Hlavní navigace

Z diskuze: Dneškem se mění podmínky u živností. Jak je to s registrací?

1. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Aktualizováno: aktualizováno (7. 7. 2008 8:50)
Právě dnes nabývá účinnost novela živnostenského zákona, která s sebou zároveň přináší několik sporných bodů, kterým ne všichni podnikatelé zcela rozumí. Ptali jste se nejčastěji: jak je to s živností volnou? Získávám nárok na všechny obory, které obsahuje?

Mám jako OSVČ tři živnostenské listy na obory volné živnosti. Naskočí mi ode dneška platnost na zbývající obory volné živnosti automaticky, nebo budu potřebovat nový ŽL?

Oprávnění provozovat všech 80 oborů, které živnost volná obsahuje, samozřejmě po 1.7. máte. Ale to se týká i začínajících podnikatelů, kteří mohou ohlásit všech 80 oborů najednou.

Pokud máte již „starší“ živnostenský list na živnost volnou (např. ubytovací služby), můžete po 1.7. provozovat ostatních 79 oborů, které živnost volná obsahuje a bude Vám k tomu stačit současný živnostenský list.

Přesto, jak doporučuje živnostenský úřad, dané obory (tedy v našem případě zbývajících 79 oborů) by se měly úřadu nahlásit (poplatek za změnu se v tomto případě neplatí!). Je to nejčistší řešení nastalé situace.

Jak totiž uvedla pro příklad pracovnice ŽÚ v Chomutově: ve výběrových řízeních na provozování živnosti (například výběrové řízení na pronájem nemovitosti pro provozování živnosti) by se nemusel podnikatel potkat s pochopením, pokud by se prokazoval živnostenským listem na jeden obor živnosti volné, která by se na výběrové řízení nevztahovala. Proto doporučuje si nechat udělat výpis (i v tomto případě by to mělo být bez poplatku), kde se místo místo zmiňovaných „ubytovacích služeb“ vypíše pouze „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, což tedy bude obnášet to, že po 1.7. máte nárok provozovat všech 80 oborů.

Pozn: znění odpovědi upraveno

Slyšela jsem, že v souvislosti s živnostenským zákonem se mění povinnosti pro podnikatele, kteří provozují živnost průmyslovým způsobem, související s obchodním rejstříkem. Chci začít podnikat. Musím se v tomto případě zapsat do obchodního rejstříku?

Ano, skutečně dochází v souvislosti s živnostmi provozovanými průmyslovým způsobem k jedné podstatné změně. Dochází totiž také k novelizaci obchodního zákoníku; tito podnikatelé jsou dosud podle § 34 obchodního zákoníku povinni zapsat se do obchodního rejstříku. Novela povinnost ruší. Nadále bude záviset jen na výši výnosů a příjmů, jakých podnikatel podnikající jako fyzická osoba dosáhne. Od toho se pak bude odvozovat povinnost zápisu do obchodního rejstříku.

Par. 34 obchodního zákoníku pak praví: (2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.

Změní novela délku praxe u účetnictví?

Vedení účetnictví a daňové evidence se i po dnešku řadí do živností vázaných. Podmínky se příliš nemění. Pokud nemáte vysokoškolské vzdělání, je nutná pětiletá praxe.

Podmínky na odbornou způsobilost dle nového zákona:

  • vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

Padá zařazením oboru lesního hospodáře do živnosti volné, která nepožaduje žádnou odbornou či jinou způsobilost, nutnost licence udělovaná životním prostředím? Nemusím mít lesnické vzdělání a praxi, jak ukládá Zákon o lesích?

Činnost odborného lesního hospodáře je i podle dosavadní právní úpravy (tedy do 30. 6 . 2008) živností volnou ohlašovací, v tomto se právní úprava současná od právní úpravy účinné od 1. 7. 2008 neliší. Ode dneška jsou uvedené činnosti vedeny jako živnosti volné v příloze č. 4 živnostenského zákona. Právní režim uvedených činností se tedy nemění, pouze dochází k jazykovému upřesnění právní úpravy.

Obecně k této činnosti:

Živnostenský zákon stanoví podmínky, za kterých lze vydat živnostenský list pro živnost „činnost odborného lesního hospodáře“, pro vlastní výkon činnosti však ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 lesního zákona může být odborným lesním hospodářem fyzická osoba, nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů. Licence vydaná podle lesního zákona je tedy zvláštní podmínkou pro provozování živnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 živnostenského zákona. Uvedené právní předpisy tedy nejsou v rozporu, ale navazují na sebe. Osoba, která hodlá vykonávat činnost odborného lesního hospodáře jako živnost, musí mít tedy na základě výše uvedeného vystaven živnostenský list podle živnostenského zákona a současně i licenci podle lesního zákona. Obdobně je tomu i u vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov a u nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin (pro tuto činnost se však vydává licence podle zákona č. 149/2003 Sb.)."

Když mám již za sebou rok s odpovědným zástupcem, mohu ho ode dneška zrušit? K mé práci mi od novely stačí praxe 1 rok oproti 4 rokům.

Ano, domníváme se, že spolupráci s odpovědným zástupcem můžete ukončit. Při hlášení změny na živnostenském úřadě a případném doložení praxe (s tím vám nejlépe poradí právě úředník na příslušném živnostenském úřadě) zároveň dostanete nový výpis ze živnostenského rejstříku, který nahradí váš živnostenský list.

Do jaké živnosti je zařazen masér-masérka a za jakých podmínek?

Masérské, rekondiční a regenerační služby jsou ode dneška vedeny ve vázaných živnostech. Požadavky na odbornou způsobilost jsou následující:

  • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu, nebo
  • odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu, nebo
  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.

Chtěl bych se zeptat jak to tedy bude s těmi volnými živnostmi. Když přijdu na úřad a nahlásím, že chci všechny, bude to nějak omezeno? Nebo prostě za jeden tisíc můžu mít všechny obory?

Pokud chcete živnostenskému úřadu na registračním odboru nahlásit všechny obory, které živnost volná ode dneška obsahuje, máte samozřejmě dle zákona na to právo. Otázkou však zůstává, jak budete pro své klienty důvěryhodný podnikatel, když jim v rámci výpisu z živnostenského rejstříku (který nahrazuje dosavadní živnostenské listy) předložíte osmdesát oborů, které „umíte“.

Jinak s nahlašováním oborů souvisejí i změny, ty úřadu nahlašujete v rámci živnosti volné zdarma.

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. Napište mu přes LinkedIn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).