelé podat žádost o kompenzační bonus za 6. bonusové období (již poslední), tedy za dny od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021. Jedná se tak ještě o starou verzi kompenzačního bonusu, která se časově již částečně překrývá s novým kompenzačním bonusem. Doposud bylo za 6. bonusové období vyplaceno přes 135 tisíc bonusů v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun.

Stahujte žádost o kompenzační bonus za 6. bonusové období 

Kolik bonus činí

Končící kompenzační bonus činí taxativně 500 Kč na den. Nový kompenzační bonus sice činí až 1000 Kč denně, na maximální částku však nedosáhnou všichni podnikatelé, a pro některé z nich je dokonce výhodnější původní bonus. U nového bonusu totiž byla schválena omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. Především OSVČ vedlejší tak mohou dostat v rámci nového bonusu méně než 500 Kč denně.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v prosinci 2018 až lednu 2019 průměrné příjmy z podnikání ve výši 10 tisíc měsíčně a v lednu měl 0 Kč, nedostane za únor nový kompenzační bonus ve výši 28 tisíc Kč, ale jen ve výši 10 tisíc Kč, tedy 357 korun za den. Ve dnes končícím kompenzačním bonusu přitom může dostat do půlky února 500 korun za den.

Psali jsme: Kompenzační bonus 1000 Kč nebude pro všechny. Část OSVČ může dostat méně než teď

Kdo má na bonus nárok

Nárok na starý kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus.

Psali jsme: Kompenzační bonus se dál mění za pochodu. Co už platí a co se ještě chystá? 

Bonus se vyplácí jen podnikatelům, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Nárok ještě mají i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. Aby na bonus dosáhli i dodavatelé (ať už jsou OSVČ nebo společníky), musí splnit podmínku, že jejich činnost je kvůli omezení či zákazu činnosti jejich odběratelů vyloučena aspoň z 80 %.

skoleni_27_5

Díky metodickému výkladu mohou o kompenzační bonus žádat provozovatelé taxislužby, pokud splňují další výše zmíněné podmínky, či sezónní podnikatelé, kteří nemohou splnit test majoritních příjmů podle § 6 odst. 3 a 4 zákona o kompenzačním bonusu, a to za předpokladu, že splňují následující podmínky:

  • tato osoba nedosahuje převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti nejen v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, ale také v období od 1. června do 30. září 2019 (je tedy potvrzeno, že k poklesu příjmů z této činnosti dochází v letním období pravidelně), a zároveň platí, že
  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny; za počátek tohoto náhradního období se stanoví den, který svým označením odpovídá dni spadajícímu do některého z bonusových období (nastal však o rok dříve)

Anketa

Jak vám připadá návrh nového kompenzačního bonusu?

Podnikatelé každopádně u starého bonusu nemusí splňovat podmínku 50% poklesu tržeb, což může být pro některé opět spíše výhoda.

Jaké podmínky musí navíc splnit OSVČ?

Kromě výše zmíněné podmínky uzavření či omezení protiepidemickými opatřeními musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020. Ať už jde přímo o „zavřenou“ OSVČ či jejího dodavatele z řad OSVČ, musí splňovat ještě podmínku, že převažující část příjmů od 1. června do 30. září bezprostředně pocházela z jedné nebo více omezených či zakázaných činností. V potaz se berou příjmy podle § 6 (ze závislé činnosti), 7 (z podnikání) a 9 zákona o daních z příjmů (z nájmu).

OSVČ naopak nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Jaké podmínky musí navíc splnit společníci?

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. Podobně jako na jaře musí mít firma obrat aspoň 180 tisíc korun za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období.

Společníci eseróček, respektive firmy samotné, musí stejně jako OSVČ splnit podmínku „převažujících příjmů“. Je tedy nutné, aby firma měla převažující část příjmů mezi červnem a zářím z dnes zakázané či omezené činnosti, a to samé platí i pro společníka (zase se berou v potaz příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů).

Jaké podmínky musí navíc splnit dohodáři?

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud mezi červnem a zářím vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Aby dohodář mohl bonus získat, i on musel mít z dohody převažující část příjmů mezi červnem a zářím, přičemž v potaz se berou příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Podpory lze kombinovat

Původně dále platila podmínka, že kompenzační bonus nešlo kombinovat s dalšími podporami. Konkrétně byl paragraf koncipován tak, že subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV2. OSVČ tak nebyl umožněn souběh kompenzačního bonusu s ošetřovným, programy Antivirus či s různými dotačními programy Covid, pokud se vztahují ke stejným kalendářním dnům.

Ministerstvo nakonec ale ustoupilo, podpořilo senátní úpravu zákona a souběh kompenzačního bonusu s Antiviry, programem ošetřovné pro OSVČ či programem Covid Nájemné umožnilo. Oproti novému kompenzačnímu bonusu je to rozdíl, jelikož s ním nejde kombinovat ošetřovné pro OSVČ. Některým OSVČ se tak může vyplatit požádat za půlku února o končící kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ, pokud nedosahují na maximální limit nového bonusu ve výši 1000 Kč.

Jak lze žádost podat

Žádost o kompenzační bonus lze podat:

  • prostřednictvím webové aplikace,
  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Samotná žádost se skládá z čestného prohlášení, že dotyčný splňuje podmínky pro přiznání bonusu, čísla účtu a identifikačního údaje. Dohodáři musí navíc se žádostí doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).