Hlavní navigace

Dnes startuje otcovská. Jak o ni zažádat a kolik dostanete?

1. 2. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Krátkodobá dávka po dobu 7 kalendářních dnů nabývá účinnosti dnešním dnem. Připomeňme si základní fakta a také výpočty.

Novelou zákona o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka tzv. otcovská poporodní péče (dále jen „otcovská“). A to z důvodu zvýšení péče o dítě ze strany otců a také k péči o matku dítěte krátce po porodu. 

Otcovská se poskytuje na 7 kalendářních dnů

Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů a na dávku mohou otcové nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Dávku nelze čerpat přerušovaně. Její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o dávku zažádat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Narodil se vám potomek v prosinci, čerpat můžete už dnes

Přestože se institut otcovské zavádí až od února, díky přechodným ustanovením lze tuto dávku využít i pro děti narozené v lednu a i pro některé, které spatřily světlo světa v prosinci. Konkrétně se týká těch otců, jejichž dítě se narodilo 21. prosince 2017 a později. Jak ale upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, pokud je dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února. Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítě převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, doplnila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Žádost vyplňte na předepsaném formuláři nebo online

Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné ji mohou uplatnit přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se podává prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu (oboustranný list A4). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ.

Podnikove It nový

Formulář můžete vyplnit také online na webu ČSSZ

Kromě tatínků se otcovská týká i pojištěnců (mužů i žen), kteří pečují o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Orientační výpočty podle podmínek roku 2018 (čerpáno 7 dní)

Zaměstnanci

Měsíční výše příjmů zaměstnance Výše otcovské dávky
13000 Kč 2100 Kč
15 000 Kč 2 422 Kč
18 000 Kč 2 905 Kč
20 000 Kč 3 227 Kč
25 000 Kč 4 032 Kč
30 000 Kč 4837 Kč
40 000 Kč 5 831 Kč
50 000 Kč 6 587 Kč

OSVČ

Měsíční platba nemocenského OSVČ Vyměřovací základ OSVČ Výše otcovské dávky
115 Kč 5 000 Kč 812 Kč
138 Kč 6 000 Kč 973 Kč
184 Kč 8 000 Kč 1 295 Kč
230 Kč 10 000 Kč 1 617 Kč
299 Kč 13 000 Kč 2 100 Kč
345 Kč 15 000 Kč 2 422 Kč
360 Kč 20 000 Kč 3 227 Kč
575 Kč 25 000 Kč 4 032 Kč

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).